Jeżeli interesuję Cię rejestracja spółki Kraków lub Rzeszów to dobry wybór. Oferujemy także wirtualne biuro, księgowość, pomoc w zakładaniu firm i zakup gotowych spółek.

Zapraszamy do naszych Oddziałów. 


Oddział w Krakowie

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 299 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.

Oddział w Rzeszowie

Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Struktura administracji podatkowej

Pozycja Ministerstwa Finansów 

Naczelnym elementem pionu administracji podatkowej jest Ministerstwo Finansów, któremu podlegają Izby Skarbowe (które znajdują się w każdym województwie). Kolejnym szczeblem administracji podatkowej są urzędy skarbowe. Dodatkowymi elementami administracji podatkowej jest Biuro Informacji Podatkowe oraz Biuro Wymiany Informacji Podatkowych. Kolejnym po Izbach Celnych pionem struktury tej administracji są Urzędy Skarbowe. Obok administracji podatkowej funkcjonuje również administracja celna, która składa się z Izb Celnych, Urzędów Celnych oraz Oddziałów Celnych. Nie zalicza się ich jednak do elementów administracji podatkowej.

Funkcje Izby Celnej

Izba celna jest jednostka administracji skarbowej na czele której stoi Dyrektor Danej Izby Celnej. Izba celna zajmuje się rozpatrywaniem środków odwoławczych od decyzji właściwych naczelników urzędów skarbowych. Dodatkowo niektóre sprawy załatwia również jako organ I instancji, a wówczas środek zaskarżenia przysługuje do Ministra Finansów. Dyrektor Izby Celnej, w szczególności  kieruje jej praca oraz sprawuje nadzór nad podległymi Urzędami Skarbowymi. Natomiast na czele Urzędu Skarbowego stoi Naczelnik, który kieruje jego praca. Przewidziana jest również funkcja vice-naczelnika tego Urzędu. Naczelnik Urzędu Skarbowego jest również organem egzekucyjnym oraz organem postępowania przygotowawczego. Od nieprawomocnych decyzji wydanych przez organ podatkowy II Instancji służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Skargę tę może sporządzić adwokat lub radca prawny, który może reprezentować skarżącego przed WSA. Termin na wniesienie tego środka zaskarżenia wynosi co do zasady 30 dni od doręczenie decyzji organu II instancji.

Organy kontroli skarbowej 

Dodatkowo istnieją organy kontroli podatkowej, do których zaliczamy ministra finansów publicznych, a także Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej. Na szczeblu regionalnym kontrolę w zakresie rozliczeń podatkowych wypełniają Naczelnicy Urzędów Kontroli Skarbowej, którzy stoją na czele tych jednostek administracji. W urzędach tych zatrudnieni są między innymi inspektorzy kontroli skarbowej, którzy przeprowadzają kontrolę u podatników i płatników.

Oferta biura rachunkowego

Jeżeli chcesz skupić się na swoim biznesie, a sprawy z zakresu rozliczeń z fiskusem powierzyć biuru rachunkowemu zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Możesz skontaktować się z nami telefonicznie, mailowo lub odwiedzić nasze biuro w Jarosławiu, Rzeszowie, bądź Przeworsku. Serdecznie zapraszamy do współpracy przedsiębiorców chcących powierzyć prowadzenie rachunkowości w swojej formie zewnętrznemu podmiotowi, który załatwi wszelkie formalności związane z księgowością.

Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Współautorem bloga jest doktor Adam Orłowski - Prezes Zarządu Conventia sp. z o. o., od 8 lat zarządza podmiotami z branży usług coworkingowych, wcześniej prowadził zajęcia na Uniwersytecie Rzeszowskim, posiada tytuł naukowy doktora.  

O Firmie

Conventia Sp. z o.o. to firma działająca w sektorze biurowych usług administracyjnych i księgowych. Spółka została założona 30 lipca 2018 roku i od tego czasu oferuje różnorodne usługi związane z administracyjnym wsparciem biura, przetwarzaniem danych, oraz działalnością wspomagającą ubezpieczenia i fundusze emerytalne (Aleo)​.

Firma wykazała stabilny wzrost przychodów netto ze sprzedaży, który w 2022 roku osiągnął 17,96%, a także znaczący wzrost całkowitych aktywów o 48,87%  (EMISdatalinq). 

Conventia Sp. z o.o. zarządzana jest przez  Adama Orłowskiego. 

Wśród oferowanych przez firmę usług znajduje się też szeroka gama działalności związanych z obsługą biura, które obejmują dostarczanie usług wirtualnego biura, księgowości oraz inne specjalistyczne działania wspomagające prowadzenie biura.

Znajdź Nas