Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 450 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.


Kontrola podatkowa

Kiedy organy mogą przeprowadzić kontrolę? 

Organy podatkowe co oczywiste mogą prowadzić kontrolę podatników w zakresie prowadzonych ewidencji na cele podatkowe oraz przestrzegania innych obowiązków wynikających z prawa podatkowego. Kontroli oprócz podatnika może być poddany płatnik podatku, inkasent, a także następca prawny podatnika. Jeżeli przedsiębiorca przestrzega przepisów prawa podatkowego zasadniczo nie ma się czego obwiać bowiem kontrola taka skierowana jest przeciwko nieuczciwym podatnikom i płatnikom zwłaszcza tym którzy wyłudzają zwrot podatku lub zatajają rzeczywiste źródła przychodów. Nie mniej jednak każdy kto może zostać poddany kontroli powinien znać podstawowe pojęcie z jej zakresu oraz swoje prawa,  które przysługują mu w jej toku oraz po jej zakończeniu. Kontrola polega na ustaleniu stanu faktycznego i porównanie go ze stanem, który wynikać powinien z obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Kontrolę przeprowadza zwykle pracownik organu I instancji (podatkowego) tj. w przypadku podatków państwowych (np. CIT, PIT) Naczelnika Urzędu Skarbowego, natomiast w przypadku podatków stanowiących dochód JST (np. podatek od nieruchomości) właściwy organu jednostki samorządu terytorialnego czyli Wójta, Burmistrza lub Prezydenta.

Powiadomienie o kontroli 

O przeprowadzeniu kontroli skarbowy kontrolowany musi zostać powiadomiony najpóźniej w terminie 7 dni przed dniem, w którym kontrola ma zostać przeprowadzona. Dodatkowo kontrola nie może zostać przeprowadzona później niż 30 dnia od otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli. Organ podatkowy może również od kontroli odstąpić. Jeżeli kontrolowany nie został zawiadomiony o zamiarze przeprowadzenia kontroli ma prawo do złożenia sprzeciwu w przypadku gdy kontrola taka faktycznie zostanie wszczęta. Kontrolowany może upoważnić osobę trzecią do reprezentowania go w toku kontroli. Osobą taką może być między innymi adwokat lub radca prawny. Najlepiej jednak w sprawach podatkowych ustanowić pełnomocnikiem doradcę podatkowego jako specjalistę z zakresu prawa podatkowego. W niektórych przypadkach jednak wymienionych  w ustawie kontrowany może zostać zawiadomiony o wszczęciu kontroli dopiero w dniu jej przeprowadzenia. Kontrola skarbowa jest dokonywana zawsze z urzędu, oczywiście decyzja urzędowa w tym zakresie może być spowodowana otrzymaniem zawiadomienia o nieprawidłowościach. Osoba przeprowadzająca kontrolę powinna okazać stosowane upoważnienie, które powinno zawierać wszelkie informację wymagane przez ustawę, w szczególności zakres przeprowadzanej kontroli.

Nasza oferta 

Nasze biuro rachunkowe posiada biura w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Zajmujemy się prowadzeniem księgowości oraz obsługą kadrowo-płacową. Serdecznie zapraszamy do kontaktu.


Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Poznaj doktora Adama Orłowskiego – eksperta w branży coworkingowej i współautora naszego Bloga

Doktor Adam Orłowski, pełniący rolę Prezesa Zarządu w Conventia sp. z o.o., jest doświadczonym liderem w sektorze usług coworkingowych. Jego bogata, ośmioletnia praktyka w zarządzaniu podmiotami branżowymi zdobyła uznanie na rynku, czego dowodem są liczne innowacyjne projekty i inicjatywy, które miały miejsce pod jego kierownictwem. 

Przed objęciem roli prezesa spółki  Adam Orłowski zdobywał doświadczenie akademickie, prowadząc zajęcia na Uniwersytecie Rzeszowskim. Jego głębokie zrozumienie teorii zarządzania oraz praktyczne podejście do biznesu przyczyniły się do rozwijania kreatywnych i efektywnych przestrzeni pracy wspólnej, które odpowiadają na potrzeby współczesnych przedsiębiorców i freelancerów.


O Firmie

Conventia Sp. z o.o. to firma działająca w sektorze biurowych usług administracyjnych i księgowych. Spółka została założona 30 lipca 2018 roku i od tego czasu oferuje różnorodne usługi związane z administracyjnym wsparciem biura, przetwarzaniem danych, oraz działalnością wspomagającą ubezpieczenia i fundusze emerytalne (Aleo)​.
Conventia jest wpisana na listę Działalności na rzecz spółek i trustów prowadzoną przez Dyrektora Izby Skarbowej pod numer RDST-243 (slaskie.kas.gov.pl).

Firma wykazała stabilny wzrost przychodów netto ze sprzedaży, który w 2022 roku osiągnął 17,96%, a także znaczący wzrost całkowitych aktywów o 48,87%  (EMISdatalinq). 

Conventia Sp. z o.o. zarządzana jest przez  Adama Orłowskiego. 

Wśród oferowanych przez firmę usług znajduje się też szeroka gama działalności związanych z obsługą biura, które obejmują dostarczanie usług wirtualnego biura, księgowości oraz inne specjalistyczne działania wspomagające prowadzenie biura.

Znajdź Nas