Jeżeli interesuję Cię rejestracja spółki Kraków lub Rzeszów to dobry wybór. Oferujemy także wirtualne biuro, księgowość, pomoc w zakładaniu firm i zakup gotowych spółek.

Zapraszamy do naszych Oddziałów. 


Oddział w Krakowie

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 299 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.

Oddział w Rzeszowie

Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Podatek liniowy

Wybór firmy opodatkowania działalności gospodarczej 

Przy założeniu indywidualnej działalności gospodarczej przedsiębiorca musi również zdecydować jaką formę opodatkowania wybierze. W niektórych sytuacjach najkorzystniejszą z punktu widzenia interesów podatnika będzie zastosowanie tzw. podatku liniowego. Z możliwości rozliczenia się z urzędem skarbowym według zasad obowiązujących przy podatku liniowym mogą skorzystać wyłącznie podmioty prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Stawka tego podatku wynosi 19 procent, zaś za podstawę opodatkowania przyjmujemy podobnie jak przy rozliczeniu na zasadach ogólnych wartość dochodu, który stanowi przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania. Na pierwszy rzut oka ta forma opodatkowania wydaje się nieatrakcyjna, bowiem podstawą stawką podatku dochodowego od osób fizycznych jest 18 %. Jednak w przeciwieństwie do opodatkowania na zasadach ogólnych stawka podatku liniowego jest jednolita i nie zależy od wysokości dochodu, pozostając niezmienna. Inaczej jest w sytuacji gdy przedsiębiorca opłaca podatki dochodowego na zasadach ogólnych i przekroczy pułap od którego zastosowanie znajduje podwyższona, 32 procentowa stawka podatku, wówczas jeżeli dochód jest odpowiednio wysokości korzystniejszym będzie przejście na podatek liniowy. Kwota ta wynosi 100 000 zł. 

Opłacalność podatku liniowego 

Jeżeli przedsiębiorca generuje wyższy dochód podatek liniowy mu się opłaca, ze względu na fakt, iż będzie on niższej wysokości niż podatek na zasadach ogólnych. W przypadku podatku liniowego nie można się jednak rozliczać wspólnie z małżonkiem. W przypadku więc, gdy małżonek nie uzyskuje dochodu lub uzyskuje dochód, który przy wspólnym rozliczeniu powodowałby, że przedsiębiorca znajdowałby się nadal w I progu podatkowym zastosowanie liniowego opodatkowania nie jest korzystne. Rozliczając się liniowo z urzędem skarbowym nie jesteśmy również uprawnieni do skorzystania z ulg podatkowych, takich jak ulga na dzieci. Należy również zaznaczyć, że opodatkowaniu liniowemu podlegają tylko i wyłącznie dochody z prowadzonej działalności gospodarczej, inne dochody, np. z tytułu umowy o pracę, czy też umowy zlecenia podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Pomoc w wypełnieniu stosownych deklaracji uzyskasz w biurze rachunkowym w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Nie można również opodatkować dochodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na zasadach liniowych jeżeli świadczymy usługi wyłącznie na rzecz byłego pracodawcy, tzw. „samozatrudnienie u byłego pracodawcy”. Dodatkowo podatnicy liniowi muszą zapomnieć o możliwości odliczenia kwoty wolnej o podatku, mogą natomiast pomniejszyć przychód o koszty jego uzyskania, bowiem podstawa opodatkowania jest dochód. Podatnicy liniowi są zobowiązani do złożenia rocznej deklaracji PIT-36L do właściwego Urzędu skarbowego w terminie do 30 kwietnia roku następnego.

Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Znajdź Nas