Jeżeli interesuję Cię rejestracja spółki Kraków lub Rzeszów to dobry wybór. Oferujemy także wirtualne biuro, księgowość, pomoc w zakładaniu firm i zakup gotowych spółek.

Zapraszamy do naszych Oddziałów. 


Oddział w Krakowie

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 299 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.

Oddział w Rzeszowie

Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Kontrola podatkowa

Kiedy organy mogą przeprowadzić kontrolę? 

Organy podatkowe co oczywiste mogą prowadzić kontrolę podatników w zakresie prowadzonych ewidencji na cele podatkowe oraz przestrzegania innych obowiązków wynikających z prawa podatkowego. Kontroli oprócz podatnika może być poddany płatnik podatku, inkasent, a także następca prawny podatnika. Jeżeli przedsiębiorca przestrzega przepisów prawa podatkowego zasadniczo nie ma się czego obwiać bowiem kontrola taka skierowana jest przeciwko nieuczciwym podatnikom i płatnikom zwłaszcza tym którzy wyłudzają zwrot podatku lub zatajają rzeczywiste źródła przychodów. Nie mniej jednak każdy kto może zostać poddany kontroli powinien znać podstawowe pojęcie z jej zakresu oraz swoje prawa,  które przysługują mu w jej toku oraz po jej zakończeniu. Kontrola polega na ustaleniu stanu faktycznego i porównanie go ze stanem, który wynikać powinien z obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Kontrolę przeprowadza zwykle pracownik organu I instancji (podatkowego) tj. w przypadku podatków państwowych (np. CIT, PIT) Naczelnika Urzędu Skarbowego, natomiast w przypadku podatków stanowiących dochód JST (np. podatek od nieruchomości) właściwy organu jednostki samorządu terytorialnego czyli Wójta, Burmistrza lub Prezydenta.

Powiadomienie o kontroli 

O przeprowadzeniu kontroli skarbowy kontrolowany musi zostać powiadomiony najpóźniej w terminie 7 dni przed dniem, w którym kontrola ma zostać przeprowadzona. Dodatkowo kontrola nie może zostać przeprowadzona później niż 30 dnia od otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli. Organ podatkowy może również od kontroli odstąpić. Jeżeli kontrolowany nie został zawiadomiony o zamiarze przeprowadzenia kontroli ma prawo do złożenia sprzeciwu w przypadku gdy kontrola taka faktycznie zostanie wszczęta. Kontrolowany może upoważnić osobę trzecią do reprezentowania go w toku kontroli. Osobą taką może być między innymi adwokat lub radca prawny. Najlepiej jednak w sprawach podatkowych ustanowić pełnomocnikiem doradcę podatkowego jako specjalistę z zakresu prawa podatkowego. W niektórych przypadkach jednak wymienionych  w ustawie kontrowany może zostać zawiadomiony o wszczęciu kontroli dopiero w dniu jej przeprowadzenia. Kontrola skarbowa jest dokonywana zawsze z urzędu, oczywiście decyzja urzędowa w tym zakresie może być spowodowana otrzymaniem zawiadomienia o nieprawidłowościach. Osoba przeprowadzająca kontrolę powinna okazać stosowane upoważnienie, które powinno zawierać wszelkie informację wymagane przez ustawę, w szczególności zakres przeprowadzanej kontroli.

Nasza oferta 

Nasze biuro rachunkowe posiada biura w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Zajmujemy się prowadzeniem księgowości oraz obsługą kadrowo-płacową. Serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Znajdź Nas