Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

OGÓLNA KLAUZULA RODO - POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie CONVENTIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Józefa Piłsudskiego 1/17, 37-200 Przeworsk (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

- listownie na adres: ul. Józefa Piłsudskiego 1/17, 37-200 Przeworsk

- przez e-mail: kontakt@24wirtualne-biuro.pl

- telefonicznie: 726-066-462/ 724-046-783/ 725-490-161

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe, aby:

świadczyć Panu/Pani usługi administracyjne.

Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani osobowych jest:

- umowa o świadczenie usług.

Okres przechowywania danych osobowych
Będziemy przechowywać Pana/Pani dane osobowe do momentu zakończenia świadczenia usługi, a następnie w prawnie uzasadnionym interesie dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego
z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych (rachunkowych) dotyczących umowy.

Odbiorcy danych
Będziemy przekazywać Pana/Pani dane osobowe:

Podmiotom zapewniającym Nam obsługę księgowo-administracyjną. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji
Przysługują Panu/Pani następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych,
prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych ze względu na Pana/Pani szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pana/Pani dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
prawo do przenoszenia Pana/Pani danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Kancelarii Pana/Pani danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Pan/ Pani może przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Pana/Pani dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Panu/Pani tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Panem/Panią lub na podstawie Pana/Pani zgody,
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami.

Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje Panu/Pani także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.