Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 450 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.


Odpisy amortyzacyjne z tytułu nabycia mieszkania

Na czym polega amortyzacja podatkowa? 

Amortyzacja podatkowa polega na tym, że w przypadku nabycia pewnych środków trwałych nie uwzględniamy ich wartości w całości jako koszt uzyskania przychodu, lecz uwzględniamy na tę potrzebę tylko ułamek tej wartości określony jako kwotę stanowiącą wartość zużycia ww. środka. Aby przedmioty podlegały odpisom amortyzacyjnym muszą być one zaliczone to tzw. kategorii środków trwałych, a tym samym zgodnie z ustawą o rachunkowości konieczne jest spełnienie następujących przesłanek. Przede wszystkim przedmioty te muszą być przydatne do wykonywania działalności gospodarczej. Po drugie przewidywany okres ich przydatności w tym zakresie musi być dłuższy niż rok. Nie są zatem środkami trwałymi przedmioty podlegające szybkiemu zużyciu takie jak np. przedmioty jednorazowego użytku.

Ustalenie wartości środka trwałego na potrzeby amortyzacji

Wartość lokalu mieszkalnego na potrzeby odpisów amortyzacyjnych w przypadku odpłatnego jego nabycia ustala się według ceny zakupu, natomiast gdy nabycie nastąpiło nieodpłatnie według wartości rynkowej. Istnieje również uproszczona metoda ustalenia wartość lokalu mieszkalnego. Jeżeli podatnik sam wybudował lokal mieszkalny jako jego wartość przyjmuje się koszt jego wytworzenia. Podstawową stawką amortyzacyjną jest 1,5 proc. Oznacza to, że można odliczać od przychodu 1,5 % wartości mieszkania (w przypadku własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego stawka ta wynosi 2,5 proc.), co oznacza że umorzenie amortyzacji następuje dopiero po 60 latach. Nie dotyczy to lokali niemieszkalnych, w których okres amortyzacji może wynosić nawet tylko 40 lat (2,5 proc. rocznie). Oczywiście wynajmujący może stosować dłuższe okresy amortyzacji, i w niektórych przypadkach może mu się to opłacać. Przepisy stwarzają także możliwość amortyzacji o większej wartości, a mianowicie 10 procent rocznie. W takim przypadku umorzenie amortyzacji nastąpi już po 10 latach. Warunkiem w tej sytuacji jest to, aby lokal był używany co najmniej 60 miesięcy oraz to, aby przedsiębiorca wydał na modernizację lokalu kwotę odpowiadająca co najmniej 30 % jego wartości. Nie zawsze jednak skorzystanie z skróconego okresu amortyzacji jest korzystne dla przedsiębiorcy.

Obsługa księgowa wynajmu 

W naszym biurze rachunkowym oferujemy obsługę księgową osób zajmujących się wynajmem prywatnym oraz firmowym. Zapraszamy do współpracy zarówno osoby dla których wynajem mieszkania jest dodatkowym źródłem dochodu jak i przedsiębiorców zajmujących się tym na szeroką skalę. Zajmujemy się również obsługiwaniem płatności z tytułu najmu. Nasze biura znajdują się w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Planujemy otworzenie placówki także w mieście Przemyśl. Obsługę prawną biura rachunkowego zapewnia Kancelaria Radcy Prawnego, której dane znajdziesz tutaj.


Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Poznaj doktora Adama Orłowskiego – eksperta w branży coworkingowej i współautora naszego Bloga

Doktor Adam Orłowski, pełniący rolę Prezesa Zarządu w Conventia sp. z o.o., jest doświadczonym liderem w sektorze usług coworkingowych. Jego bogata, ośmioletnia praktyka w zarządzaniu podmiotami branżowymi zdobyła uznanie na rynku, czego dowodem są liczne innowacyjne projekty i inicjatywy, które miały miejsce pod jego kierownictwem. 

Przed objęciem roli prezesa spółki  Adam Orłowski zdobywał doświadczenie akademickie, prowadząc zajęcia na Uniwersytecie Rzeszowskim. Jego głębokie zrozumienie teorii zarządzania oraz praktyczne podejście do biznesu przyczyniły się do rozwijania kreatywnych i efektywnych przestrzeni pracy wspólnej, które odpowiadają na potrzeby współczesnych przedsiębiorców i freelancerów.


O Firmie

Conventia Sp. z o.o. to firma działająca w sektorze biurowych usług administracyjnych i księgowych. Spółka została założona 30 lipca 2018 roku i od tego czasu oferuje różnorodne usługi związane z administracyjnym wsparciem biura, przetwarzaniem danych, oraz działalnością wspomagającą ubezpieczenia i fundusze emerytalne (Aleo)​.
Conventia jest wpisana na listę Działalności na rzecz spółek i trustów prowadzoną przez Dyrektora Izby Skarbowej pod numer RDST-243 (slaskie.kas.gov.pl).

Firma wykazała stabilny wzrost przychodów netto ze sprzedaży, który w 2022 roku osiągnął 17,96%, a także znaczący wzrost całkowitych aktywów o 48,87%  (EMISdatalinq). 

Conventia Sp. z o.o. zarządzana jest przez  Adama Orłowskiego. 

Wśród oferowanych przez firmę usług znajduje się też szeroka gama działalności związanych z obsługą biura, które obejmują dostarczanie usług wirtualnego biura, księgowości oraz inne specjalistyczne działania wspomagające prowadzenie biura.

Znajdź Nas