Jeżeli interesuję Cię rejestracja spółki Kraków lub Rzeszów to dobry wybór. Oferujemy także wirtualne biuro, księgowość, pomoc w zakładaniu firm i zakup gotowych spółek.

Zapraszamy do naszych Oddziałów. 


Oddział w Krakowie

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 299 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.

Oddział w Rzeszowie

Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Opłata skarbowa od pełnomocnictwa

Kiedy wnosimy opłatę skarbową?

Opłatę skarbową od pełnomocnictwa wnosi się z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa do akt sprawy. Opłaty takiej nie pobiera się zatem za okazanie pełnomocnictwa, podobnie nie pobiera się opłaty od pełnomocnictwa, które nie zostało złożone do akt postępowania. Opłata ta wynosi 17 zł i jest należna od każdego stosunku pełnomocnictwa. Oznacza to, że jeżeli ustanowiliśmy kilku pełnomocników i złożyliśmy dokumenty, które to stwierdzają do akt sprawy jesteśmy zobowiązani do zapłacenia za każdy stosunek pełnomocnictwa kwoty 17 zł. Opłata ta jest również należna w przypadku pełnomocnictwa substytucyjnego, a więc w przypadku gdy nasz pełnomocnik pierwotny ustanawia dalszego pełnomocnika. Nie podlega natomiast opłacie skarbowej udzielane przez adwokata lub radcę prawnego upoważnienie aplikantowi adwokackiemu lub radcowskiemu. Wynika to z faktu, iż aplikant w takiej sytuacji jest przedstawicielem upoważniającego (adwokata lub radcy prawnego), a nie głównego mocodawcy.

W jaki sposób wnieść opłatę skarbową? 

Opłatę skarbową wnosi się na rachunek właściwego urzędu miasta lub gminy. Jej beneficjentem jest więc jednostka samorządu terytorialnego właściwa ze względu na siedzibę organu władzy publicznej, do którego składa się pełnomocnictwa. Częstym błędem jest przelewanie opłaty skarbowej od pełnomocnictwa procesowego na rachunek Sądu. Ustawa opłacie skarbowej przewiduje wiele zwolnień, zarówno o charakterze podmiotowym jak i przedmiotowym. Przede wszystkim zwolnienie z opłaty skarbowej są sytuację gdy pełnomocnikiem mocodawcy jest najbliższy krewny, do których zaliczamy zstępnych (dzieci, wnuki), wstępni (ojciec, matka, dziadek, babka), rodzeństwo (brat, siostra w tym rodzeństwo przyrodnie), a także małżonek. Jeżeli chodzi o zwolnienia przedmiotowe to dotyczą one określonego zakresu postępowań, między innymi postępowań z zakresu prawa pracy, czy też postępowań, których przedmiotem jest ustalenie istnienia obowiązku alimentacyjnego lub jego wysokości. W takich przypadkach nie ma obowiązku wniesienia tej opłaty, bez względu na ilość ustanowionych pełnomocników.

Kontakt z Nami 

Jeżeli nie wiesz na jaki rachunek bankowy wnieść opłatę skarbową zapraszamy do naszego biura. Podamy Ci odpowiedni numer konta lub dokonamy tej opłaty za Ciebie. Otrzymasz dowód uiszczenia opłaty skarbowej, który należy dołączyć do składanego do akt sprawy pełnomocnictwa, w przeciwnym przypadku strona zostanie wezwania do uzupełnienia tego braku, pod rygorem tego, że pełnomocnictwo nie wywoła skutków prawnych związanych z upoważnieniem do działania w imieniu mocodawcy. Zapraszamy do naszych biur w Jarosławiu, Przeworsku oraz Rzeszowie.

Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Współautorem bloga jest doktor Adam Orłowski - Prezes Zarządu Conventia sp. z o. o., od 8 lat zarządza podmiotami z branży usług coworkingowych, wcześniej prowadził zajęcia na Uniwersytecie Rzeszowskim, posiada tytuł naukowy doktora.  

O Firmie

Conventia Sp. z o.o. to firma działająca w sektorze biurowych usług administracyjnych i księgowych. Spółka została założona 30 lipca 2018 roku i od tego czasu oferuje różnorodne usługi związane z administracyjnym wsparciem biura, przetwarzaniem danych, oraz działalnością wspomagającą ubezpieczenia i fundusze emerytalne (Aleo)​.

Firma wykazała stabilny wzrost przychodów netto ze sprzedaży, który w 2022 roku osiągnął 17,96%, a także znaczący wzrost całkowitych aktywów o 48,87%  (EMISdatalinq). 

Conventia Sp. z o.o. zarządzana jest przez  Adama Orłowskiego. 

Wśród oferowanych przez firmę usług znajduje się też szeroka gama działalności związanych z obsługą biura, które obejmują dostarczanie usług wirtualnego biura, księgowości oraz inne specjalistyczne działania wspomagające prowadzenie biura.

Znajdź Nas