Jeżeli interesuję Cię rejestracja spółki Kraków lub Rzeszów to dobry wybór. Oferujemy także wirtualne biuro, księgowość, pomoc w zakładaniu firm i zakup gotowych spółek.

Zapraszamy do naszych Oddziałów. 


Oddział w Krakowie

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 299 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.

Oddział w Rzeszowie

Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Podatkowe skutki likwidacji spółki zoo i spółki jawnej

Charakterystyka spółki jawnej i spółki zoo

Spółka jawna to najpopularniejszy rodzaj spółki osobowej. Zasada z punktu widzenia podatku dochodowego jest to, że uzyskany przez te spółkę dochód jest opodatkowany tylko raz na etapie obowiązku podatkowego jej wspólników. Inaczej jest w przypadku podwójnie opodatkowanych z punktu widzenia wspólników dochodów spółki zoo. W związku z tym również i likwidacja obu spółek przynosi dla jej wspólników odmienne konsekwencje podatkowe. W niniejszym artykule omówione zostaną skutki podatkowe likwidacji ww. spółek zarówno dla osób fizycznych, jak i osób prawnych. Z likwidacją zarówno spółki jawnej, jak i spółki zoo wiąże się podział majątku takich spółek pomiędzy ich wspólników.

Skutki podatkowe likwidacji spółki jawnej 

W przypadku likwidacji spółki jawnej zarówno na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Personal Income Tax), jak i ustawy o podatku od osób prawnych (Commercial Income Tax) likwidacja spółki nie rodzi obowiązku podatkowego w tym sensie, że otrzymane przez wspólnika kwoty i przedmioty w związku z likwidacją spółki i jej majątku nie są traktowane jako przychód z działalności gospodarczej. Wynika to wprost z przepisów, które są wyrazem zakazu podwójnego opodatkowania spółek osobowych. W przypadku osób fizycznych nie jest przychodem również odpłatne zbycie składników majątku otrzymanego w związku z likwidacją spółki. Warunkiem w tym przypadku jest jednak to, żeby zbycie to nastąpiło po upływie 6 lat od likwidacji spółki i oczywiście nie było związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. W przypadku natomiast osoby prawnej ten wyjątek nie występuje.

Opodatkowanie dochodów z likwidacji spółki zoo 

Inaczej jest w przypadku likwidacji spółki zoo. Jak było mówione wcześniej dochody z działalności takiej spółki podlegają podwójnemu opodatkowaniu. Ze względu na ten fakt przepisy przewidują, że składniki otrzymane w związku z likwidacją tej osoby prawnej bez względu czy jej wspólnikami były osoby fizyczne, czy prawne traktowane jest jako przychód osoby prawnej i podlega opodatkowaniu zryczałtowanym 19 % podatkiem. Wolna od podatku jest jednak kwota stanowiąca koszt nabycia udziałów lub akcji. Jak zatem widać bardziej korzystne zasady opodatkowania istnieją w przypadku likwidacji osobowych spółek prawa handlowego, aniżeli kapitałowych spółkę prawa handlowego. Informacje na temat zakładania spółek znajdziesz tutaj.

Konsultacja z adwokatem lub radcą prawnym 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej skonsultuj się z adwokatem lub radca prawnych specjalizującym się w prawie podatkowym, a najlepiej z doradcą podatkowym. Natomiast nasze biuro rachunkowe zajmuje się obsługa księgową indywidualnych działalności gospodarczych oraz spółek osobowych. zapraszamy do umówienia spotkania w biurze w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie.

Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Współautorem bloga jest doktor Adam Orłowski - Prezes Zarządu Conventia sp. z o. o., od 8 lat zarządza podmiotami z branży usług coworkingowych, wcześniej prowadził zajęcia na Uniwersytecie Rzeszowskim, posiada tytuł naukowy doktora.  

O Firmie

Conventia Sp. z o.o. to firma działająca w sektorze biurowych usług administracyjnych i księgowych. Spółka została założona 30 lipca 2018 roku i od tego czasu oferuje różnorodne usługi związane z administracyjnym wsparciem biura, przetwarzaniem danych, oraz działalnością wspomagającą ubezpieczenia i fundusze emerytalne (Aleo)​.

Firma wykazała stabilny wzrost przychodów netto ze sprzedaży, który w 2022 roku osiągnął 17,96%, a także znaczący wzrost całkowitych aktywów o 48,87%  (EMISdatalinq). 

Conventia Sp. z o.o. zarządzana jest przez  Adama Orłowskiego. 

Wśród oferowanych przez firmę usług znajduje się też szeroka gama działalności związanych z obsługą biura, które obejmują dostarczanie usług wirtualnego biura, księgowości oraz inne specjalistyczne działania wspomagające prowadzenie biura.

Znajdź Nas