Jeżeli interesuję Cię rejestracja spółki Kraków lub Rzeszów to dobry wybór. Oferujemy także wirtualne biuro, księgowość, pomoc w zakładaniu firm i zakup gotowych spółek.

Zapraszamy do naszych Oddziałów. 


Oddział w Krakowie

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 299 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.

Oddział w Rzeszowie

Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Likwidacja kasy fiskalnej

Kasa fiskalna 

  Niektórzy przedsiębiorcy zobowiązani są do ewidencji sprzedaży na urządzeniach elektronicznych zwanych kasami fiskalnymi. W przypadku likwidacji takiej działalności gospodarczej koniecznym jest również zlikwidowanie kasy fiskalnej. Przedsiębiorca nie może po prostu zaniechać użytkowania kasy fiskalnej, gdyż musi spełnić szereg formalności z tym związanych. Przede wszystkim koniecznym jest zgłoszenie do serwisanta, który wykonuje czynności techniczne związane z likwidacją kasy fiskalnej. Koszt usług serwisanta w tym zakresie to wydatek około stu złotych netto. Serwisant może również doliczyć koszty dojazdu do Klienta, w celu odbioru kasy oraz dojazdu do Urzędu Skarbowego, w którym nastąpi odczyt kasy fiskalnej. Najważniejszym elementem kasy fiskalnej jest moduł pamięci. Przedsiębiorca w celu likwidacji kasy fiskalnej musi złożyć stosowny wniosek o odczytanie jej modułu fiskalnego do Urzędu Skarbowego. W tym przypadku właściwość organu podatkowego ustala się według miejsca zainstalowania kasy fiskalnej, a nie miejsca zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy. Takie rozwiązanie jest co do zasady korzystne, a dodatkowo w wyjątkowych sytuacjach można wnosić o dokonanie odczytu w innym Urzędzie Skarbowym. Będzie to uzasadnione, w szczególności w przypadku gdy przedsiębiorca zamieszkuje w innej części kraju, niż to gdzie są zainstalowane kasy fiskalne.

Odczyt kasy fiskalnej 

  Odczyt kasy fiskalnej następuje w obecności pracownika Urzędu Skarbowego, serwisanta oraz podatnika. Podatnik może w tym przypadku być również reprezentowany przez Pełnomocnika, w szczególności księgowego, doradcy podatkowego, adwokata lub radcy prawnego. Samo odczytanie kasy fiskalnej nie łączy się z obowiązkiem uiszczenia opłaty skarbowej. Inaczej jest w przypadku pełnomocnictwa, za które pobierana jest niewielka opłata skarbowa w kwocie 17 zł. Pełnomocnictwo podatkowe może mieć charakter szczególny lub ogólny, tj. obejmować wszelkie czynności przed organami podatkowymi. Pełnomocnictwo ogólne może być udzielone wyłącznie w formie elektronicznej korzystając z portalu podatkowego. Od niedawna nie jest wymagany w tym przypadku kwalifikowany podpis elektroniczny, a wystarczającym narzędziem autoryzacyjnym jest potwierdzony profil zaufany na Platformie Elektronicznych Usług Administracji Publicznej.

Nasza pomoc

  W przypadku korzystania z usług wirtualnego biura, jeżeli przedsiębiorca wskazuje ten adres jako miejsce prowadzenia działalności gospodarczej jego kasa fiskalna powinna być zainstalowana w wirtualnym biurze, chyba, że korzysta on za mobilnej wersji tego urządzenia. Nasze wirtualne biuro znajduje się w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Jesteśmy nastawieni na świadczenie usług o najwyższym poziomie jakości.

Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Znajdź Nas