Podatek od towarów i usług

Czym jest podatek od towarów i usług? 

Podatek od towarów i usług zwany w skrócie podatkiem VAT jest podatkiem, którego podstawę opodatkowania stanowi przychód. Opodatkowane są nim towary i usługi. Jego podatnikiem co do zasady jest nabywca towarów i usług, natomiast płatnikiem podmiot świadczący usługi, bądź dostarczający towary. W tym zakresie obowiązują jednak pewne wyjątki związane z tzw. odwrotnym obciążeniem (np. przy nabyciu wewnątrzwspólnotowym). Podatek ten jest pobierany na każdym etapie zbycia towaru lub świadczenia usługi, a unikaniu kaskadowemu opodatkowaniu służy możliwość odliczenia podatku należnego od podatku naliczonego.

Stawki podatku 

Podstawową stawką podatku VAT wynosi 23 % (poprzednio było to 22 %). Obowiązują też dwie stawki obniżone w wysokości w wysokości 5 % oraz 8 %. Stawki obniżone są zastrzeżone do opodatkowania ściśle określonych towarów i usług. Zerowa stawka podatkowa obowiązuje w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy oraz nabycia towarów bądź usług. Istnieją jeszcze inne stawki podatku VAT, które ze względu na skomplikowany i obszerny przedmiot zagadnień nie zostaną omówione w tym artykule (usługi gastronomiczne, usługi przewozowe taksówkarzy rozliczających się na podstawie ryczałtu).

Zwolnienie z podatku VAT 

Nie każdy przedsiębiorca jest jednak w ogóle zobowiązany do naliczania podatku VAT. Obowiązek ten dotyczy bowiem wyłącznie czynnych podatników VAT. Nie mają obowiązku rejestracji jako czynni podatnicy VAT przedsiębiorcy, których wartość przychodu lub przewidywana wartość przychodu w danym roku (jeżeli działalności gospodarcza dopiero powstaje) nie przekracza 200 tyś złotych polskich. To uprzywilejowanie nie dotyczy jednak pewnych rodzajów działalności, które są związane z obowiązkiem rejestracji jako czynny podatnicy VAT bez względu na wartość obrotu, w szczególności działalności prawniczej, w tym również tej świadczonej przez adwokatów, radców prawnych, czy też doradców podatkowych. Niezależnie od tego podmioty niezobligowane do rejestracji jako czynnik podatnicy VAT mogą dokonać tej czynności dobrowolnie dzięki czemu będą mieli możliwość odliczania faktur zakupowych (podatku naliczonego od podatku należnego).

Nasza oferta 

Zapraszamy do naszego biura rachunkowego w Jarosławiu, Przeworsku oraz Rzeszowie, gdzie świadczymy usługi księgowe, w szczególności zajmujemy się sporządzaniem zgłoszeń VAT-R identyfikujących oraz aktualizujących. Sporządzamy również zgłoszenia podatników unijnych (nadanie Europejskiego Numery Identyfikacji Podatkowej). Sporządzamy także miesięczne i kwartalne deklaracje rozliczeniowe VAT oraz prowadzimy ewidencje na potrzeby VAT w formie elektronicznej umożliwiającej wygenerowanie jednolitego pliku kontrolnego.