Jeżeli interesuję Cię rejestracja spółki Kraków lub Rzeszów to dobry wybór. Oferujemy także wirtualne biuro, księgowość, pomoc w zakładaniu firm i zakup gotowych spółek.

Zapraszamy do naszych Oddziałów. 


Oddział w Krakowie

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 299 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.

Oddział w Rzeszowie

Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Odwrotne obciążenie VAT w przypadku usług budowlanych

Zmiany w podatku od towarów i usług

Począwszy od 1 stycznia 2017 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług. Zmiany te dotyczą również zasad opodatkowania usług budowlanych. Usługi takie od teraz są obciążone tzw. odwrotnych obciążeniem VAT. Oznacza to, że usługodawca nie nalicza i nie odprowadza należnego podatku VAT, a zadanie to należy do usługobiorcy, czyli nabywcy towarów lub usług. Taka sytuacja następuje między innymi przy WNT (z tą różnicą, że transakcja taka wówczas jest co do zasady neutralna podatkowo). Aby w zakresie usług budowlanych nastąpiło odwrotne obciążenie VAT muszą zostać spełnione następujące przesłanki. Przede wszystkim zarówno nabywca towarów i usług, jak i Usługodawca muszą posiadać status czynnego podatnika VAT. Drugim warunkiem jest to, aby usługa budowlana została wymieniona w załączniku nr 14 do ustawy o VAT. W ww. załączniku wymienione są takie usługi jak wznoszenie budynków mieszkalnych czy też rozbiórka obiektów budowlanych. Czy zatem osoba fizyczna, nieprowadząca działalność gospodarczą, która korzysta z usług budowlanych musi odprowadzić samodzielnie VAT? Oczywiście, że nie bowiem obowiązek ten dotyczy czynnych podatników VAT, a więc przedsiębiorców. Dodatkowo, aby znajdowało zastosowanie odwrotne obciążenie usługodawca musi świadczyć usługi budowlane jako podwykonawca. Podwykonawcą jest ten podmiot, który świadczy usługi na rzecz podmiotu, który wykorzystuje nabyte towary lub usługi do świadczenia innych towarów lub usług. Dla przykładu podwykonawcą jest firma przygotowująca zbrojenia na fundamenty. W tym przypadku nabywca tych usług nie konsumuje ich, a służą one wykonaniu usługi nadrzędnej jaką jest budowa domu, np. jednorodzinnego. W takim przypadku podwykonawca wystawia fakturę bez naliczenia podatku VAT. Faktura taka musi jednak zawierać stosowna adnotację na tę okoliczność („odwrotne obciążenie”). Zmiana ta jest niewątpliwie niekorzystna dla podwykonawców, bowiem zagraża ich płynności finansowej powodując, że nie będą mogli odliczyć podatku naliczonego od należnego, a tym samym konieczne będzie wystąpienie o zwrot podatku. W ostatecznych rozrachunku do skarbu państwa trafi ta sama kwota podatku, jednak tymczasowo kwota ta będzie wyższa, w związku z oczekiwaniem na zwrot podatku.

Obsługa księgowa firm budowlanych

W naszym biurze rachunkowym oferujemy obsługę księgową firm budowlanych, a także świadczenie usług administracyjnych takich jak wirtualne biuro, rozliczanie pracowników i szeroko pojęta obsługę kadrowo-płacową. W przypadku przemysłu budowlanego istotna jest również reklama, w szczególności internetowa. Nasza firma zajmuje się tworzeniem stron WWW dla firm budowlanych oraz ich pozycjonowanie. Więcej informacji uzyskasz w naszych biurach w Jarosławiu, Przeworsku lub Rzeszowie. Natomiast jeżeli potrzebujesz porady z zakresu prawa budowlanego polecamy Kancelarie, której adres znajdziesz tutaj.

Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Znajdź Nas