Jeżeli interesuję Cię rejestracja spółki Kraków lub Rzeszów to dobry wybór. Oferujemy także wirtualne biuro, księgowość, pomoc w zakładaniu firm i zakup gotowych spółek.

Zapraszamy do naszych Oddziałów. 


Oddział w Krakowie

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 299 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.

Oddział w Rzeszowie

Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Podatek akcyzowy

Funkcje i cele podatku akcyzowego 

Podatek akcyzowy stanowi dochód budżetu państwa. W przypadku tej należności cywilno-prawnej nie pełni ona wyłącznie funkcji fiskalnej, ale także ma na celu ograniczenie spożycia danego rodzaju towarów. Taki cel przyświeca między innymi akcyzie na wyroby spirytusowe. Spożywanie alkoholu jest szkodliwe, dlatego w ten sposób państwo chce je ograniczyć, a jednocześnie tym samym zwiększa wpływu do budżetu i ogranicza wydatki na służbę zdrowia. Podobnie akcyza na paliwo zmniejsza zapotrzebowanie na ten towar, co korzystnie wpływa na środowisko (zmniejszenie  ilości spalin). Zgodnie z przepisami prawa UE akcyza może być obłożone paliwa, anergia elektryczna, wyroby tytoniowe oraz alkohole. Opodatkowane akcyzą są również samochody.

Zgłoszenie do właściwego Urzędu

Jeżeli przedsiębiorca chce się zajmować produkcją towarów podlegających akcyzie musi zgłosić do właściwego do właściwego Naczelnika Urzędu Celnego zgłoszenie. Czynności tej musi dokonać przed dokonaniem pierwszej czynności podlegającej akcyzie. Jest zobowiązany również do zgłaszania zmiany danych zawartych w zgłoszeniu w terminie 7 dni od powstania tych zmian. Deklarację taką może złożyć w imieniu przedsiębiorcy  również w reprezentujący go adwokat, radca prawny, doradca podatkowy lub agent celny (po zdaniu uzupełniającego egzaminu).

Regulacje dotyczące podatku akcyzowego 

Na gruncie polskiego prawa krajowego kwestie związane z podatkiem akcyzowym reguluje ustawa prawo akcyzowe. Ten akt prawny zawiera wykaz towarów objętych akcyzą oraz zawiera informacje na temat podatników i stawek tego podatku. Zasadniczo podatek akcyzowy obciąża finalnych nabywców produktu, co powoduje zwiększenie ceny tego towaru. Obowiązek podatkowy w tym przypadku powstaje z chwilą dokonania czynności podlegającej akcyzie. Podatnicy podatku akcyzowego muszą składać stosowne deklarację do właściwego Urzędu Celnego (właściwość ustala się ze względu na miejsce wykonaniu czynności podlegających akcyzie). Termin złożenia tego dokumentu upływa 25 miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym. Również w tym terminie podatnik musi wpłacić na rachunek właściwego urzędu celnego należna opłatę.

Fachowa pomoc

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji na temat podatku akcyzowego powinien zasięgnąć opinii adwokata, radcy prawnego lub też doradcy podatkowego. Jeżeli natomiast szukasz podmiotu, który zajmie się sporządzeniem w twoim imieniu dokumentów związanych z obowiązkiem wynikającym z ww. podatku zgłoś się do biura rachunkowego. Zapraszamy do naszych siedzib znajdujących się takich miastach jak Jarosław, Przeworsk oraz Rzeszów. Oferujemy również obsługę podmiotów gospodarczych na terenie Przemyśla.

Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Współautorem bloga jest doktor Adam Orłowski - Prezes Zarządu Conventia sp. z o. o., od 8 lat zarządza podmiotami z branży usług coworkingowych, wcześniej prowadził zajęcia na Uniwersytecie Rzeszowskim, posiada tytuł naukowy doktora.  

O Firmie

Conventia Sp. z o.o. to firma działająca w sektorze biurowych usług administracyjnych i księgowych. Spółka została założona 30 lipca 2018 roku i od tego czasu oferuje różnorodne usługi związane z administracyjnym wsparciem biura, przetwarzaniem danych, oraz działalnością wspomagającą ubezpieczenia i fundusze emerytalne (Aleo)​.

Firma wykazała stabilny wzrost przychodów netto ze sprzedaży, który w 2022 roku osiągnął 17,96%, a także znaczący wzrost całkowitych aktywów o 48,87%  (EMISdatalinq). 

Conventia Sp. z o.o. zarządzana jest przez  Adama Orłowskiego. 

Wśród oferowanych przez firmę usług znajduje się też szeroka gama działalności związanych z obsługą biura, które obejmują dostarczanie usług wirtualnego biura, księgowości oraz inne specjalistyczne działania wspomagające prowadzenie biura.

Znajdź Nas