Jeżeli interesuję Cię rejestracja spółki Kraków lub Rzeszów to dobry wybór. Oferujemy także wirtualne biuro, księgowość, pomoc w zakładaniu firm i zakup gotowych spółek.

Zapraszamy do naszych Oddziałów. 


Oddział w Krakowie

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 299 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.

Oddział w Rzeszowie

Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

System podatkowy w Polsce

Charakterystyka polskiego systemu podatkowego 

Polski system podatkowy jest bardzo skomplikowany i składa się z wielu obowiązków podatkowych. Postuluje się, aby system ten uległ uproszczeniu. W Polsce opodatkowaniu podlega co do zasady dochód, w niektórych zaś przypadkach również przychód. Zasadą polskiego opodatkowania w przypadku dochodu osób fizycznych jest progresja podatkowa co oznacza, że stawka podatku obniża się w raz z wysokością dochodu. Polskie stawki podatkowe w większości mają charakter procentowy.

Najważniejsze podatki 

Podstawowym podatkiem obowiązującym na terenie Polski jest podatek PIT, który służy opodatkowaniu przede wszystkim dochodów z pracy oraz innych umów zarobkowych, takich jak umowa zlecenia, czy umowa o dzieło, a także dochody z prowadzenia działalności gospodarczej. Podatek ten nosi również nazwę z języka angielskiego Personal Income Tax, w skrócie PIT (stąd też nazwa deklaracji rocznej). Podatek dochodowy obciąża również osoby prawne, takie jak spółki prawa handlowego, w tym spółkę zoo i spółkę akcyjną (Commercial Income Tax). W przypadku osób prawnych dochód, który osiągają zanim trafi do wspólnika jest podwójnie opodatkowany. Opodatkowaniu podlega on bowiem najpierw na etapie podatku od osób prawnych, a potem na etapie pobieranie przez spółkę i wpłacania na rachunek US podatku od dywidendy.

Podatek VAT

Dodatkowo na terenie Polski obowiązuje również podatek od towarów i usług. Jest to podatek którego podstawowa stawka wynosi 23 %. W przypadku tego podatku funkcjonuje zatem stawka liniowa. W przypadku tego podatku opodatkowany jest przychód, z tym zastrzeżeniem, że podatnik ma prawo pomniejszyć kwotę opodatkowania o podatek wynikający z faktur zakupu (sprzedawca musi w tym przypadku być czynnym podatnikiem VAT). Płatnikiem podatku VAT jest co do zasady dostawca towarów i usług, jednak w niektórych przypadkach następuje odwrotne obciążenie, co oznacza, że naliczenia i odprowadzenia należnego podatku VAT jest zobowiązany kupujący. W razie wątpliwości dobrze jest skonsultować się z adwokatem lub radca prawnym specjalizującym się w zagadnieniach dotyczących podatku VAT.

Inne podatki 

Polski system prawa podatkowego przewiduje również szereg innych podatków oraz świadczeń publicznoprawnych. W szczególności można tutaj wymienić podatek od spadków i darowizn. Nasze biuro rachunkowe zajmuje się obsługą księgową przedsiębiorców, w tym zakresie w wukonujemy wszelkie obowiązki ciążące na przedsiębiorcy o charakterze publicznoprawnym. Jeżeli jesteś zainteresowany ofertą biura rachunkowego lub wirtualnego biura w Rzeszowie, Przeworsku lub Jarosławiu serdecznie zapraszamy do współpracy i uzgodnienia korzystnych dla Państwa jej warunków.

Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Znajdź Nas