Jeżeli interesuję Cię rejestracja spółki Kraków lub Rzeszów to dobry wybór. Oferujemy także wirtualne biuro, księgowość, pomoc w zakładaniu firm i zakup gotowych spółek.

Zapraszamy do naszych Oddziałów. 


Oddział w Krakowie

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 299 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.

Oddział w Rzeszowie

Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Jak założyć biuro rachunkowe?

Formalności związane z założeniem biura rachunkowego 

Założenie biura rachunkowego polega przede wszystkim na spełnieniu wszelkich formalności związanych z założeniem każdej firmy. Biuro rachunkowe może być prowadzone w dowolnej formie, zarówno jako indywidualna działalność gospodarcza, jak i spółka prawa handlowego. Usługowe prowadzenie księgowości od niedawna nie jest działalności regulowaną co oznacza, że firmę taką może prowadzić każdy. Oczywistym jest jednak, że ze względu na stricte specjalistyczny charakter tego rodzaju działalności podejmują się jej księgowi lub doradcy podatkowi. Po zlikwidowaniu obowiązku uzyskania certyfikatu księgowego, a także możliwości uzyskania takich uprawnień najbardziej kompetentną osobą uprawnioną do kompetentnego prowadzenia księgowości na rzecz podmiotów trzecich są doradcy podatkowi, którzy są specjalistami z zakresu prawa podatkowego. Nie mniej każdy, kto posiada umiejętności w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowcy, ewidencji dla celów podatkowych, czy też uproszczonej księgowości może podjąć się usługowego prowadzenia księgowości. Biuro rachunkowe powinno jednak zostać ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnoprawnej, bowiem w takim przypadku są zabezpieczone interesy majątkowe jego Klientów. Nie zawsze ubezpieczenie takie jest obligatoryjne. Obowiązek ten nie dotyczy podmiotów, które zajmują się wyłącznie uproszczoną księgowością. Nie mniej jednak nawet w takim przypadku wskazane jest, aby dla bezpieczeństwa takie ubezpieczenie wykupić. W przypadku usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych obowiązkowo należy ubezpieczyć się na kwotę minimum 10 000 zł. jest to kwota niewielka dlatego warto rozważyć zakup Ubezpieczenia nadwyżkowego co najmniej do kwoty (łącznie z ubezpieczeniem podstawowym) 100 000 zł. Informację na temat naszego biura rachunkowego znajdziesz tutaj.

Dostęp do dokumentacji firmy 

Biuro rachunkowe posiada również dostęp do wszelkiej dokumentacji swojego Usługobiorcy, a tym samym również do danych osobowych jego i jego pracowników. W związku z tym prowadząc działalność gospodarcza tego rodzaju musimy przygotować konieczną dokumentacji związaną z wykonaniem obowiązków wynikających z ustawą o ochronie danych osobowych. Niezbędne będzie również powołanie administratora danych osobowych i wystosowanie określonego zgłoszenia do GIODO.

Zatrudnienie księgowego 

Można również zatrudnić księgowego na podstawie umowy o pracę. Funkcje księgowych pełnią coraz częściej osoby z wyższym wykształceniem. Przydatnym do wykonywania funkcji księgowego są kierunki studiów takie jak finanse i rachunkowość, ekonomia, a także prawo. Studia prawnicze są przydatne zwłaszcza w przypadkach gdy do obowiązków księgowego będzie należało również wykonywanie niektórych czynności doradztwa prawnego, czy też zastępowanie swojego pracodawcy przed Sądem. Natomiast studia ekonomiczne w przypadku gdy ze względu na profil działalności pracodawcy przydatna jest wiedza ekonomiczna.

Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Znajdź Nas