Jeżeli interesuję Cię rejestracja spółki Kraków lub Rzeszów to dobry wybór. Oferujemy także wirtualne biuro, księgowość, pomoc w zakładaniu firm i zakup gotowych spółek.

Zapraszamy do naszych Oddziałów. 


Oddział w Krakowie

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 299 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.

Oddział w Rzeszowie

Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego

Uprzywilejowanie należności podatkowych 

Należności podatkowe korzystają ze szczególnego rodzaju uprzywilejowania w stosunku do innych należności. Ustawodawca w ordynacji podatkowej przewidział szereg instytucji, które mają zapewnić skuteczną egzekucję zobowiązań podatkowych. Do takich instytucji należy między innymi możliwość zabezpieczenia zobowiązania podatkowego na majątku podatnika. Możliwość taka nie istnieje w każdym przypadku, a jedynie po spełnieniu określonej przesłanki. Przesłanką tą jest to, że zachodzi obawa, że podatnik nie wykona zobowiązania podatkowego. Sytuacja taka może nastąpić między innymi w przypadku gdy podatnik trwale nie uiszcza zobowiązań o charakterze publicznoprawnym lub zbywa składniki swojego majątku co może uniemożliwić, ograniczyć bądź utrudnić egzekucję zobowiązań podatkowych z jego majątku. Sytuację tę mają jednak charakter przykładowy, dlatego mogą istnieć również inne przesłanki upoważniające do ww. zabezpieczenia. Zabezpieczenie podatkowe może nastąpić również zanim zostanie wydana decyzja podatkowa. Stan obawy o możliwość zaspokojenia zobowiązań podatkowych przez podatnika musi być jednak wystarczająco uzasadniony w toku postępowania administracyjnego prowadzącego do wydania decyzji.

Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego

Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego może nastąpić zarówno na majątku osobistym podatnika, jak i w przypadku gdy jest on odpowiednio żonaty lub zamężny również na majątku objętym ustawową lub umowną wspólnością majątkową małżeńską. W decyzji o zabezpieczenie organ podatkowy określa przybliżoną kwotę zobowiązania podatkowego. W zamian zabezpieczenia przymusowego w drodze decyzji administracyjnej podatnik może złożyć wniosek o zabezpieczenie dobrowolne. Organ skarbowy nie musi znać dokładnie kwoty zobowiązania podatkowego na etapie zabezpieczenia. Zabezpieczenie dobrowolne ma pierwszeństwo przed zabezpieczeniem przymusowym. Zabezpieczenie dobrowolne może polegać na gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowe, a także poręczeniu banku. Funkcje zabezpieczenia dobrowolnego pełni także weksel z poręczeniem wekslowym banku oraz uznanie kwoty na rachunku depozytowym organu podatkowego. Przepisy o zabezpieczeniu stosuje się również w stosunku do płatnika oraz inkasenta zgodnie z ordynacją podatkową. W postępowaniu podatkowych stronę może reprezentować między innymi adwokat, radca prawny lub doradca podatkowy. 

Nasza oferta 

Nasze biura rachunkowe ma swoje odziały w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Zapraszamy do kontaktu w zakresie stałej obsługi rachunkowej oraz kadrowo- płacowej firm. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Współautorem bloga jest doktor Adam Orłowski - Prezes Zarządu Conventia sp. z o. o., od 8 lat zarządza podmiotami z branży usług coworkingowych, wcześniej prowadził zajęcia na Uniwersytecie Rzeszowskim, posiada tytuł naukowy doktora.  

O Firmie

Conventia Sp. z o.o. to firma działająca w sektorze biurowych usług administracyjnych i księgowych. Spółka została założona 30 lipca 2018 roku i od tego czasu oferuje różnorodne usługi związane z administracyjnym wsparciem biura, przetwarzaniem danych, oraz działalnością wspomagającą ubezpieczenia i fundusze emerytalne (Aleo)​.

Firma wykazała stabilny wzrost przychodów netto ze sprzedaży, który w 2022 roku osiągnął 17,96%, a także znaczący wzrost całkowitych aktywów o 48,87%  (EMISdatalinq). 

Conventia Sp. z o.o. zarządzana jest przez  Adama Orłowskiego. 

Wśród oferowanych przez firmę usług znajduje się też szeroka gama działalności związanych z obsługą biura, które obejmują dostarczanie usług wirtualnego biura, księgowości oraz inne specjalistyczne działania wspomagające prowadzenie biura.

Znajdź Nas