Podatek od nieruchomości

  Na terenie Polski właściciele nieruchomości są zobowiązani do opłacania stosowanego podatku. Opodatkowaniu podlegają zarówno prywatne, jak i firmowe grunty oraz budynki, a także budowlane  lub ich części o ile są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podmiotami podatku są również użytkownicy wieczyści, posiadacze samoistni, a w niektórych przypadkach również najemcy oraz dzierżawcy.  Obowiązek podatkowy powstaje już od następnego miesiąca po miesiącu w którym nastąpiło nabycie prawa do gruntu lub budynku, a w przypadku oddania budynku do użytku od roku następującego po roku w którym to zdarzenie natrapiło.

  Organem podatkowym w przypadku podatku od nieruchomości jest Gmina, w której znajduje się nieruchomość lub budynek. Wójt Gminy pobiera również ten podatek. Należy przy tym podnieść, że to nie jedyny podatek będący w rekach samorządów, na które każdy obywatel znaczna część uzyskanych dochodów. Wysokość stawek podatku od nieruchomości ustala Rada Gminy. Jest jednak ograniczona w tym zakresie górnymi stawkami wyznaczonymi przez Ministra Finansów. W praktyce samorządy ustalają stawkę podatku na najwyższym z możliwym poziomie. Osoby fizyczne muszą opłacać ww. podatek w czterech ratach w ciągu roku, natomiast osoby prawne muszą uiszczać ten podatek w miesięcznych ratach. Podatnik musi również sporządzić i złożyć do organu Gminy deklarację w zakresie podatku od nieruchomości na specjalnym formularzu.

  Nie są natomiast opodatkowane podatkiem od nieruchomości te budynki które są przeznaczone do działalności rolnej, leśnej czy też rybackiej, czy też wpisane do rejestru zabytków pod pewnymi warunkami. Ustawa przewiduje również inne zwolnienie. Dodatkowo Rada Gminy może zwolnić inne rodzaje budynków z opodatkowania, jednak z uwagi, iż leży to w jej kompetencji rzadko tak się dzieje. Często zdarza  się, że podatek od nieruchomości zostaje naliczone przez Gminę w sposób niewłaściwy, bowiem pracownicy Urzędów rzadko posiadają wykształcenie prawnicze, czy też są specjalistami z zakresu prawa podatkowego. W takim przypadku strona powinna poradzić się Prawnika.

  Jeżeli potrzebujesz sporządzić deklaracje w zakresie podatku od nieruchomości możesz zgłosić się do naszego biura w Jarosławiu, Przeworsku  lub też Rzeszowie. Jeżeli natomiast masz wątpliwości co do przepisów prawa w zakresie podatku od nieruchomości lub chcesz zaskarżyć decyzję Wójta Gminy w sprawie  tego podatku najlepiej gdy skonsultujesz się z adwokatem lub radcą prawnym. pomocy w tym zakresie może udzielić Ci również doradca podatkowy. Odwołanie przysługuje do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, a jeżeli i decyzja organu II instancji Cie nie zadowoli możesz złożyć skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego.