Jeżeli interesuję Cię rejestracja spółki Kraków lub Rzeszów to dobry wybór. Oferujemy także wirtualne biuro, księgowość, pomoc w zakładaniu firm i zakup gotowych spółek.

Zapraszamy do naszych Oddziałów. 


Oddział w Krakowie

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 299 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.

Oddział w Rzeszowie

Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Podatek dochodowy

Historia podatku dochodowego 

Podatek dochodowy znany był już w starożytności i stanowi najpowszechniejszą formę opodatkowania. Jak sama nazwa mówi podstawą ustalenia tej należności publicznoprawnej jest dochód rozumiany jako przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania. Podatek dochodowy opłacają zarówno przedsiębiorcy jak i osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło. Wysokości tego podatku jest określona jako procent wartości dochodów, z tym zastrzeżeniem że wprowadza się progi podatkowe, uzależniające stawkę podatku od kwoty dochodu. W polskim prawie istnieją dwie podstawowe stawki podatku dochodowego, a mianowicie 18 % oraz 32 %. To według której stawki dla danego podatnika powinna zostać ustalona wysokość należnego podatku, a jego wysokość jest uzależniona od wysokości jego dochodu. Oznacza to, że osoby zarabiające miliony zapłacą podatek wyższy zarówno kwotowo jak i proporcjonalnie do kwoty swojego wynagrodzenia niż te osoby które osiągają bardzo niskie dochody.

Kwota wolna od podatku 

W podatku dochodowym przewiedziona również kwotę wolną od opodatkowania. Oznacza to, że pewna kwota jest odliczana od dochodu, a w przypadku gdy w wyniku tego działania uzyskamy liczbę mniejszą lub równą zeru obowiązek podatkowy ogólne nie powstaje. W poprzednim stanie prawnym wysokość tej kwoty była oderwana od wysokości osiągniętych przez podatnika dochodów w danym roku. Po zmianach kwota wolna od podatku podobnie jak stawka podatkowa jest uzależniona od tego dochodu. W przypadków gdy podatnik osiąga dochodu przekraczające określony pułap jest w ogóle pozbawiony prawa do odliczenia kwoty wolnej od podatku. Zmiany te były spowodowane orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził, że nie może być opodatkowany dochód w wysokości pozwalającej na minimalną egzystencje.

Ulgi podatkowe 

Przepisy prawa przewidują też szereg ulg podatkowych. Ulga podatkowa tym równi się od zwolnienia podatkowego, że nie kasuje obowiązku podatkowego w całości, a jedynie zmniejsza jego zakres. Najpopularniejszą i najbardziej znaną ulgą podatkową dotyczącą podatku dochodowego jest ulga prorodzinna. Jej celem jest pomoc rodziną w utrzymanie dzieci. Ostatnio zostały również wprowadzone ulgi związane z działalnością innowacyjną.

Podatek dochodowy od firm (CIT)

Opłacić podatek dochodowy muszą również osoby prawne. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) obciąża w szczególności spółki prawa handlowego takie jak spółka zoo oraz spółka akcyjna. W takich przypadkach dochód wspólników jest w praktyce podwójnie opodatkowany, z jednej strony podatek dochodowy odprowadza bowiem spółka, natomiast podatek od dywidendy obciąża dodatkowo wspólników. Jako biuro rachunkowe zapraszamy do współpracy osoby fizyczne i podmioty gospodarcze. Działamy na terenie Jarosławia Przeworska oraz Rzeszowa.

Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Znajdź Nas