Jeżeli interesuję Cię rejestracja spółki Kraków lub Rzeszów to dobry wybór. Oferujemy także wirtualne biuro, księgowość, pomoc w zakładaniu firm i zakup gotowych spółek.

Zapraszamy do naszych Oddziałów. 


Oddział w Krakowie

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 299 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.

Oddział w Rzeszowie

Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Odpisy amortyzacyjne z tytułu nabycia mieszkania

Na czym polega amortyzacja podatkowa? 

Amortyzacja podatkowa polega na tym, że w przypadku nabycia pewnych środków trwałych nie uwzględniamy ich wartości w całości jako koszt uzyskania przychodu, lecz uwzględniamy na tę potrzebę tylko ułamek tej wartości określony jako kwotę stanowiącą wartość zużycia ww. środka. Aby przedmioty podlegały odpisom amortyzacyjnym muszą być one zaliczone to tzw. kategorii środków trwałych, a tym samym zgodnie z ustawą o rachunkowości konieczne jest spełnienie następujących przesłanek. Przede wszystkim przedmioty te muszą być przydatne do wykonywania działalności gospodarczej. Po drugie przewidywany okres ich przydatności w tym zakresie musi być dłuższy niż rok. Nie są zatem środkami trwałymi przedmioty podlegające szybkiemu zużyciu takie jak np. przedmioty jednorazowego użytku.

Ustalenie wartości środka trwałego na potrzeby amortyzacji

Wartość lokalu mieszkalnego na potrzeby odpisów amortyzacyjnych w przypadku odpłatnego jego nabycia ustala się według ceny zakupu, natomiast gdy nabycie nastąpiło nieodpłatnie według wartości rynkowej. Istnieje również uproszczona metoda ustalenia wartość lokalu mieszkalnego. Jeżeli podatnik sam wybudował lokal mieszkalny jako jego wartość przyjmuje się koszt jego wytworzenia. Podstawową stawką amortyzacyjną jest 1,5 proc. Oznacza to, że można odliczać od przychodu 1,5 % wartości mieszkania (w przypadku własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego stawka ta wynosi 2,5 proc.), co oznacza że umorzenie amortyzacji następuje dopiero po 60 latach. Nie dotyczy to lokali niemieszkalnych, w których okres amortyzacji może wynosić nawet tylko 40 lat (2,5 proc. rocznie). Oczywiście wynajmujący może stosować dłuższe okresy amortyzacji, i w niektórych przypadkach może mu się to opłacać. Przepisy stwarzają także możliwość amortyzacji o większej wartości, a mianowicie 10 procent rocznie. W takim przypadku umorzenie amortyzacji nastąpi już po 10 latach. Warunkiem w tej sytuacji jest to, aby lokal był używany co najmniej 60 miesięcy oraz to, aby przedsiębiorca wydał na modernizację lokalu kwotę odpowiadająca co najmniej 30 % jego wartości. Nie zawsze jednak skorzystanie z skróconego okresu amortyzacji jest korzystne dla przedsiębiorcy.

Obsługa księgowa wynajmu 

W naszym biurze rachunkowym oferujemy obsługę księgową osób zajmujących się wynajmem prywatnym oraz firmowym. Zapraszamy do współpracy zarówno osoby dla których wynajem mieszkania jest dodatkowym źródłem dochodu jak i przedsiębiorców zajmujących się tym na szeroką skalę. Zajmujemy się również obsługiwaniem płatności z tytułu najmu. Nasze biura znajdują się w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Planujemy otworzenie placówki także w mieście Przemyśl. Obsługę prawną biura rachunkowego zapewnia Kancelaria Radcy Prawnego, której dane znajdziesz tutaj.

Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Znajdź Nas