Jakie cechy powinien posiadać księgowy?

Specyfika zawodu księgowego

Zawód księgowego jest specyficzny. Nie każdy dysponuje cechami charakteru, które umożliwiają wykonywanie tego zawodu. Oprócz wiedzy w zakresie rachunkowości oraz prawa podatkowego księgowy musi być osobą skrupulatną i odpowiedzialną. Sama wiedza nie wystarczy. O ile w przypadku doradcy podatkowego na pierwszy plan wchodzi wiedza jak stosować prawo podatkowe i rozwiązywać problemy z tym związane księgowy wykonuje czynności powtarzalne, monotonne, a jego najważniejszym celem jest to, aby nie pomylić się we wprowadzeniu danych i prawidłowe kwalifikować każde zdarzenie gospodarcze. W toku przeprowadzonej przez Urząd Skarbowy kontroli to na księgowym ciąży największy ciężar bowiem to on jest w największym stopniu zorientowany na temat księgowości danego podmiotu.

Zakres odpowiedzialności księgowego 

Księgowy to również ogromna odpowiedzialność bowiem błąd w rozliczeniach może skutkować sankcjami. Z uwagi na ten fakt księgowy powinien być osobą dojrzałą i świadomą ważności powierzonych obowiązków służbowych. Księgowy powinien być też systematycznym i punktualnym pracownikiem, bowiem czas w zakresie usług księgowych pełni kluczową rolę. W przypadku choroby lub nieusprawiedliwionej nieobecności księgowego w pracy powinien on być zastąpiony przez inna osobę z kwalifikacjami. Wskazane jest aby księgowy był absolwentem wyższych studiów ekonomicznych lub z zakresu finansów i rachunkowości. To wykształcenie daje księgowemu podstawy teoretyczne, które umożliwiają rozwiązywanie nieszablonowych sytuacji. Jednak kluczowe jest doświadczenie, zwłaszcza z uwagi na fakt, iż powtarzanie pewnych czynności czyni je automatycznymi co w znacznym stopniu wyklucza ryzyko popełnienia błędów. Księgowy powinien być perfekcjonistą, w tym zawodzie nie ma miejsca na nonszalancję czy kreatywność. Księgowy powinien przede wszystkim być służbistą, który podchodzi do każdego szczegółu poważnie, bowiem leży to w interesie podmiotu, którego obsługuje. Perfekcyjne prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz ewidencji podatkowych przypadku kontroli podatkowej utwierdza Urząd Skarbowy w przekonaniu, że księgowość jest prowadzona fachowo co skraca czas trwania kontroli, bowiem kontrolerom zależy na wykryciu nieprawidłowości i wyeliminowaniu ich, a dlatego kontrolowanie podmiotów, które są w tym zakresie perfekcyjne jest stratą czasu.

Kontakt z wirtualnym biurem w Rzeszowie 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej zapraszamy do kontaktu. Biuro rachunkowe w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie zapewni obsługę księgową Twojej firmy świadczoną przez doświadczonych księgowych.