Jeżeli interesuję Cię rejestracja spółki Kraków lub Rzeszów to dobry wybór. Oferujemy także wirtualne biuro, księgowość, pomoc w zakładaniu firm i zakup gotowych spółek.

Zapraszamy do naszych Oddziałów. 


Oddział w Krakowie

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 299 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.

Oddział w Rzeszowie

Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Podatek tonażowy

Jaka ustawa reguluje kwestie związane z podatkiem tonażowym? 

Kwestie związane z podatkiem tonażowym reguluje ustawa o podatku tonażowym. Podatnikiem podatku tonażowego są armatorzy po spełnieniu określonych w ww. akcie prawnym warunków. Przede wszystkim podmioty takie muszą prowadzić działalność gospodarcza polegającą na świadczeniu usług związanych z morską żeglugą. Żegluga ta musi mieć charakter międzynarodowy. Armatorzy Ci muszą również wykorzystywać statki, których pojemność przekracza 100 GT brutto. Pojemność ta musi być spełniona przez wszystkie statki używane przez armatora. Dodatkowo działalność ta musi dotyczyć określonego w ustawie zakresu między innymi transportu pasażerów lub towarów czy tez ratownictwa pełnomorskiego. Opodatkowanie tym podatkiem następuje na wniosek przedsiębiorcy. Wniosek ten podmiot gospodarczy składa do właściwego urzędu skarbowego.

Wysokość podatku tonażowego 

Wysokość podatku tonażowego nie jest uzależniona od dochodu uzyskiwanego przez armatora, ale od pojemność netto jego floty. Przedmiotem opodatkowania jest co prawda dochód, ale nie rzeczywisty, tylko zryczałtowany, którego wysokość jest obliczana na podstawie tonażu statków armatora. Stawka podatku wynosi 19 procent tego zryczałtowanego dochodu. Prawodawca nie przewiduje zwolnień, czy też ulg w zakresie podatku tonażowego, dlatego każdy armator bez wyjątków, który spełnia przesłanki opodatkowania musi zapłacić podatek. Podatnik tego podatku jest zobowiązany do opłacenia zaliczki na ten podatek do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym, a w przypadku zaliczki za grudzień do dnia złożenia deklaracji podatkowej za rok podatkowy, którą należy złożyć do 31 stycznia. Podatek ten odgrywa znikomą rolę w finansowaniu budżetu państwa, bowiem wpływy z jego tytułu są niewielkie. Nie ma on więc praktycznie żadnego znaczenia dla funkcji fiskalnej państwa. Stawka tego podatku jest również w ostatecznym rozrachunku bardzo niska, nie mniej rodzi on obowiązek wypełnienia pewnych formalności takich jak wpłata zaliczki oraz złożenie rocznej deklaracji. Deklaracje taką może sporządzić biuro rachunkowe. Natomiast w przypadku wątpliwości co do treści prawa podatkowego to biuro rachunkowe lub zainteresowany podatnik powinni zasięgnąć opinii adwokata, radcy prawnego bądź też doradcy podatkowego.

Oferta naszego biura rachunkowego 

Jeżeli potrzebujesz księgowego w Jarosławiu, Przeworsku, bądź też Rzeszowie zapraszamy do naszego biura rachunkowego. Świadczymy usługi w zakresie kompleksowego wsparcia podmiotów gospodarczych na każdym etapie ich funkcjonowania. Rozumiejąc potrzeby naszych Klientów prowadzimy obsługę księgową na najwyższym poziomie szanując czas obsługiwanych przez nas podmiotów.

Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Znajdź Nas