Jeżeli interesuję Cię rejestracja spółki Kraków lub Rzeszów to dobry wybór. Oferujemy także wirtualne biuro, księgowość, pomoc w zakładaniu firm i zakup gotowych spółek.

Zapraszamy do naszych Oddziałów. 


Oddział w Krakowie

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 299 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.

Oddział w Rzeszowie

Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Zakres stosowania ordynacji podatkowej

Rodzaje należności podatkowych

W art. 2 ordynacji podatkowej wymienione są rodzaje należności publicznoprawnych wobec których stosuje się przepisy ordynacji podatkowej. Przede wszystkim chodzi w tym przypadku o podatki. Pojęcie podatku można zdefiniować poprzez określenie cech charakterystycznych dla tego świadczenia publicznoprawnego. Po pierwsze podatki są powszechne, a więc do ich opłacenia zobowiązani są wszyscy spełniający kryteria opodatkowania z uwzględnieniem ulg i zwolnień podatkowych. Podatek jest świadczeniem przymusowym co oznacza, że w przypadku jego nieuiszczenia znajdują zastosowanie znajdują instytucje postępowania egzekucyjnego w administracji. Podatek ma charakter pieniężny co oznacza, że nie może być uiszczony w wartościach innych niż pieniądze. Przykładem podatku jest między innymi podatek od dochodu uzyskiwanego przez osoby prawne, np. spółki akcyjne. Niektóre należności podatkowe trafiają do budżetu państwa, inne zaś do jednostki samorządu terytorialnego.

Inne należności publicznoprawne 

Ustawa znajduje również zastosowanie do należności podatkowych, które stanowią inne niż podatki i opłaty należności budżetu państwa lub JST. Definicja ta ma charakter negatywny, bowiem definiuje pojęcie przez określenie zakresu, którego nie obejmuje. Należności niepodatkowe wymienione są w art. 60 ustawy o finansach publicznych i należą do nich między innymi kwoty, które stanowią dotację w przypadku gdy podlegają one zwrotowi. Dotacje te wymienione są w odrębnych przepisach. Ponadto ustawa znajduje zastosowanie co do opłaty skarbowej. Kwestie związane z opłatą skarbową reguluje ustawa o opłacie skarbowej. Oplata skarbowa stanowi budżet państwa lub jednostki samorządowej w przeciwieństwie jednak do podatku jest ona związana z wykonaniem pewnej usługi dla obywatela ma więc charakter wzajemny, a nie jednostronny. Opłatę skarbową pobiera się między innymi za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa do akt sprawy czy wydania określonej decyzji w toku postępowania administracyjnego prowadzonego przez właściwy organ. Ordynacja podatkowa reguluje też postępowanie w sprawie opłat lokalnych. Opłaty takiej nakładają organy jednostek samorządu terytorialnego. Przykładem takiej opłaty jest opłata od posiadania psa, czy też opłata targowa. Kwestię z tym związane reguluje ustawa o podatkach i opłatach lokalnych.

Konsultacja z prawnikiem w osobie radcy prawnego lub adwokata

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej skonsultuj się ze swoim adwokatem lub radcą prawnym. Nasze biuro rachunkowe zajmuje się natomiast sporządzaniem deklaracji podatkowych oraz prowadzeniu księgowej oraz kadrowo- placowej obsługi działalności gospodarczych oraz spółek. Nasze siedziby znajdują się w biurach w Przeworsku, Jarosławiu, a także Rzeszowie.

Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Znajdź Nas