Opodatkowanie dochodów uzyskanych za granicą

Praca za granicą 

W dzisiejszych czasach wielu Polaków wyjeżdża za granicę w celach zarobkowych. Nasi rodacy podejmują najczęściej w krajach UE pracę na podstawie stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego, a także prowadzą własne działalności gospodarcze. Należy jednak pamiętać, że pomimo faktu, iż dochody są uzyskiwane za granicą na polskim podatniku ciążą pewne obowiązki względem polskiego systemu organów skarbowych.

Jak rozliczyć dochody uzyskane poza granicami kraju? 

Aby wyjaśnić w jakich przypadkach musisz rozliczyć dochody uzyskiwane za granicą w pierwszej kolejności musimy zdefiniować pojęcie polskiego rezydenta. Polskim rezydentem podatkowym w myśl przepisów prawa podatkowego jest osoba posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium RP. Miejsce zamieszkania jest w tym przypadku rozumiane w aspekcie cywilistycznym jako miejsce gdzie znajduje się centrum życiowym i zawodowych interesów podatnika. Dodatkowo podatnik, aby być uznany za polskiego rezydenta musi przebywać na terytorium Polski co najmniej 183 dni (więcej niż pół roku). Polski rezydent musi rozliczyć wszystkie swoje dochody, zarówno te uzyskane na terytorium kraju jak i poza jego granicami w Polsce. Nie oznacza to jednak, że podatnik w każdym przypadku będzie zobowiązany do zapłaty podatku w kraju gdzie uzyskał dochód oraz w Polsce. Uniknięciu takiej sytuacji służą umowy międzynarodowe, które mają na celu unikanie podwójnego opodatkowania. Z większością państw w których Polacy uzyskują przychody Polska podpisała właśnie takie umowy międzynarodowe. Jeżeli natomiast z danym krajem nie łączy Polski umowa międzynarodowa w tym zakresie podatnik jest zobowiązany do zapłaty podatku w kraju, w którym uzyskał dochód oraz w Polsce, z tym zastrzeżeniem, że podatek zapłacony za granicą może odliczyć od podatku należnego na terytorium Polski. Nie ma to jednak wpływu na przepisy dotyczące skali podatkowej, a zatem dochód uzyskany za granicą jest wliczany do dochodu podatnika na potrzeby ustalenia stawki podatku dochodowego (wyższa stawka to aż 32 %). Warto pamiętać, że w takich przypadkach podatek zapłacony w innym kraju przelicza się na złote polskie według średniego kursu NBP. Osoby rozliczające dochody uzyskane za granicą do swojego zeznania rocznego dołączają PIT-ZG. Podatnicy często o tym zapominają co może rodzić dla nich negatywne konsekwencje, a naprawdę formalności z tym związane nie zajmują dużo czasu.

Pomoc biura rachunkowego 

Jeżeli potrzebujesz pomocy w wypełnieniu zeznania podatkowego i rozliczenia dochodów uzyskiwanych za granicą, a jesteś rezydentem Polski zgłoś się do naszego biura rachunkowego, które udzieli Ci pomocy w tym zakresie. Możesz wybrać jedno z miast gdzie posiadamy biuro, a mianowicie Przeworsk, Jarosław, a także Rzeszów.