Studia dla księgowego

  W dzisiejszych czasach zawód księgowego wykonują głównie osoby z wyższym wykształceniem. W dzisiejszych czasach oferta szkół wyższych jest bardzo bogata dlatego wśród księgowych mamy specjalistów z wielu dziedzin bardziej lub mniej powiązanych z prawem podatkowym lub księgowością. Tradycyjnie najbardziej adekwatnym kierunkiem studiów dla przyszłego księgowego jest ekonomia. W takim przypadku księgowy oprócz wiedzy związanych  z prowadzeniem rachunkowości posiada też wiedzę teoretyczną na temat funkcjonowania ekonomii co pozwala mu również na wykonywanie czynności merytorycznych. Kolejnym bardzo popularnym wśród księgowych kierunkiem studiów jest prawo. W takim przypadku co prawda księgowy musi dopiero nauczyć się spraw związanych z rachunkowością, Janka taka osoba posiada dodatkowo wiedzę z różnych gałęzi prawa nie tylko prawa podatkowego dlatego może w imieniu pracodawcy sporządzać pozwy czy reprezentować pracodawcę w Sądzie. Ostatnio popularnych kierunkiem studiów wyższych wśród osób aspirujących, aby otrzymać stanowisko w zakresie księgowości są finanse i rachunkowość. Jest to typowy kierunek studiów adresowany do przyszłych księgowych.

  Szkoły wyższe, w tym Uniwersytety oferują również kształcenie na studiach podyplomowych. Warunkiem przystąpienia do takich studiów jest posiadanie wyższego wykształcenia o określonym lub dowolnym kierunku i specjalności. Należy podnieść, że co do zasady studia prowadzone na uczelniach prywatnych prezentują znacznie wyższy poziom kształcenia w tym sensie, że stawiają kandydatom i studentom wyższe wymagania egzaminacyjne. Natomiast uczelnie prywatne stawiają niższe wymagania. Przeważnie jednak to na uczelniach prywatnych jakość kształcenia jest wyższa. Jeżeli zatem danej osobie zależy na tym, aby kształcenie odbywało się w komfortowych warunkach, a poziom wymagań egzaminacyjnych był stosunkowo niski lepiej wybrać uczelnie prywatną. Należy jednak pamiętać, że o ile w przypadku sektora publicznego ukończenie prywatnej uczelni jest równoznaczne z ukończeniem uczelni państwowej to w sektorze prywatnym pracodawcy niechętnie zatrudniają osoby, które ukończyły uczelnie prywatne. Wynika ta z faktu, że pomimo niejednokrotnie wysokiej jakości kształcenia szkoły te nie weryfikują w wystarczający sposób wiedzy kandydatów tak jak robią to uczelnie publiczne.

  Nasza firma zajmuje się zarówno wirtualnymi biurami jak i obsługą rachunkowo-księgową oraz pracowniczą podmiotów gospodarczych. Jeżeli jesteś zainteresowany wirtualnym biurem w Rzeszowie lub prowadzisz firmę w tym mieście i potrzebujesz pomocy księgowego serdecznie zapraszamy do współpracy.