Jeżeli interesuję Cię rejestracja spółki Kraków lub Rzeszów to dobry wybór. Oferujemy także wirtualne biuro, księgowość, pomoc w zakładaniu firm i zakup gotowych spółek.

Zapraszamy do naszych Oddziałów. 


Oddział w Krakowie

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 299 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.

Oddział w Rzeszowie

Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Korekta faktury

Ewidencja zdarzeń gospodarczych

Podmioty gospodarcze są zobowiązane do prowadzenia ewidencji na cele podatkowe zgodnie z rzeczywistym stanem. Każde zdarzenie gospodarcze, które zostało zaewidencjonowane powinno znaleźć odzwierciedlenie w rzeczywistości. W niektórych jednak przypadkach faktura zawiera błąd, lub w skutek okoliczność, które zaszły po jej wystawieniu, np. reklamacja i zwrot towaru straciła ona swoją aktualność. W takich przypadkach płatnik jest zobowiązany do sporządzenia faktury korygującej. Zgodnie z ustawą o podatku VAT faktura korygująca powinna zostać wystawiona przypadkach związanych ze zwrotem towaru lub obniżeniem ceny. Faktura taka musi również zawierać wszelkie elementy określone w ustawie o podatku VAT. Warto jednak zaznaczyć, że w niektórych przypadkach nie wystawiamy faktury korygującej tylko notę korygująca. Ta forma korekty jest zastrzeżona w przypadku pomylenia danych znajdujących się na fakturze, takich jak dane identyfikujące dostawcę towaru lub nabywcę towaru czy nazwę towaru. Nota korygująca nie ma natomiast zastosowania w przypadku pomyłki co do wartości towaru lub kwoty należnego podatku.

Data dokonania korekty faktury 

Przy wystawieniu faktury korygującej znaczenie ma również data jej wystawienia. W przypadku gdy faktura zawiera błąd, który istniał już w dacie jej wystawienia należy ją zaksięgować w dniu wystawienia faktury pierwotnej. Rodzi to wiele trudności dla płatników, zwłaszcza gdy korekta następuje w kolejnym okresie rozliczeniowym po złożeniu właściwej deklaracji podatkowej. Korekta taka będzie wpływać na wysokość podatku naliczonego, a tym samym konieczne będzie złożenie również korekty deklaracji podatkowej. Nie co inaczej jest w przypadku gdy korekta faktury jest niezbędna z uwagi na zdarzenie, któreś nastąpiło po jej wystawieniu. Takim zdarzeniem może być uwzględnienie reklamacji Klienta, czego konsekwencją jest zwrot towaru. Gdy zajdzie taka sytuacja fakturę korygującą księgujemy w dniu wystawienia tej faktury. Jest to rozwiązanie korzystne bowiem powoduje, że płatnik nie musi wprowadzać zmian w poprzednim okresie rozliczeniowym, ani korygować deklaracji podatkowych.

Korekta raportów fiskalnych 

Ważnym aspektem jest również korekta dokumentów związanych z kasami fiskalnymi. Zasady działania kasy fiskalnej uniemożliwiają korektę raportów fiskalnych w pamięci kasy fiskalnej, dlatego koniecznym jest prowadzenie ewidencji korekt zapisów znajdujących się na kasie fiskalnej. Nasze biuro rachunkowe w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie zajmuje się sporządzaniem faktur korygujących. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub umówienia spotkania w siedzibie biura rachunkowego. Oferujemy też usługę wirtualnego biura.

Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Znajdź Nas