Jeżeli interesuję Cię rejestracja spółki Kraków lub Rzeszów to dobry wybór. Oferujemy także wirtualne biuro, księgowość, pomoc w zakładaniu firm i zakup gotowych spółek.

Zapraszamy do naszych Oddziałów. 


Oddział w Krakowie

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 299 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.

Oddział w Rzeszowie

Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Spis z natury

Kogo dotyczy spis z natury? 

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą książkę przychodów i rozchodów na potrzeby podatku dochodowego i niebędący zobowiązani do prowadzenia księgowości kontowej są zobowiązany do sporządzenia na koniec roku podatkowego spisu z natury. Spis ten może również stanowić wydruk z programu magazynowego, jeżeli znajdują się tam wszystkie przydatne informację. Spis z natury przeprowadza się na dzień 1 stycznia roku następującego po roku podatkowym. Przedmiotowy spis należy również sporządzić na dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz w razie likwidacji firmy lub zmiany wspólników. Spis z natury potocznie zwany jest remanentem. W spisie tym nie będą znajdowały się środki trwałe oraz składniki wyposażenia danej jednostki. Obowiązek ten ma charakter podatkowy jednak dostarcza także bardzo ważnych informacji samemu przedsiębiorcy. Spisowi z natury podlegają w szczególności: materiały podstawowe oraz pomocnicze, materiały handlowe, czy też odpady. Podstawowym celem sporządzenia spisu z natury jest ustalenie wartości przychodu. W przypadku bowiem gdy wartości spisu z natury jest większa niż w poprzednim roku bilansowym, przychód z danego roku podatkowego powiększa się o te wartość, natomiast w przypadku gdy wartości przedmiotów objętych spisem z natury z roku podatkowego jest niższa niż w roku poprzednim przychód w danym roku pomniejsza się o te różnicę. Może nastąpić sytuacja, że przedsiębiorca nie dysponuje składnikami, które można ująć w spisie z natury, nie oznacza to jednak uchylenia obowiązku sporządzenia takiego spisu, w takim przypadku należy sporządzić spis z natury zawierający wszystkie niezbędne elementy i dane zwierający adnotację, że wartość składników objętych spisem wynosi zero z uwagi na brak składników, które można by było ująć w takim spisie. Ustawy regulują także sposób wyceny poszczególnych składników ujętych w spisie. W niektórych rodzajach działalności gospodarczej obowiązują przepisy szczególne w tym zakresie.

Co powinien zawierać spis z natury? 

Spis z natury powinien zawierać wszystkie elementy wskazane w ustawie, między innymi Imię i Nazwisko właściciela firmy w raz z własnoręcznym lub elektronicznym podpisem (jeżeli spis ma formę dokumentu elektronicznego). Konieczne jest również naniesienie daty sporządzenia spisu oraz oczywiście szczegółowe określenie towarów w nim uwzględnionych z podaniem ich wartości, oraz łączną wartość przedmiotów ujętych w spisie. Jako biuro rachunkowe mające siedzibę w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie oferujemy pomoc przedsiębiorcom o charakterze doraźnym oraz stałym w wywiązaniu się z obowiązków wynikających z ustaw podatkowym, w tym sporządzeniu spisu z natury. Stronę naszego biura rachunkowego znajdziesz w tym miejscu. Porad prawnych z zakresu prawa podatkowego udzielają natomiast doradcy podatkowi, adwokaci oraz radcy prawny, między innymi r. pr. J. Orłowska-Paczek, której dane znajdziesz tutaj.

Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Znajdź Nas