Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 450 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.


Podatek od towarów i usług

Czym jest podatek od towarów i usług? 

Podatek od towarów i usług zwany w skrócie podatkiem VAT jest podatkiem, którego podstawę opodatkowania stanowi przychód. Opodatkowane są nim towary i usługi. Jego podatnikiem co do zasady jest nabywca towarów i usług, natomiast płatnikiem podmiot świadczący usługi, bądź dostarczający towary. W tym zakresie obowiązują jednak pewne wyjątki związane z tzw. odwrotnym obciążeniem (np. przy nabyciu wewnątrzwspólnotowym). Podatek ten jest pobierany na każdym etapie zbycia towaru lub świadczenia usługi, a unikaniu kaskadowemu opodatkowaniu służy możliwość odliczenia podatku należnego od podatku naliczonego.

Stawki podatku 

Podstawową stawką podatku VAT wynosi 23 % (poprzednio było to 22 %). Obowiązują też dwie stawki obniżone w wysokości w wysokości 5 % oraz 8 %. Stawki obniżone są zastrzeżone do opodatkowania ściśle określonych towarów i usług. Zerowa stawka podatkowa obowiązuje w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy oraz nabycia towarów bądź usług. Istnieją jeszcze inne stawki podatku VAT, które ze względu na skomplikowany i obszerny przedmiot zagadnień nie zostaną omówione w tym artykule (usługi gastronomiczne, usługi przewozowe taksówkarzy rozliczających się na podstawie ryczałtu).

Zwolnienie z podatku VAT 

Nie każdy przedsiębiorca jest jednak w ogóle zobowiązany do naliczania podatku VAT. Obowiązek ten dotyczy bowiem wyłącznie czynnych podatników VAT. Nie mają obowiązku rejestracji jako czynni podatnicy VAT przedsiębiorcy, których wartość przychodu lub przewidywana wartość przychodu w danym roku (jeżeli działalności gospodarcza dopiero powstaje) nie przekracza 200 tyś złotych polskich. To uprzywilejowanie nie dotyczy jednak pewnych rodzajów działalności, które są związane z obowiązkiem rejestracji jako czynny podatnicy VAT bez względu na wartość obrotu, w szczególności działalności prawniczej, w tym również tej świadczonej przez adwokatów, radców prawnych, czy też doradców podatkowych. Niezależnie od tego podmioty niezobligowane do rejestracji jako czynnik podatnicy VAT mogą dokonać tej czynności dobrowolnie dzięki czemu będą mieli możliwość odliczania faktur zakupowych (podatku naliczonego od podatku należnego).

Nasza oferta 

Zapraszamy do naszego biura rachunkowego w Jarosławiu, Przeworsku oraz Rzeszowie, gdzie świadczymy usługi księgowe, w szczególności zajmujemy się sporządzaniem zgłoszeń VAT-R identyfikujących oraz aktualizujących. Sporządzamy również zgłoszenia podatników unijnych (nadanie Europejskiego Numery Identyfikacji Podatkowej). Sporządzamy także miesięczne i kwartalne deklaracje rozliczeniowe VAT oraz prowadzimy ewidencje na potrzeby VAT w formie elektronicznej umożliwiającej wygenerowanie jednolitego pliku kontrolnego.


Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Poznaj doktora Adama Orłowskiego – eksperta w branży coworkingowej i współautora naszego Bloga

Doktor Adam Orłowski, pełniący rolę Prezesa Zarządu w Conventia sp. z o.o., jest doświadczonym liderem w sektorze usług coworkingowych. Jego bogata, ośmioletnia praktyka w zarządzaniu podmiotami branżowymi zdobyła uznanie na rynku, czego dowodem są liczne innowacyjne projekty i inicjatywy, które miały miejsce pod jego kierownictwem. 

Przed objęciem roli prezesa spółki  Adam Orłowski zdobywał doświadczenie akademickie, prowadząc zajęcia na Uniwersytecie Rzeszowskim. Jego głębokie zrozumienie teorii zarządzania oraz praktyczne podejście do biznesu przyczyniły się do rozwijania kreatywnych i efektywnych przestrzeni pracy wspólnej, które odpowiadają na potrzeby współczesnych przedsiębiorców i freelancerów.


O Firmie

Conventia Sp. z o.o. to firma działająca w sektorze biurowych usług administracyjnych i księgowych. Spółka została założona 30 lipca 2018 roku i od tego czasu oferuje różnorodne usługi związane z administracyjnym wsparciem biura, przetwarzaniem danych, oraz działalnością wspomagającą ubezpieczenia i fundusze emerytalne (Aleo)​.
Conventia jest wpisana na listę Działalności na rzecz spółek i trustów prowadzoną przez Dyrektora Izby Skarbowej pod numer RDST-243 (slaskie.kas.gov.pl).

Firma wykazała stabilny wzrost przychodów netto ze sprzedaży, który w 2022 roku osiągnął 17,96%, a także znaczący wzrost całkowitych aktywów o 48,87%  (EMISdatalinq). 

Conventia Sp. z o.o. zarządzana jest przez  Adama Orłowskiego. 

Wśród oferowanych przez firmę usług znajduje się też szeroka gama działalności związanych z obsługą biura, które obejmują dostarczanie usług wirtualnego biura, księgowości oraz inne specjalistyczne działania wspomagające prowadzenie biura.

Znajdź Nas