Mieszana sprzedaż a podatek VAT

Opodatkowanie usług podatkiem VAT

Jak wiadomo co do zasady dostawa lub świadczenie usług jest opodatkowane podatkiem VAT. W niektórych jednak przypadkach dane zdarzenia gospodarcze są zwolnione z obowiązku odprowadzenia podatku VAT. Przedsiębiorca zwolniony z obowiązku zapłaty podatku VAT nie może jednak również odliczyć kwoty tego podatku z faktur zakupowych. Zwolnienie ma zatem swoje plusy i minusy. Jeżeli przedsiębiorca ma dokonuje zakupów opodatkowanych podatkiem VAT na bardzo wysoką wartość warto zastanowić się nad tym, czy niekorzystniejszym z jego puntu widzenia rozwiązaniem będzie dobrowolna rejestracja jako czynny podatnik VAT.

Częściowe opodatkowanie podatkiem VAT 

Możliwa jest również sytuacja, że część sprzedaży prowadzonej przez podmiot gospodarczy będzie podlegała opodatkowaniu VAT, natomiast część będzie z takiego podatku zwolniona, a wówczas mówimy o tzw. mieszanej sprzedaży. W takim przypadku powstaje jednak problem w jaki sposób wobec tego faktu rozliczyć faktury zakupowe. W przypadku gdy konkretny zakup służył wytworzeniu towaru lub usługi, której sprzedaż jest opodatkowana podatkiem VAT, taki podatek jako naliczony można odliczyć od należnego podatku VAT. Natomiast w przypadku gdy zakup był przeznaczony na wytworzenie towarów i usług nieopodatkowanych wówczas nie jest możliwe, aby taką fakturę odliczyć. Sytuacja nietypowa powstaje natomiast w przypadku gdy nie da się jednoznacznie określić przeznaczenia danego zakupu. Jeżeli zakup opodatkowany VAT był przeznaczony zarówno, aby wytworzyć towar lub usługę opodatkowana i zwolnioną z VAT-u należy zastosować metodę proporcjonalną. Co to oznacza? Fakturę zakupową można obliczyć tylko w części jako odpowiada stosunkowi wartości sprzedaży opodatkowanej do wartości całej sprzedaży. Dla przykładu jeżeli przedsiębiorca świadczy usługi doradcze, które są opodatkowane podatkiem VAT oraz dodatkowo świadczy usługi zwolnione z podatku VAT, np. usługi pośrednictwa finansowego nastąpi sprzedaż mieszana. Wartość sprzedanych usług doradczych to 100 000 zł., natomiast wartość sprzedanych usług pośrednictwa finansowego to również 100 000 zł. Przedsiębiorca wynajmuje lokal, który służy realizacji obu rodzaju usług za który płaci miesięcznie 1 000 zł plus 23 % podatku tj. 230 zł. A zatem przedsiębiorca ma prawo odliczyć jako podatek naliczony 115 zł z tytułu zapłaty za lokal, czyli 50 % podatku naliczonego z faktury zakupowej za wynajem lokalu.

Obsługa księgowe w wirtualnym biurze 

Nasze biuro rachunkowe zajmuje się również obsługą rachunkową przedsiębiorców, którzy prowadzą sprzedaż mieszaną w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Nasze biura znajdziesz w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie.