Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 450 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.


Podatek od gier hazardowych

Regulacje dotyczące podatku od gier hazardowych 

Podatek od gier hazardowych jak każda należność publicznoprawna wymaga regulacji ustawowej. Kwestie dotyczące tego podatku znajdują się w ustawie o grach hazardowych. Podatnikami tego podatku są zakłady zajmujące się organizowaniem gier, a także zakładów wzajemnych. Podatnik jest zobowiązany do naliczenia i zapłaty ww. należności publicznoprawnej począwszy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. Obowiązek podatkowy natomiast ustaje z chwilą zakończenia działalności podlegającej opodatkowaniu. Dodatkowo podatek od gier obciąża osoby, które wygrały w konkursach, grach lub loteriach wzajemnych, z wyjątkiem zwolnień określonych w ustawie. Organem właściwym do poboru przedmiotowego podatku jest właściwy ze względu na siedzibę przedsiębiorcy Urząd Celny. Należny podatek wpłaca się na rachunek właściwego organu celnego do dnia 10 każdego miesiąca, za poprzedni miesiąc rozliczeniowy.

Jakie czynności są opodatkowane? 

Podatek ten dotyczy działalności mającej wyłącznie charakter stały, ewentualnie periodyczny, jeżeli zatem zorganizowanie gry lub zakładu wzajemnego posiada przymiot okazjonalności podatek nie jest należny. Wyjątek ten nie dotyczy jednak wygranych w grach liczbowych, loteriach pieniężnych czy też loteriach jeżeli wartość wygranej przekracza określoną w przepisach prawa kwotę. Ponadto zwolnione z opodatkowania są wygrane w loteriach organizowanych za pośrednictwem środków masowego przekazu, jak i w konkursach z zakresu dziedziny nauki lub sztuki jeżeli wartość wygranych nie przekracza progu ustawowego.

Stawki podatku 

Stawki podatku są uzależnione od rodzaju gry lub zakładu wzajemnego (np. gry liczbowe, loterie pieniężne), określone są procentowo i wynoszą od 10 % do 12 %. Nie dotyczy to podmiotów gospodarczych, które organizują gry na automatach o niskich wygranych (tzw. automaty do gry), bowiem w takim przypadku podatek ma charakter zryczałtowanego świadczenia pieniężnego. W przypadku gdy podatnikiem jest zwycięzca gry, loterii itp. nie musi on składać stosownej deklaracji do US czy UC, oraz wpłacać należnego podatku. W tym zakresie ciąży bowiem obowiązek na podmiocie, który organizuje grę, konkurs itp., to właśnie ten podmiot musi odprowadzić podatek na rachunek właściwego organu skarbowego oraz odprowadzić stosowaną daninę publiczną.

Pomoc Kancelarii, w sprawach, z zakresu prawa podatkowego 

Jeżeli masz wątpliwości w zakresie podatku od gier hazardowych warto zasięgnąć opinii adwokata, radcy prawnego lub doradcy podatkowego. My również współpracujemy z najlepszymi Prawnikami. Natomiast nasze biuro zajmuje się obsługą rachunkową podmiotów gospodarczych. Zapraszamy do Jarosławia, Przeworska oraz Rzeszowa.


Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Poznaj doktora Adama Orłowskiego – eksperta w branży coworkingowej i współautora naszego Bloga

Doktor Adam Orłowski, pełniący rolę Prezesa Zarządu w Conventia sp. z o.o., jest doświadczonym liderem w sektorze usług coworkingowych. Jego bogata, ośmioletnia praktyka w zarządzaniu podmiotami branżowymi zdobyła uznanie na rynku, czego dowodem są liczne innowacyjne projekty i inicjatywy, które miały miejsce pod jego kierownictwem. 

Przed objęciem roli prezesa spółki  Adam Orłowski zdobywał doświadczenie akademickie, prowadząc zajęcia na Uniwersytecie Rzeszowskim. Jego głębokie zrozumienie teorii zarządzania oraz praktyczne podejście do biznesu przyczyniły się do rozwijania kreatywnych i efektywnych przestrzeni pracy wspólnej, które odpowiadają na potrzeby współczesnych przedsiębiorców i freelancerów.


O Firmie

Conventia Sp. z o.o. to firma działająca w sektorze biurowych usług administracyjnych i księgowych. Spółka została założona 30 lipca 2018 roku i od tego czasu oferuje różnorodne usługi związane z administracyjnym wsparciem biura, przetwarzaniem danych, oraz działalnością wspomagającą ubezpieczenia i fundusze emerytalne (Aleo)​.
Conventia jest wpisana na listę Działalności na rzecz spółek i trustów prowadzoną przez Dyrektora Izby Skarbowej pod numer RDST-243 (slaskie.kas.gov.pl).

Firma wykazała stabilny wzrost przychodów netto ze sprzedaży, który w 2022 roku osiągnął 17,96%, a także znaczący wzrost całkowitych aktywów o 48,87%  (EMISdatalinq). 

Conventia Sp. z o.o. zarządzana jest przez  Adama Orłowskiego. 

Wśród oferowanych przez firmę usług znajduje się też szeroka gama działalności związanych z obsługą biura, które obejmują dostarczanie usług wirtualnego biura, księgowości oraz inne specjalistyczne działania wspomagające prowadzenie biura.

Znajdź Nas