Jeżeli interesuję Cię rejestracja spółki Kraków lub Rzeszów to dobry wybór. Oferujemy także wirtualne biuro, księgowość, pomoc w zakładaniu firm i zakup gotowych spółek.

Zapraszamy do naszych Oddziałów. 


Oddział w Krakowie

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 299 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.

Oddział w Rzeszowie

Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Jak rozliczyć pracownika

Obowiązki pracodawcy 

Pracodawca zatrudniający pracownika musi spełnić szereg wymogów wynikających zarówno z przepisów prawa pracy, przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych, a także ustaw podatkowych. Oczywiście zadania te można powierzyć biuru rachunkowemu w Przeworsku. W niniejszym artykule zostanie jednak umówione jakie obowiązki pracodawca musi spełnić jednorazowo, a jakie przy każdym miesiącu rozliczeniowym.

Zawarcie z pracownikiem pisemnej umowy 

Przede wszystkim pracodawca powinien podpisać z pracownikiem umowę, która powinna zawierać wszystkie informację wymagane przez kodeks pracy. Umowę taką najlepiej podpisać przed rozpoczęciem pracy, a jeżeli się tego nie zrobi i tak najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy należy potwierdzić pracownikowi na piśmie warunki płacy i pracy. Przed przystąpieniem do pracy pracodawca musi również skierować pracownika na wstępne badania lekarskie określające czy pracownik jest zdolny do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku. Dopuszczenie pracownika do pracy będzie możliwe wyłącznie gdy lekarz medycyny pracy nie stwierdzi przeciwwskazań do wykonywania przez pracownika pracy na zajmowanym stanowisku. Dodatkowo koniecznie jest również przed rozpoczęciem pracy przeprowadzenie pracownikowi szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w ramach którego pracownik zostanie poinformowany o niebezpieczeństwach wynikających z wykonywanej pracy oraz poinstruowany jak zachować się w przypadku gdy wystąpi zagrożenia. Pracodawca musi także otworzyć teczkę, w której znajdować się będą akta osobowe pracownika. Ponadto podmiot zatrudniający musi zgłosić pracownika do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Obowiązek wypłaty wynagrodzenia w terminie 

Jeżeli chodzi o obowiązki periodyczne pracodawca jest zobowiązany do terminowego wypłacania pracownikowi wynagrodzenia. Ponadto musi też odprowadzać stosowaną zaliczkę jako płatnik na podatek dochodowy pracownika. Nie musi przy tym składać miesięcznej lub rocznej deklaracji, a jedynie na koniec roku musi przygotować i złożyć deklarację roczne. Pracodawca musi natomiast co miesiąc składać deklarację rozliczeniowe do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W związku z tym musi także odprowadzać należne składki na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Więcej informacji

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej zapraszamy do naszego wirtualnego biura w Rzeszowie lub w innym mieście gdzie mamy siedzibę. Jeżeli nam zaufasz postaramy się wspierać Twój biznes poprzez świadczenie usług w zakresie szeroko-pojętego outsourcingu biznesowego.

Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Znajdź Nas