Świadczenie nieodpłatne, a podatek dochodowy

Czym jest świadczenie nieodpłatne? 

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym do przychodów osoby fizycznej należą również nieodpłatne świadczenia. Podobnie jest na gruncie ustawy o podatku dochodowych od osób prawnym. Wynika z tego, że nieodpłatne świadczenia są traktowane na gruncie ustaw o podatku dochodowym jako przychód danego podmiotu. Świadczenie nieodpłatne to takie świadczenie, które nic nie kosztuje podmiot, które je otrzymuje. Oznacza to, że świadczenie to jest nabyte na podstawie nieodpłatnego stosunku prawnego. Podatnik nie ponosi kosztów związanych z otrzymaniem tego świadczenia lub koszty te nie są ekwiwalentne do wartości tego świadczenia. Do przychodu zaliczane są w pełni nieodpłatne świadczenia jak i świadczenia częściowo nieodpłatne, czyli takie które otrzymywane są w zamian za inne świadczenie rozpoznawane jako koszt uzyskania przychodu, ale o wartości niższej niż otrzymane przez podatnika świadczenie.

Jak określić wartość świadczenia nieodpłatnego?

Kluczowe jest określenie wartości świadczenia nieodpłatnego. W przypadku gdy przedmiotem takiego świadczenia są usługi świadczone w ramach prowadzonej działalności gospodarczej za wartość tego świadczenia uznaje się cenę jaka jest stosowana w obrocie gospodarczym wobec innych odbiorców świadczenia (odpłatnego). Jeżeli natomiast przedmiotem świadczenia jest prawo do użytkowania gruntu lub budynku, wartość tego świadczenia ustala się jako wartość potencjalnego czynszu jaki otrzymywałby świadczący w przypadku gdy umowa była by odpłatna. W innym przypadkach za wartość świadczenia uznaje się cenę rynkową. Wartość ta stanowi przychód dla podatnika, a w przypadku świadczenia częściowo nieodpłatnego przychodem jest różnica wartość świadczenia oraz wartością otrzymaną od podatnika za to świadczenie. Zwolnione w przypadku osób fizycznych są niektóre świadczenia nieodpłatne nie przekraczające pewnej kwoty, a także nieodpłatne świadczenia otrzymane od osób zaliczonych do I i II grupy podatkowej na podstawie ustawy o podatku od spadków i darowizn. W przypadku natomiast osób prawnym przychodem są nie tylko nieodpłatne świadczenia, ale także wartość nieodpłatnie nabytych rzeczy oraz prawa majątkowych. Jeżeli chcesz uzyskać poradę z zakresu prawa podatkowego skonsultuj się z doradcą podatkowym, radcą prawnym lub doradcą podatkowym. 

Zakres usług świadczonych przez wirtualne biuro 

Nasze biura rachunkowe oferuje prowadzenia księgowości w formie pełnej i uproszczonej. W ramach świadczonych usług nasi księgowi w sposób właściwy kwalifikują nieodpłatne świadczenia dokonują ich prawidłowej wyceny. Zapraszamy do współpracy z naszymi biurami w Rzeszowie, Jarosławiu lub Przeworsku. Planujemy też utworzenie placówki w Przemyślu.