Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 450 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.


Skutki podatkowe wniesienia aportu

Czym jest aport? 

Aport jest to wkład niepieniężny wnoszony do spółki. W niektórych wypadkach wniesienie aportu łączy się z obowiązkiem spełnienia określonych obowiązków podatkowych. W niniejszym artykule omówiona zostanie sytuacja podatkowa osoby fizycznej oraz osoby prawnej wnoszącej wkład pieniężny do spółki będącej lub niebędącej osobą prawną.

Kiedy aport nie jest opodatkowany? 

Z punktu widzenia obowiązków podatkowych osoby fizycznej na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych taki wkład, jeżeli wnoszony jest do spółki osobowej, tj. jawnej, komandytowej, partnerskiej czy też komandytowo-akcyjnej przychód z tego tytułu nie jest opodatkowany, a zatem jest zwolniony z opodatkowania. Wynika to z faktu, iż zasadą jest pojedyncze opodatkowanie dochodów uzyskanych z tytułu działalności takich spółek. Podobnie jest w przypadku osób prawnych na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Inaczej jest w przypadku spółek kapitałowych. Z ich założenia wynika, że przychody które generuje taka jednostka są opodatkowane na dwóch etapach. Przychód z tytułu wniesienia wkładu do spółki zoo lub spółki akcyjnej jest zatem opodatkowany, w przypadku gdy wnoszącym jest osoba fizyczna mowa o PIT, natomiast w przypadku osób prawnych mowa o CIT. Przychód ten jest ustalony w wysokości wartości nominalnej akcji lub udziałów, natomiast koszty jego uzyskania wynoszą tyle ile wart był wnoszony aport. Należy pamiętać, że tak uzyskany dochód nie jest rozliczany według skali podatkowej, lecz jako przychód z dochodów osoby prawnej według zryczałtowanej 19 % stawki podatku. Przychód nie powstaje natomiast w przypadku objęcia udziałów za gotówkę co potwierdzają przepisy prawa i orzecznictwo sądów administracyjnych. Niestety jednak organy skarbowe, w przypadku gdy wartość nabytych udziałów lub akcji jest wyższa niż koszt ich uzyskania stoją na stanowisku, że czynność taka podlega opodatkowaniu. Z uwagi na ten fakt w przypadku wkładów pieniężnych należy skonsultować się z doradcą podatkowym, adwokatem lub radca prawnych, który skieruje w naszym imieniu wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej, której treść będzie chronić nasze interesy.

Opodatkowanie podatkiem VAT 

W przypadku wniesienia wkładu pieniężnego nie podlega on opodatkowaniu VAT. Inaczej jest w przypadku gdy wspólnik wnosi wkład pieniężny (rzeczowy) jest to bowiem traktowane jako odpłatna dostawa lub nabycie towarów. Niektóre czynności są jednak zwolnione w tym zakresie z podatku VAT. Należy do nich w szczególności wniesienie aportu będącego przedsiębiorstwem w znaczeniu przedmiotowym lub jego wyodrębnioną, zorganizowaną częścią. Zapraszamy do kontaktu w naszych biurach w Przeworsku, Jarosławiu, bądź Rzeszowie.


Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Poznaj doktora Adama Orłowskiego – eksperta w branży coworkingowej i współautora naszego Bloga

Doktor Adam Orłowski, pełniący rolę Prezesa Zarządu w Conventia sp. z o.o., jest doświadczonym liderem w sektorze usług coworkingowych. Jego bogata, ośmioletnia praktyka w zarządzaniu podmiotami branżowymi zdobyła uznanie na rynku, czego dowodem są liczne innowacyjne projekty i inicjatywy, które miały miejsce pod jego kierownictwem. 

Przed objęciem roli prezesa spółki  Adam Orłowski zdobywał doświadczenie akademickie, prowadząc zajęcia na Uniwersytecie Rzeszowskim. Jego głębokie zrozumienie teorii zarządzania oraz praktyczne podejście do biznesu przyczyniły się do rozwijania kreatywnych i efektywnych przestrzeni pracy wspólnej, które odpowiadają na potrzeby współczesnych przedsiębiorców i freelancerów.


O Firmie

Conventia Sp. z o.o. to firma działająca w sektorze biurowych usług administracyjnych i księgowych. Spółka została założona 30 lipca 2018 roku i od tego czasu oferuje różnorodne usługi związane z administracyjnym wsparciem biura, przetwarzaniem danych, oraz działalnością wspomagającą ubezpieczenia i fundusze emerytalne (Aleo)​.
Conventia jest wpisana na listę Działalności na rzecz spółek i trustów prowadzoną przez Dyrektora Izby Skarbowej pod numer RDST-243 (slaskie.kas.gov.pl).

Firma wykazała stabilny wzrost przychodów netto ze sprzedaży, który w 2022 roku osiągnął 17,96%, a także znaczący wzrost całkowitych aktywów o 48,87%  (EMISdatalinq). 

Conventia Sp. z o.o. zarządzana jest przez  Adama Orłowskiego. 

Wśród oferowanych przez firmę usług znajduje się też szeroka gama działalności związanych z obsługą biura, które obejmują dostarczanie usług wirtualnego biura, księgowości oraz inne specjalistyczne działania wspomagające prowadzenie biura.

Znajdź Nas