Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 450 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.


Podatek rolny

Co jest opodatkowana podatkiem rolnym?  

Podatkiem rolnym opodatkowane są grunty rolne w rozumieniu ustawy o ochronie gruntów rolnych leśnych. Podatnikami tego podatku są zarówno właściciele tych gruntów, jak i osoby niebędące właścicielami gruntów rolnych jeżeli są ich samoistnymi posiadaczami, a także użytkownicy wieczyści oraz posiadacze gruntów należących do skarbu państwa po spełnieniu pewnych warunków. Nie są natomiast podatnikami posiadacze zależni (najem lub dzierżawa). Nie są również opodatkowane grunty rolne przeznaczone do wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej. Obowiązek podatkowy w przypadku podatku rolnego powstaje w miesiącu następującym po miesiącu, w którym podatnik nabył nieruchomość rolną bądź objął ją w posiadanie (dotyczy posiadaczy samoistnych oraz posiadaczy gruntów stanowiących własność skarbu państwa). Natomiast obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym podatnik ww. nieruchomość lub nastąpiło przekazanie jej posiadania osobie trzeciej. Za gospodarstwo rolne uważa się gospodarstwo o powierzchni równej bądź większej niż 1 ha fizyczny lub 1 ha przeliczeniowy.  

Pobór podatku rolnego 

Poborcą podatku rolnego jest podstawowa jednostka samorządu terytorialnego, defakto właściwy jej organ czyli Wójt, Burmistrz lub też Prezydent w przypadku większych miast. Również do budżetu tej jednostki trafia podatek rolny. Podatnik jest zobowiązany do sporządzenia i złożenia do właściwego organu stosownej deklaracji w zakresie podatku rolnego. Deklaracje tę może sporządzić również biuro rachunkowe, w tym nasze które jest położone w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Jeżeli natomiast podatnik ma wątpliwości w zakresie prawa podatkowego może skorzystać z usług doradczych adwokatów, radców prawnych lub też doradców podatkowych. Dużą wiedzę z zakresu prawa podatkowego posiadają też biegli rewidenci.

Stawka podatku 

Stawki podatku rolnego są ustalane przez właściwy organ państwowy. Rada Gminy może je obniżyć, jednak ze względu na to, że w związku z tym zrzekłaby się części dochodu w praktyce bardzo rzadko ma to miejsce. Stawka podatku jest uzależniona od cen żyta. Przepisy przewidują także szereg zwolnień w zakresie podatku rolnego, w szczególności zwolnione z opodatkowania są niektóre (najgorsze) klasy gruntów. Rada Gminy może wprowadzić dodatkowe zwolnienia w zakresie tego podatku, które nie są przewidziane w powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Podatek rolny w innych przypadkach jest płatny w czterech rocznych ratach, jeżeli wartość należnego  podatku przekracza 100 zł, w przeciwnym przypadku podatek jest płatny w całości do 15 marca każdego roku podatkowego.  


Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Poznaj doktora Adama Orłowskiego – eksperta w branży coworkingowej i współautora naszego Bloga

Doktor Adam Orłowski, pełniący rolę Prezesa Zarządu w Conventia sp. z o.o., jest doświadczonym liderem w sektorze usług coworkingowych. Jego bogata, ośmioletnia praktyka w zarządzaniu podmiotami branżowymi zdobyła uznanie na rynku, czego dowodem są liczne innowacyjne projekty i inicjatywy, które miały miejsce pod jego kierownictwem. 

Przed objęciem roli prezesa spółki  Adam Orłowski zdobywał doświadczenie akademickie, prowadząc zajęcia na Uniwersytecie Rzeszowskim. Jego głębokie zrozumienie teorii zarządzania oraz praktyczne podejście do biznesu przyczyniły się do rozwijania kreatywnych i efektywnych przestrzeni pracy wspólnej, które odpowiadają na potrzeby współczesnych przedsiębiorców i freelancerów.


O Firmie

Conventia Sp. z o.o. to firma działająca w sektorze biurowych usług administracyjnych i księgowych. Spółka została założona 30 lipca 2018 roku i od tego czasu oferuje różnorodne usługi związane z administracyjnym wsparciem biura, przetwarzaniem danych, oraz działalnością wspomagającą ubezpieczenia i fundusze emerytalne (Aleo)​.
Conventia jest wpisana na listę Działalności na rzecz spółek i trustów prowadzoną przez Dyrektora Izby Skarbowej pod numer RDST-243 (slaskie.kas.gov.pl).

Firma wykazała stabilny wzrost przychodów netto ze sprzedaży, który w 2022 roku osiągnął 17,96%, a także znaczący wzrost całkowitych aktywów o 48,87%  (EMISdatalinq). 

Conventia Sp. z o.o. zarządzana jest przez  Adama Orłowskiego. 

Wśród oferowanych przez firmę usług znajduje się też szeroka gama działalności związanych z obsługą biura, które obejmują dostarczanie usług wirtualnego biura, księgowości oraz inne specjalistyczne działania wspomagające prowadzenie biura.

Znajdź Nas