Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 450 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.


Likwidacja kasy fiskalnej

Kasa fiskalna 

  Niektórzy przedsiębiorcy zobowiązani są do ewidencji sprzedaży na urządzeniach elektronicznych zwanych kasami fiskalnymi. W przypadku likwidacji takiej działalności gospodarczej koniecznym jest również zlikwidowanie kasy fiskalnej. Przedsiębiorca nie może po prostu zaniechać użytkowania kasy fiskalnej, gdyż musi spełnić szereg formalności z tym związanych. Przede wszystkim koniecznym jest zgłoszenie do serwisanta, który wykonuje czynności techniczne związane z likwidacją kasy fiskalnej. Koszt usług serwisanta w tym zakresie to wydatek około stu złotych netto. Serwisant może również doliczyć koszty dojazdu do Klienta, w celu odbioru kasy oraz dojazdu do Urzędu Skarbowego, w którym nastąpi odczyt kasy fiskalnej. Najważniejszym elementem kasy fiskalnej jest moduł pamięci. Przedsiębiorca w celu likwidacji kasy fiskalnej musi złożyć stosowny wniosek o odczytanie jej modułu fiskalnego do Urzędu Skarbowego. W tym przypadku właściwość organu podatkowego ustala się według miejsca zainstalowania kasy fiskalnej, a nie miejsca zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy. Takie rozwiązanie jest co do zasady korzystne, a dodatkowo w wyjątkowych sytuacjach można wnosić o dokonanie odczytu w innym Urzędzie Skarbowym. Będzie to uzasadnione, w szczególności w przypadku gdy przedsiębiorca zamieszkuje w innej części kraju, niż to gdzie są zainstalowane kasy fiskalne.

Odczyt kasy fiskalnej 

  Odczyt kasy fiskalnej następuje w obecności pracownika Urzędu Skarbowego, serwisanta oraz podatnika. Podatnik może w tym przypadku być również reprezentowany przez Pełnomocnika, w szczególności księgowego, doradcy podatkowego, adwokata lub radcy prawnego. Samo odczytanie kasy fiskalnej nie łączy się z obowiązkiem uiszczenia opłaty skarbowej. Inaczej jest w przypadku pełnomocnictwa, za które pobierana jest niewielka opłata skarbowa w kwocie 17 zł. Pełnomocnictwo podatkowe może mieć charakter szczególny lub ogólny, tj. obejmować wszelkie czynności przed organami podatkowymi. Pełnomocnictwo ogólne może być udzielone wyłącznie w formie elektronicznej korzystając z portalu podatkowego. Od niedawna nie jest wymagany w tym przypadku kwalifikowany podpis elektroniczny, a wystarczającym narzędziem autoryzacyjnym jest potwierdzony profil zaufany na Platformie Elektronicznych Usług Administracji Publicznej.

Nasza pomoc

  W przypadku korzystania z usług wirtualnego biura, jeżeli przedsiębiorca wskazuje ten adres jako miejsce prowadzenia działalności gospodarczej jego kasa fiskalna powinna być zainstalowana w wirtualnym biurze, chyba, że korzysta on za mobilnej wersji tego urządzenia. Nasze wirtualne biuro znajduje się w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Jesteśmy nastawieni na świadczenie usług o najwyższym poziomie jakości.


Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Poznaj doktora Adama Orłowskiego – eksperta w branży coworkingowej i współautora naszego Bloga

Doktor Adam Orłowski, pełniący rolę Prezesa Zarządu w Conventia sp. z o.o., jest doświadczonym liderem w sektorze usług coworkingowych. Jego bogata, ośmioletnia praktyka w zarządzaniu podmiotami branżowymi zdobyła uznanie na rynku, czego dowodem są liczne innowacyjne projekty i inicjatywy, które miały miejsce pod jego kierownictwem. 

Przed objęciem roli prezesa spółki  Adam Orłowski zdobywał doświadczenie akademickie, prowadząc zajęcia na Uniwersytecie Rzeszowskim. Jego głębokie zrozumienie teorii zarządzania oraz praktyczne podejście do biznesu przyczyniły się do rozwijania kreatywnych i efektywnych przestrzeni pracy wspólnej, które odpowiadają na potrzeby współczesnych przedsiębiorców i freelancerów.


O Firmie

Conventia Sp. z o.o. to firma działająca w sektorze biurowych usług administracyjnych i księgowych. Spółka została założona 30 lipca 2018 roku i od tego czasu oferuje różnorodne usługi związane z administracyjnym wsparciem biura, przetwarzaniem danych, oraz działalnością wspomagającą ubezpieczenia i fundusze emerytalne (Aleo)​.
Conventia jest wpisana na listę Działalności na rzecz spółek i trustów prowadzoną przez Dyrektora Izby Skarbowej pod numer RDST-243 (slaskie.kas.gov.pl).

Firma wykazała stabilny wzrost przychodów netto ze sprzedaży, który w 2022 roku osiągnął 17,96%, a także znaczący wzrost całkowitych aktywów o 48,87%  (EMISdatalinq). 

Conventia Sp. z o.o. zarządzana jest przez  Adama Orłowskiego. 

Wśród oferowanych przez firmę usług znajduje się też szeroka gama działalności związanych z obsługą biura, które obejmują dostarczanie usług wirtualnego biura, księgowości oraz inne specjalistyczne działania wspomagające prowadzenie biura.

Znajdź Nas