Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 450 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.


Opodatkowanie dochodów uzyskanych za granicą

Praca za granicą 

W dzisiejszych czasach wielu Polaków wyjeżdża za granicę w celach zarobkowych. Nasi rodacy podejmują najczęściej w krajach UE pracę na podstawie stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego, a także prowadzą własne działalności gospodarcze. Należy jednak pamiętać, że pomimo faktu, iż dochody są uzyskiwane za granicą na polskim podatniku ciążą pewne obowiązki względem polskiego systemu organów skarbowych.

Jak rozliczyć dochody uzyskane poza granicami kraju? 

Aby wyjaśnić w jakich przypadkach musisz rozliczyć dochody uzyskiwane za granicą w pierwszej kolejności musimy zdefiniować pojęcie polskiego rezydenta. Polskim rezydentem podatkowym w myśl przepisów prawa podatkowego jest osoba posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium RP. Miejsce zamieszkania jest w tym przypadku rozumiane w aspekcie cywilistycznym jako miejsce gdzie znajduje się centrum życiowym i zawodowych interesów podatnika. Dodatkowo podatnik, aby być uznany za polskiego rezydenta musi przebywać na terytorium Polski co najmniej 183 dni (więcej niż pół roku). Polski rezydent musi rozliczyć wszystkie swoje dochody, zarówno te uzyskane na terytorium kraju jak i poza jego granicami w Polsce. Nie oznacza to jednak, że podatnik w każdym przypadku będzie zobowiązany do zapłaty podatku w kraju gdzie uzyskał dochód oraz w Polsce. Uniknięciu takiej sytuacji służą umowy międzynarodowe, które mają na celu unikanie podwójnego opodatkowania. Z większością państw w których Polacy uzyskują przychody Polska podpisała właśnie takie umowy międzynarodowe. Jeżeli natomiast z danym krajem nie łączy Polski umowa międzynarodowa w tym zakresie podatnik jest zobowiązany do zapłaty podatku w kraju, w którym uzyskał dochód oraz w Polsce, z tym zastrzeżeniem, że podatek zapłacony za granicą może odliczyć od podatku należnego na terytorium Polski. Nie ma to jednak wpływu na przepisy dotyczące skali podatkowej, a zatem dochód uzyskany za granicą jest wliczany do dochodu podatnika na potrzeby ustalenia stawki podatku dochodowego (wyższa stawka to aż 32 %). Warto pamiętać, że w takich przypadkach podatek zapłacony w innym kraju przelicza się na złote polskie według średniego kursu NBP. Osoby rozliczające dochody uzyskane za granicą do swojego zeznania rocznego dołączają PIT-ZG. Podatnicy często o tym zapominają co może rodzić dla nich negatywne konsekwencje, a naprawdę formalności z tym związane nie zajmują dużo czasu.

Pomoc biura rachunkowego 

Jeżeli potrzebujesz pomocy w wypełnieniu zeznania podatkowego i rozliczenia dochodów uzyskiwanych za granicą, a jesteś rezydentem Polski zgłoś się do naszego biura rachunkowego, które udzieli Ci pomocy w tym zakresie. Możesz wybrać jedno z miast gdzie posiadamy biuro, a mianowicie Przeworsk, Jarosław, a także Rzeszów.


Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Poznaj doktora Adama Orłowskiego – eksperta w branży coworkingowej i współautora naszego Bloga

Doktor Adam Orłowski, pełniący rolę Prezesa Zarządu w Conventia sp. z o.o., jest doświadczonym liderem w sektorze usług coworkingowych. Jego bogata, ośmioletnia praktyka w zarządzaniu podmiotami branżowymi zdobyła uznanie na rynku, czego dowodem są liczne innowacyjne projekty i inicjatywy, które miały miejsce pod jego kierownictwem. 

Przed objęciem roli prezesa spółki  Adam Orłowski zdobywał doświadczenie akademickie, prowadząc zajęcia na Uniwersytecie Rzeszowskim. Jego głębokie zrozumienie teorii zarządzania oraz praktyczne podejście do biznesu przyczyniły się do rozwijania kreatywnych i efektywnych przestrzeni pracy wspólnej, które odpowiadają na potrzeby współczesnych przedsiębiorców i freelancerów.


O Firmie

Conventia Sp. z o.o. to firma działająca w sektorze biurowych usług administracyjnych i księgowych. Spółka została założona 30 lipca 2018 roku i od tego czasu oferuje różnorodne usługi związane z administracyjnym wsparciem biura, przetwarzaniem danych, oraz działalnością wspomagającą ubezpieczenia i fundusze emerytalne (Aleo)​.
Conventia jest wpisana na listę Działalności na rzecz spółek i trustów prowadzoną przez Dyrektora Izby Skarbowej pod numer RDST-243 (slaskie.kas.gov.pl).

Firma wykazała stabilny wzrost przychodów netto ze sprzedaży, który w 2022 roku osiągnął 17,96%, a także znaczący wzrost całkowitych aktywów o 48,87%  (EMISdatalinq). 

Conventia Sp. z o.o. zarządzana jest przez  Adama Orłowskiego. 

Wśród oferowanych przez firmę usług znajduje się też szeroka gama działalności związanych z obsługą biura, które obejmują dostarczanie usług wirtualnego biura, księgowości oraz inne specjalistyczne działania wspomagające prowadzenie biura.

Znajdź Nas