Jeżeli interesuję Cię rejestracja spółki Kraków lub Rzeszów to dobry wybór. Oferujemy także wirtualne biuro, księgowość, pomoc w zakładaniu firm i zakup gotowych spółek.

Zapraszamy do naszych Oddziałów. 


Oddział w Krakowie

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 299 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.

Oddział w Rzeszowie

Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Zasady prawa podatkowego

Specyfika zasad prawa podatkowego 

Prawo podatkowe jak każda gałąź prawa posiada swoje specyficzne zasady, które obok ogólnych zasad prawa ma mają znaczenie przy jego stosowaniu. Organy podatkowe podejmując decyzję w konkretnych sprawach powinny kierować się dyrektywami wynikającymi z zasad prawa podatkowego. Podstawową zasadą prawa podatkowego jest zasada stanowienia i dostatecznej szczegółowości prawa podatkowego. Oznacza to, że zobowiązanie podatkowe można nałożyć wyłącznie w trybie ustawowym. Dodatkowo regulacja ta powinna określać wszystkie elementy podatku, w tym przedmiot i podmiot opodatkowania oraz podstawę opodatkowania. Gwarancję stosowania tej zasady stanowi Konstytucja RP. Kolejna zasadą, którą należy wymienić jest zasada zaufania w obywateli do władzy publicznej. Nie budzi wątpliwości, że zasada ta stanowi ogólną zasadę prawną, nie mniej w zakresie prawa podatkowego nabiera ona szczególnego rodzaju. Jej przejawem jest w szczególności to, że obywatel nie powinien ponosić konsekwencji, z tytułu uchybień władzy publicznej. Realizacją tej zasady jest, w szczególności możliwość uzyskania interpretacji podatkowych, które chronią stanowisko podatnika w danej, konkretnej sprawie. Podobną zasadą jest zakaz stanowienia prawa podatkowego wstecz. Oznacza to, że nie można nałożyć na obywateli zobowiązania podatkowego z mocą wsteczną. Z zasada tą związana jest również zasada ochrony praw nabytych. W prawie podatkowym przejawia się ona w tym, że nie można pozbawić podatnika prawa do ulgi lub zwolnienia podatkowego, jeżeli prawo to już nabył.

Zasadą jawności 

Ponadto zgodnie zasadą jawności prawa podatkowego przepisy dotyczące obowiązków powinny być łatwo dostępne, a ich zmiana poprzedzona odpowiednią kampanią informacyjną. Niezależnie od tego zachowanie pewność prawa podatkowego przemawia za tym, aby przepisów tych nie zmieniać zbyt często. Zasada sprawiedliwości podatkowej przejawia się w tym, że podatnicy powinny być równo traktowani. Nie może mieć miejsca sytuacja, że niektóra kategoria obywateli bez usprawiedliwionej przyczyny jest zwolniona z opodatkowania i przeciwnie przypadek w których jakaś kategoria podatników jest obciążona nadzwyczajnymi zobowiązaniami podatkowymi również nie jest zgodny z tą zasadą. Ostatnimi czasy bardzo dużo mówi się o zasadzie rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika. Zasada ta jest bardzo ważna i słuszna, bowiem podatnik nie powinien ponosić odpowiedzialności w przypadku niejednoznacznie kwalifikowanych sytuacji. Nie można również stosować rozszerzającej wykładni prawa podatkowego, prowadziło by to bowiem do naruszenia zasady, która polega na tym, iż treść zobowiązania podatkowego powinna zostać określona w ustawie. Zapraszamy do naszego biura rachunkowego w Przeworsku, Jarosławiu praz Rzeszowie. Stronę internetową naszej firmy znajdziesz w tym miejscu.

Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Znajdź Nas