Blog

Wróć do bloga
Likwidacja kasy fiskalnej

Na czym polega likwidacja kasy fiskalnej. Jakie trzeba spełnić formalności w tym zakresie i z jakimi kosztami wiążą się te formalności. Dlaczego konieczne jest dokonanie odczytu modułu pamięci fiskalnej?

Czytaj Więcej
Opodatkowanie VAT konsoli do gier

Na jakich zasadach podlega opodatkowanie podatkiem VAT nabycia konsoli do gier? W jakich przypadkach w zakresie tego towaru znajdują zastosowanie przepisy o odwrotnym obciążeniu?

Czytaj Więcej
System podatkowy w Polsce

Jakie podatki przewiduje polski system podatkowy? Jakie są stawki podatkowe oraz przedmiot opodatkowania?Podstawowe informacje dotyczące polskiego systemu podatkowego.

Czytaj Więcej
Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego

Na jakich zasadach organy skarbowe zabezpieczają zobowiązanie podatkowe na majątku podatnika? Jakie przesłanki muszą zostać spełnione, aby instytucja ta znalazła zastosowanie w danym, konkretnym przypadku?

Czytaj Więcej
Świadczenie nieodpłatne, a podatek dochodowy

Jak zakwalifikować świadczenia nieodpłatne otrzymane przez podatnika będącego osobą fizyczną oraz osobę prawną? Jakie są przewidziane zwolnienia podatkowe w tym zakresie?Jak obliczyć wartość nieodpłatnie otrzymanych świadczeń?

Czytaj Więcej
Jak rozliczyć pracownika

Jakie obowiązki ciążą na pracodawcy w związku z nawiązaniem stosunku pracy? Jakie obowiązki mają charakter jednorazowy, a jakie periodyczny?

Czytaj Więcej
Mieszana sprzedaż a podatek VAT

Jak rozliczyć faktury zakupowe w przypadku sprzedaży mieszanej? Zasady rozliczania podmiotów prowadzących zarówno sprzedaż opodatkowaną VAT, jak i sprzedaż zwolnioną z tego podatku.

Czytaj Więcej
Biegły rewident

Jakie uprawnienia posiada biegły rewident? Jakie warunki należy spełnić, aby dołączyć do elitarnego grona biegłych rewidentów? Do jakich czynności uprawniony jest wyłącznie doradca podatkowy?

Czytaj Więcej
Korekta faktury

Jak przeprowadzić korektę faktury? Jakie informację powinna zawierać faktura korygująca i kiedy należy ją zaksięgować, aby dopełnić w sposób prawidłowy formalności?

Czytaj Więcej
Kontrola podatkowa

Jakie zasady obowiązują w zakresie przeprowadzenia kontroli podatkowej? O czym powinien bezwzględnie wiedzieć kontrolowany podmiot gospodarczy?

Czytaj Więcej
Podatek liniowy

Instytucja podatku liniowego. Kiedy może znaleźć zastosowanie i w jakich sytuacjach zastosowanie tej formy opodatkowania jest korzystne z puntu widzenia interesów podatnika?

Czytaj Więcej
Spis z natury

W jakich sytuacjach przedsiębiorca jest zobowiązany do sporządzenia spisu z natury i jakie informację musi zawierać ten dokument? Podstawowe informacje dotyczące obowiązków księgowych przedsiębiorcy.

Czytaj Więcej
Konta księgowe

Na czym polega istota kont księgowych i do czego są potrzebne? Jak prowadzić konta księgowe oraz jakie informacje zawierają? Rodzaje kont księgowych.

Czytaj Więcej
Zasady prawa podatkowego

Podstawowe zasady dotyczące gałęzi prawa obejmującej zagadnienia związane z opodatkowaniem. Na czym polega ich istota oraz jakie funkcje pełnią w procesie stosowania prawa?Podatkowe informacje.

Czytaj Więcej
Jak założyć biuro rachunkowe?

Kto może założyć biuro rachunkowe i jakie musi spełnić wymagania? W jakich sytuacjach ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej biura rachunkowego jest obligatoryjne?

Czytaj Więcej
Podatek od gier hazardowych

Podstawowe informacje dotyczące podatku od gier hazardowych. Co stanowi w tym przypadku przedmiot opodatkowania oraz jakie podmioty są podatnikami tej należności publicznoprawnej.

Czytaj Więcej
Podatek tonażowy

Przedmiot i podmiot opodatkowania podatkiem tonażowym. Jak ustalany jest dochód armatora na potrzeby tego podatku?

Czytaj Więcej
Podatek rolny

Przedmiot i podmiot opodatkowania w przypadku podatku rolnego. Jakie grunty są zwolnione z opodatkowania oraz na jakiej podstawie ustalana jest konkretna stawka podatku?

Czytaj Więcej
Podatek od nieruchomości

Podstawowe zasady naliczania podatku od nieruchomości. Kto jest zobowiązany do jego zapłaty i co jest nim opodatkowane. Jakie organy są uprawione do poboru podatku od nieruchomości i do czyjego budżetu wpływa?

Czytaj Więcej
Podatek akcyzowy

Podstawowe informacje na temat podatku akcyzowego. Kto jest zobowiązany do jego opłacania i od jakich towarów jest należny?

Czytaj Więcej
Podatek dochodowy

Na czym polega istota podatku dochodowego i kto jest zobowiązany do jego opłacenia? Czy podatek dochodowy obciąża również spółki kapitałowe prawa handlowego oraz inne osoby prawne?

Czytaj Więcej
Podatek od towarów i usług

Podstawowe informacje na temat podatku VAT. Jakie są stawki tego podatku oraz co stanowi jego podstawę opodatkowania? Którzy przedsiębiorcy są zobowiązani do zarejestrowania jako czynni podatnicy VAT?

Czytaj Więcej
Podatek od darowizn

Jakiemu opodatkowaniu podlega darowizna i od czego uzależniona jest wysokość należnego podatku? Grupy podatkowe oraz przewidziane zwolnienia.

Czytaj Więcej

Kategorie