Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 450 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.


Korekta faktury

Ewidencja zdarzeń gospodarczych

Podmioty gospodarcze są zobowiązane do prowadzenia ewidencji na cele podatkowe zgodnie z rzeczywistym stanem. Każde zdarzenie gospodarcze, które zostało zaewidencjonowane powinno znaleźć odzwierciedlenie w rzeczywistości. W niektórych jednak przypadkach faktura zawiera błąd, lub w skutek okoliczność, które zaszły po jej wystawieniu, np. reklamacja i zwrot towaru straciła ona swoją aktualność. W takich przypadkach płatnik jest zobowiązany do sporządzenia faktury korygującej. Zgodnie z ustawą o podatku VAT faktura korygująca powinna zostać wystawiona przypadkach związanych ze zwrotem towaru lub obniżeniem ceny. Faktura taka musi również zawierać wszelkie elementy określone w ustawie o podatku VAT. Warto jednak zaznaczyć, że w niektórych przypadkach nie wystawiamy faktury korygującej tylko notę korygująca. Ta forma korekty jest zastrzeżona w przypadku pomylenia danych znajdujących się na fakturze, takich jak dane identyfikujące dostawcę towaru lub nabywcę towaru czy nazwę towaru. Nota korygująca nie ma natomiast zastosowania w przypadku pomyłki co do wartości towaru lub kwoty należnego podatku.

Data dokonania korekty faktury 

Przy wystawieniu faktury korygującej znaczenie ma również data jej wystawienia. W przypadku gdy faktura zawiera błąd, który istniał już w dacie jej wystawienia należy ją zaksięgować w dniu wystawienia faktury pierwotnej. Rodzi to wiele trudności dla płatników, zwłaszcza gdy korekta następuje w kolejnym okresie rozliczeniowym po złożeniu właściwej deklaracji podatkowej. Korekta taka będzie wpływać na wysokość podatku naliczonego, a tym samym konieczne będzie złożenie również korekty deklaracji podatkowej. Nie co inaczej jest w przypadku gdy korekta faktury jest niezbędna z uwagi na zdarzenie, któreś nastąpiło po jej wystawieniu. Takim zdarzeniem może być uwzględnienie reklamacji Klienta, czego konsekwencją jest zwrot towaru. Gdy zajdzie taka sytuacja fakturę korygującą księgujemy w dniu wystawienia tej faktury. Jest to rozwiązanie korzystne bowiem powoduje, że płatnik nie musi wprowadzać zmian w poprzednim okresie rozliczeniowym, ani korygować deklaracji podatkowych.

Korekta raportów fiskalnych 

Ważnym aspektem jest również korekta dokumentów związanych z kasami fiskalnymi. Zasady działania kasy fiskalnej uniemożliwiają korektę raportów fiskalnych w pamięci kasy fiskalnej, dlatego koniecznym jest prowadzenie ewidencji korekt zapisów znajdujących się na kasie fiskalnej. Nasze biuro rachunkowe w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie zajmuje się sporządzaniem faktur korygujących. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub umówienia spotkania w siedzibie biura rachunkowego. Oferujemy też usługę wirtualnego biura.


Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Poznaj doktora Adama Orłowskiego – eksperta w branży coworkingowej i współautora naszego Bloga

Doktor Adam Orłowski, pełniący rolę Prezesa Zarządu w Conventia sp. z o.o., jest doświadczonym liderem w sektorze usług coworkingowych. Jego bogata, ośmioletnia praktyka w zarządzaniu podmiotami branżowymi zdobyła uznanie na rynku, czego dowodem są liczne innowacyjne projekty i inicjatywy, które miały miejsce pod jego kierownictwem. 

Przed objęciem roli prezesa spółki  Adam Orłowski zdobywał doświadczenie akademickie, prowadząc zajęcia na Uniwersytecie Rzeszowskim. Jego głębokie zrozumienie teorii zarządzania oraz praktyczne podejście do biznesu przyczyniły się do rozwijania kreatywnych i efektywnych przestrzeni pracy wspólnej, które odpowiadają na potrzeby współczesnych przedsiębiorców i freelancerów.


O Firmie

Conventia Sp. z o.o. to firma działająca w sektorze biurowych usług administracyjnych i księgowych. Spółka została założona 30 lipca 2018 roku i od tego czasu oferuje różnorodne usługi związane z administracyjnym wsparciem biura, przetwarzaniem danych, oraz działalnością wspomagającą ubezpieczenia i fundusze emerytalne (Aleo)​.
Conventia jest wpisana na listę Działalności na rzecz spółek i trustów prowadzoną przez Dyrektora Izby Skarbowej pod numer RDST-243 (slaskie.kas.gov.pl).

Firma wykazała stabilny wzrost przychodów netto ze sprzedaży, który w 2022 roku osiągnął 17,96%, a także znaczący wzrost całkowitych aktywów o 48,87%  (EMISdatalinq). 

Conventia Sp. z o.o. zarządzana jest przez  Adama Orłowskiego. 

Wśród oferowanych przez firmę usług znajduje się też szeroka gama działalności związanych z obsługą biura, które obejmują dostarczanie usług wirtualnego biura, księgowości oraz inne specjalistyczne działania wspomagające prowadzenie biura.

Znajdź Nas