Jeżeli interesuję Cię rejestracja spółki Kraków lub Rzeszów to dobry wybór. Oferujemy także wirtualne biuro, księgowość, pomoc w zakładaniu firm i zakup gotowych spółek.

Zapraszamy do naszych Oddziałów. 


Oddział w Krakowie

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 299 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.

Oddział w Rzeszowie

Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Niespłacone zobowiązania, a VAT

Nierzetelni kontrahenci w obrocie gospodarczym 

W obrocie gospodarczym często dochodzi do sytuacji, że nasz Kontrahent nie spłaci zobowiązania w terminie wynikającego z faktury VAT. Jednocześnie podmiot gospodarczy, który świadczy usługę lub towar jako płatnik jest zobowiązany odprowadzić wynikający z tej faktury podatek VAT. Ustawodawca podatkowy przewidział jednak instytucję, które przedsiębiorcy takiemu pozwalają na ulgę w związku z niezapłaceniem za towar bądź usługę opodatkowaną VAT.

Ulga na złe długi 

Aby jednak przedsiębiorca mógł skorzystać z tzw. „ulgi na złe długi” musi spełnić określone przesłanki. Przede wszystkim wierzytelność musi być uznana za prawdopodobnie nieściągalną, a żeby to nastąpiło musi upłynąć co najmniej 150 dni od dnia wymagalności wierzytelności wynikającego z faktury. Dodatkowo należy spełnić jeszcze inne warunki. Dostawa towaru lub usługi musi nastąpić na rzecz podatnika zarejestrowanego jako czynny podatnik VAT. Podatnik ten nie może być w toku postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego. Ponadto w dniu złożenia poprzedzającym złożenie korekty w związku ze skorzystaniem z tzw. „ulgi na złe długi” zarówno wierzyciel jak i dłużnik muszą posiadać statut czynnego podatnika VAT oraz nie mogą być w trakcje postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego. Możliwość skorzystania z przedmiotowej instytucji jest również ograniczona czasowo, gdyż wierzyciel ma prawo skorzystać z ulgi w terminie dwóch lat licząc od końca roku, w którym została wystawiona faktura dokumentująca ww. czynności.

Obowiązki dłużnika 

Obowiązki wynikające z tzw. „ulgi na złe długi” ciąża również na dłużniku. O ile jednak wierzyciel ma prawo dokonać korekty, dłużnik jest do tego zobowiązany jeżeli należność wynikająca z faktury dokumentującej czynność opodatkowaną VAT nie została spłacona w ciągu 150 dni od dnia wymagalności wynikającego z ww. faktury. W przypadku uregulowania wierzytelności natomiast to wierzyciel ma obowiązek dokonać korekty podatku naliczonego, natomiast dłużnik ma do tego prawo.

Szansa dla przedsiębiorców 

Instytucja „ulgi na złe długi” to szansa dla przedsiębiorców, którzy w innym przypadku byliby obciążeni obowiązkiem zapłaty VAT-u którego nie otrzymali. Jednocześnie jest wyrazem sprawiedliwości podatkowej przejawiającej się w tym, że podatek płaci podmiot, który uległ wzbogaceniu. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skonsultować się z radcą prawnym. Natomiast nasze biuro rachunkowe oraz wirtualne biuro w Rzeszowie, Jarosławiu oraz Przeworsku zajmuje się kompleksową obsługą i wsparciem przedsiębiorców, w tym w zakresie prowadzenia wszelkich ewidencji dla celów podatkowych, w tym ewidencji VAT.

Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Znajdź Nas