Jeżeli interesuję Cię rejestracja spółki Kraków lub Rzeszów to dobry wybór. Oferujemy także wirtualne biuro, księgowość, pomoc w zakładaniu firm i zakup gotowych spółek.

Zapraszamy do naszych Oddziałów. 


Oddział w Krakowie

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 299 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.

Oddział w Rzeszowie

Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Jakie cechy powinien posiadać księgowy?

Specyfika zawodu księgowego

Zawód księgowego jest specyficzny. Nie każdy dysponuje cechami charakteru, które umożliwiają wykonywanie tego zawodu. Oprócz wiedzy w zakresie rachunkowości oraz prawa podatkowego księgowy musi być osobą skrupulatną i odpowiedzialną. Sama wiedza nie wystarczy. O ile w przypadku doradcy podatkowego na pierwszy plan wchodzi wiedza jak stosować prawo podatkowe i rozwiązywać problemy z tym związane księgowy wykonuje czynności powtarzalne, monotonne, a jego najważniejszym celem jest to, aby nie pomylić się we wprowadzeniu danych i prawidłowe kwalifikować każde zdarzenie gospodarcze. W toku przeprowadzonej przez Urząd Skarbowy kontroli to na księgowym ciąży największy ciężar bowiem to on jest w największym stopniu zorientowany na temat księgowości danego podmiotu.

Zakres odpowiedzialności księgowego 

Księgowy to również ogromna odpowiedzialność bowiem błąd w rozliczeniach może skutkować sankcjami. Z uwagi na ten fakt księgowy powinien być osobą dojrzałą i świadomą ważności powierzonych obowiązków służbowych. Księgowy powinien być też systematycznym i punktualnym pracownikiem, bowiem czas w zakresie usług księgowych pełni kluczową rolę. W przypadku choroby lub nieusprawiedliwionej nieobecności księgowego w pracy powinien on być zastąpiony przez inna osobę z kwalifikacjami. Wskazane jest aby księgowy był absolwentem wyższych studiów ekonomicznych lub z zakresu finansów i rachunkowości. To wykształcenie daje księgowemu podstawy teoretyczne, które umożliwiają rozwiązywanie nieszablonowych sytuacji. Jednak kluczowe jest doświadczenie, zwłaszcza z uwagi na fakt, iż powtarzanie pewnych czynności czyni je automatycznymi co w znacznym stopniu wyklucza ryzyko popełnienia błędów. Księgowy powinien być perfekcjonistą, w tym zawodzie nie ma miejsca na nonszalancję czy kreatywność. Księgowy powinien przede wszystkim być służbistą, który podchodzi do każdego szczegółu poważnie, bowiem leży to w interesie podmiotu, którego obsługuje. Perfekcyjne prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz ewidencji podatkowych przypadku kontroli podatkowej utwierdza Urząd Skarbowy w przekonaniu, że księgowość jest prowadzona fachowo co skraca czas trwania kontroli, bowiem kontrolerom zależy na wykryciu nieprawidłowości i wyeliminowaniu ich, a dlatego kontrolowanie podmiotów, które są w tym zakresie perfekcyjne jest stratą czasu.

Kontakt z wirtualnym biurem w Rzeszowie 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej zapraszamy do kontaktu. Biuro rachunkowe w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie zapewni obsługę księgową Twojej firmy świadczoną przez doświadczonych księgowych.

Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Znajdź Nas