Jeżeli interesuję Cię rejestracja spółki Kraków lub Rzeszów to dobry wybór. Oferujemy także wirtualne biuro, księgowość, pomoc w zakładaniu firm i zakup gotowych spółek.

Zapraszamy do naszych Oddziałów. 


Oddział w Krakowie

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 299 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.

Oddział w Rzeszowie

Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Podatek od darowizn

Kogo obciąża podatek? 

Podatek od darowizn obciąża obdarowanego. Jest on zobowiązany do obliczenia i wpłacenia na konto właściwego urzędu skarbowego należnego podatku bez wezwania organu do uiszczenia tej należności publiczno-prawnej. W przypadku gdy przedmiotem darowizny jest nieruchomość taka jak mieszkania, dom czy działka umowa darowizny musi być sporządzona w formie aktu notarialnego. W takim przypadku to notariusz jest zobowiązany do obliczenia, pobrania oraz wpłacenia na odpowiedni rachunek urzędu skarbowego kwotę należnego podatku. Notariusz pełni bowiem w tej sytuacji funkcje płatnika.

Stawka podatku

Wysokość podatku jest uzależniona od wartości podatku oraz stosunków wynikających z małżeństwa, powinowactwa oraz pokrewieństwa jakie łączą obdarowanego oraz darczyńcę. Do pierwszej grupy podatkowej należą najbliżsi krewni, powinowaci oraz małżonek. W przypadku gdy obdarowany względem darczyńcy należy do pierwszej grupy podatkowej obdarowany nie jest zobowiązany do zapłaty podatku jeżeli wartość darowizny nie przekracza kwoty 9.637 zł. W takim przypadku obowiązek podatkowy w ogóle nie powstaje. Jeżeli wartość darowizny przekracza podaną kwotę również istnieje możliwość zwolnienia z opodatkowania. W tym celu obdarowany musi zgłosić fakt darowizny w terminie 6 miesięcy. Termin ten liczony jest od dnia dokonania darowizny. Natomiast do drugiej grupy podatkowej należą dalsi krewni i powinowaci. W przypadku gdy obdarowany należy do długiej grupy podatkowej względem darczyńcy kwotę wolna od podatku stanowi suma: 7.276 zł. Jeżeli wartość przedmiotu darowizny nie przekroczy tej kwoty obdarowany nie jest zobowiązany do zapłaty podatku. Nie ma tutaj natomiast możliwości uzyskania zwolnienia od podatku jeżeli wartość darowizny przekracza kwotę wolna tak jak to było przypadku I grupy podatkowej. Podobnie nie ma takiej możliwości w przypadku gdy darczyńca jest osobą obcą dla obdarowanego, a tym samym należy do III grupy podatkowej. W przypadku trzeciej grupy podatkowej kwota wolna od podatku wynosi 4.902 zł.

Konsultacja z prawnikiem 

Przed dokonaniem darowizny również w formie aktu notarialnego warto skonsultować się  z adwokatem lub radcą prawnym, w celu zasięgnięcia informacji na temat tego jakie koszty związane są z dokonaniem darowizny. Prawnik poinformuje nas ile wynosi należny podatek oraz taksa notarialna. Natomiast w przypadku gdy przedmiotem umowy darowizny nie jest nieruchomość sporządzi dla nas umowę darowizny. Natomiast do biura rachunkowego możemy się zgłosić w celu sporządzenia zgłoszenia otrzymanej darowizny do Urzędu Skarbowego. Nasze biura znajdują się w Przeworsku oraz Jarosławiu. Posiadamy również oddział w Rzeszowie.

Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Znajdź Nas