Biuro rachunkowe czy księgowy

Z usług jakich firm korzystają mali przedsiębiorcy? 

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalności gospodarcze na małą skalę najczęściej korzystają z usług biura rachunkowego lub rzadziej samodzielnie zajmują się księgowością swojej firmy. Większe podmioty w dzisiejszych czasach również korzystają z usług biura rachunkowych, niekiedy jednak zatrudniani są na podstawie umowy o pracę. Ma to swoje plusy, bowiem wówczas mają pełną kontrolę i dostęp do prowadzonej rachunkowości. Nie jest to jednak rozwiązanie optymalne po pierwsze dlatego, że w przypadku gdy taki księgowy popełni błąd jest za niego odpowiedzialny finansowo tylko do kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia. Odpowiedzialność księgowego za błędy w sztuce jest zatem ograniczona. Chodzi tutaj oczywiście o odpowiedzialność regresową. W przypadku korzystania z biura rachunkowego odpowiedzialność regresowa jest nieograniczona. Ponadto biura takie co do zasady są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej. A zatem w przypadku powstania szkody podatnik ma gwarancję wypłaty odszkodowania przez firmę Ubezpieczeniową. Zakład Ubezpieczeń jest podmiotem zawsze wypłacalnym, w przeciwieństwie do innych podmiotów, dlatego nie ma obaw, że poszkodowany nie wyegzekwuje odszkodowania.

Zalety korzystania z biura rachunkowego? 

Dodatkowym atutem skorzystania z usług biura rachunkowego jest to, że zwykle pracuje tam sztab ludzi specjalizujących się w różnych dziedzinach prawa i rachunkowości, w związku z tym co do zasady jest zagwarantowany wyższy standard usług niż w przypadku zatrudnienia księgowego. Ponadto w przypadku biura rachunkowego Klient może liczyć na instytucjonalna obsługę, która przejawia się między innymi w tym, że w przypadku czasowej nieobecności pracownika w pracy jest on zastępowany przez innego pracownika, a dla Zleceniodawcy nie jest to żądana niedogodność. Warto wspomnieć też o tym, że istnieje możliwość oddelegowania pracownika biura rachunkowego to wykonywania czynności w siedzibie Klienta. W takim przypadku Zleceniodawca korzysta zarówno z zalet biura rachunkowego jak i księgowego zatrudnionego na miejscu.  W takim przypadku za prowadzenie rachunkowości podmiotu jest odpowiedzialne biuro rachunkowe z wszystkimi tego konsekwencjami przy tym przedsiębiorca może liczyć na pomoc i konsultację pracownika tego biura na miejscu, w swoim zakładzie co niewątpliwie jest lepszym  rozwiązaniem dla dużych podmiotów gospodarczych.

Współpraca z wirtualnym biurem w Rzeszowie 

Jeżeli chcesz rozpocząć współpracę z biurem rachunkowym w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego. Zaproponujemy Ci ofertę dopasowaną do Twoich oczekiwań finansowych oraz organizacyjnych.  Jeżeli chcesz wiedzieć więcej zapraszamy do lektury innych artykułów znajdujących się tutaj.