Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 450 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.


Zasady rachunkowości

Zasada memoriałowa

W prowadzeniu ksiąg rachunkowych ważne jest przestrzeganie podstawowych zasad rachunkowych. Zasada memoriałowa polega na tym, że w ewidencji księgowej musimy ująć przychody i związane z nimi koszty uzyskania przychodu w jednym okresie rozliczeniowym. Nie ma przy tym znaczenia faktyczne dokonanie zapłaty, czy poniesienie kosztu. Dla przykładu jeżeli kupiliśmy części w celu naprawy samochodu to ich koszt powinien być uwzględniony w tym samym okresie rozliczeniowym co przychód z wykonania tej usługi naprawy samochodu.  Przeciwieństwem tej zasady jest zasada kasowa, która nie znajduje zastosowania w rachunkowości i polega na tym, że ewidencjonujemy przychody i koszty w dniu ich zapłaty. Zasada współmierności polega natomiast na tym, że do przychodu musimy przyporządkować koszty jego uzyskania bez względu na to czy koszty zostały faktycznie poniesione lub zapłata dokonana. Dla przykładu jeżeli kupiliśmy materiały potrzebne  do remontu domu, który potem sprzedaliśmy, zakup ww. materiałów i sprzedaż ww. domu musimy uwzględnić w tym samym okresie rozliczeniowym. Zasady ostrożności polega na tym, że nie wolno zaniżać, ani zawyżać ich wartości.

Zasada ostrożności

Zasada ta przejawia się w tym, że zobowiązania należy szacować na jak najwyższą kwotę, natomiast przychody i środki trwałe szacować na jak najniższą wartość. Zasada kontynuacji oznacza, że zakładamy kontynuowanie działalności jednostki. Zasada ta jest istotna gdyż przepisy rachunkowe różnie traktują jednostki która mają zakończyć działalność gospodarczą, niż tę działalność będą kontynuować. Ponadto zgodnie z zasada ciągłości powinno stosować się te same sposoby prowadzenia księgowości. Zasada istotności polega na tym, że zabiegi księgowe nie mogą zaburzać rzeczywistego obrazy finansowego jednostki. Zasada rzetelności i wiarygodności obrazu oznacza, że rachunkowość jednostki powinna odzwierciedlać rzeczywisty obraz finansowy jednostki. Przy tym wszelkie dokumenty i ewidencje rachunkowe muszą być jasne, przejrzyste i zrozumiałe. Zakaz kompensaty uniemożliwia natomiast kompensowanie aktywów i pasywów różnego rodzaju. Zasada terminowości i aktualności wydaje się być oczywista i nie wymaga większych wyjaśnień. Natomiast zasada dokumentacji oznacza, że każde zdarzenie gospodarcze musi być udokumentowane.

Oferta biura rachunkowego 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej dobrze jest zapytać eksperta od rachunkowości, lub biegłego rewidenta. Nasze biura zajmuje się natomiast biuro rachunkowe się kompleksową obsługą księgową firm. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie


Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Poznaj doktora Adama Orłowskiego – eksperta w branży coworkingowej i współautora naszego Bloga

Doktor Adam Orłowski, pełniący rolę Prezesa Zarządu w Conventia sp. z o.o., jest doświadczonym liderem w sektorze usług coworkingowych. Jego bogata, ośmioletnia praktyka w zarządzaniu podmiotami branżowymi zdobyła uznanie na rynku, czego dowodem są liczne innowacyjne projekty i inicjatywy, które miały miejsce pod jego kierownictwem. 

Przed objęciem roli prezesa spółki  Adam Orłowski zdobywał doświadczenie akademickie, prowadząc zajęcia na Uniwersytecie Rzeszowskim. Jego głębokie zrozumienie teorii zarządzania oraz praktyczne podejście do biznesu przyczyniły się do rozwijania kreatywnych i efektywnych przestrzeni pracy wspólnej, które odpowiadają na potrzeby współczesnych przedsiębiorców i freelancerów.


O Firmie

Conventia Sp. z o.o. to firma działająca w sektorze biurowych usług administracyjnych i księgowych. Spółka została założona 30 lipca 2018 roku i od tego czasu oferuje różnorodne usługi związane z administracyjnym wsparciem biura, przetwarzaniem danych, oraz działalnością wspomagającą ubezpieczenia i fundusze emerytalne (Aleo)​.
Conventia jest wpisana na listę Działalności na rzecz spółek i trustów prowadzoną przez Dyrektora Izby Skarbowej pod numer RDST-243 (slaskie.kas.gov.pl).

Firma wykazała stabilny wzrost przychodów netto ze sprzedaży, który w 2022 roku osiągnął 17,96%, a także znaczący wzrost całkowitych aktywów o 48,87%  (EMISdatalinq). 

Conventia Sp. z o.o. zarządzana jest przez  Adama Orłowskiego. 

Wśród oferowanych przez firmę usług znajduje się też szeroka gama działalności związanych z obsługą biura, które obejmują dostarczanie usług wirtualnego biura, księgowości oraz inne specjalistyczne działania wspomagające prowadzenie biura.

Znajdź Nas