Jeżeli interesuję Cię rejestracja spółki Kraków lub Rzeszów to dobry wybór. Oferujemy także wirtualne biuro, księgowość, pomoc w zakładaniu firm i zakup gotowych spółek.

Zapraszamy do naszych Oddziałów. 


Oddział w Krakowie

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 299 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.

Oddział w Rzeszowie

Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Skutki podatkowe wniesienia aportu

Czym jest aport? 

Aport jest to wkład niepieniężny wnoszony do spółki. W niektórych wypadkach wniesienie aportu łączy się z obowiązkiem spełnienia określonych obowiązków podatkowych. W niniejszym artykule omówiona zostanie sytuacja podatkowa osoby fizycznej oraz osoby prawnej wnoszącej wkład pieniężny do spółki będącej lub niebędącej osobą prawną.

Kiedy aport nie jest opodatkowany? 

Z punktu widzenia obowiązków podatkowych osoby fizycznej na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych taki wkład, jeżeli wnoszony jest do spółki osobowej, tj. jawnej, komandytowej, partnerskiej czy też komandytowo-akcyjnej przychód z tego tytułu nie jest opodatkowany, a zatem jest zwolniony z opodatkowania. Wynika to z faktu, iż zasadą jest pojedyncze opodatkowanie dochodów uzyskanych z tytułu działalności takich spółek. Podobnie jest w przypadku osób prawnych na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Inaczej jest w przypadku spółek kapitałowych. Z ich założenia wynika, że przychody które generuje taka jednostka są opodatkowane na dwóch etapach. Przychód z tytułu wniesienia wkładu do spółki zoo lub spółki akcyjnej jest zatem opodatkowany, w przypadku gdy wnoszącym jest osoba fizyczna mowa o PIT, natomiast w przypadku osób prawnych mowa o CIT. Przychód ten jest ustalony w wysokości wartości nominalnej akcji lub udziałów, natomiast koszty jego uzyskania wynoszą tyle ile wart był wnoszony aport. Należy pamiętać, że tak uzyskany dochód nie jest rozliczany według skali podatkowej, lecz jako przychód z dochodów osoby prawnej według zryczałtowanej 19 % stawki podatku. Przychód nie powstaje natomiast w przypadku objęcia udziałów za gotówkę co potwierdzają przepisy prawa i orzecznictwo sądów administracyjnych. Niestety jednak organy skarbowe, w przypadku gdy wartość nabytych udziałów lub akcji jest wyższa niż koszt ich uzyskania stoją na stanowisku, że czynność taka podlega opodatkowaniu. Z uwagi na ten fakt w przypadku wkładów pieniężnych należy skonsultować się z doradcą podatkowym, adwokatem lub radca prawnych, który skieruje w naszym imieniu wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej, której treść będzie chronić nasze interesy.

Opodatkowanie podatkiem VAT 

W przypadku wniesienia wkładu pieniężnego nie podlega on opodatkowaniu VAT. Inaczej jest w przypadku gdy wspólnik wnosi wkład pieniężny (rzeczowy) jest to bowiem traktowane jako odpłatna dostawa lub nabycie towarów. Niektóre czynności są jednak zwolnione w tym zakresie z podatku VAT. Należy do nich w szczególności wniesienie aportu będącego przedsiębiorstwem w znaczeniu przedmiotowym lub jego wyodrębnioną, zorganizowaną częścią. Zapraszamy do kontaktu w naszych biurach w Przeworsku, Jarosławiu, bądź Rzeszowie.

Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Znajdź Nas