Jeżeli interesuję Cię rejestracja spółki Kraków lub Rzeszów to dobry wybór. Oferujemy także wirtualne biuro, księgowość, pomoc w zakładaniu firm i zakup gotowych spółek.

Zapraszamy do naszych Oddziałów. 


Oddział w Krakowie

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 299 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.

Oddział w Rzeszowie

Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Konta księgowe

Konto księgowe jako rodzaj ewidencji 

Konta księgowe są to rodzaje ewidencji stosowanej w przypadku prowadzenia ksiąg rachunkowych. Konta te składają się zawsze z dwóch części, z prawej strony znajduje się część debetowa (winien), zaś z lewej strony część kredytowa. Konta te mogą mieć charakter aktywny lub pasywny. Aktywne konto służą do ewidencji jak sama nazwa mówi aktywów, natomiast konta pasywne służą do analogicznej ewidencji pasywów. Zasadą jest, że kwoty po obu stronach kont muszą się zgadzać. Jeżeli w koncie aktywnym powstanie nadwyżka po stronie debetowej mamy do czynienia z saldem kredytowanym, które musi zostać uwidocznione na koncie. W koncie aktywnym suma debetowa jak i kredytowa może również równać się zeru wtedy nie zachodzi potrzeba uwzględniania salda kredytowego (będzie one równe zero). W koncie aktywnym nie ma natomiast możliwości powstania salda debetowego. Na koncie aktywnym aktywa uwzględniamy po prawej stronie, a uszczuplenia aktywów po lewej stronie. Inaczej jest w przypadku kont pasywnych, które kierują się w pewnym sensie odwrotną zasadą. Pasywa są tam uwzględniane po lewej stronie, podobnie jak uszczuplenia aktywów, natomiast zmniejszenia zobowiązań uwzględniane są po prawej stronie. W przypadku kont aktywnych saldo może zatem powstać po stronie debetowej, nie ma natomiast możliwości, aby saldo powstało po stronie kredytowej. Istnieje możliwość, że nie powstanie saldo (będzie równe 0), jeżeli kwoty po stronie debetowej będą równe kwotą po stronie kredytowej. Każda operacja gospodarcza musi zostać zaewidencjonowana na co najmniej dwóch kontach, aktywnym oraz pasywnym. Najczęściej jednak w obrocie gospodarczym zdarzenie gospodarcze jest zaewidencjonowane na więcej niż dwóch kontach księgowych. Istnieje również sytuacja, że dana operacja gospodarcza będzie zaewidencjonowana na jednym koncie aktywnym, a na kilku kontach pasywnych (sprzedaż towaru podlegającego opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług).

Konta syntetyczne i analityczne 

Wyróżniamy konta syntetyczne które stanowią bardziej ogólny poziom podporządkowania oraz konta analityczne, które są tworzone dla operacji gospodarczych danego rodzaju. Konta analityczne służą uszczegółowieniu zapisów gospodarczych i dostarczenie informacji szczegółowej na temat sytuacji finansowej jednostki. Oznaczenie wszystkich kont oraz ich hierarchia szczegółowości znajdują się w zakładowym planie kont, który jest elementem polityki rachunkowości. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej powinieneś skonsultować się z biegłym rewidentem lub doradcą podatkowym, bowiem to te zawody wobec likwidacji certyfikatu księgowego stanowią najlepsze wsparcie merytoryczne w zakresie prowadzenia rachunkowości. Natomiast nasze biuro rachunkowe znajduje się w Jarosławiu, Przeworsku oraz Rzeszowie. Porad z zakresu prawa podatkowego udzielają adwokaci, doradcy podatkowi oraz radcy prawni. Nasze biuro korzysta z usług tej Kancelarii.

Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Znajdź Nas