Jeżeli interesuję Cię rejestracja spółki Kraków lub Rzeszów to dobry wybór. Oferujemy także wirtualne biuro, księgowość, pomoc w zakładaniu firm i zakup gotowych spółek.

Zapraszamy do naszych Oddziałów. 


Oddział w Krakowie

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 299 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.

Oddział w Rzeszowie

Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Roczne deklaracje PIT

Kto musi złożyć roczną deklarację? 

Podatnik, który uzyskał przychód musi złożyć roczne zeznanie do organu podatkowego. Jeżeli odniósł wyłącznie stratę, a nie osiągnął przychodu złożenie takiej deklaracji jest jedynie obowiązkiem, a nie uprawnieniem. Również jeżeli podatnik osiągnął zerowy dochód musi zostać zgłoszona deklaracja. Zeznania podatkowe składa się do US na piśmie lub drogą elektroniczną. W obu przypadkach należy posłużyć się urzędowym formularzem. Również w sytuacji, gdy podatnik z uwagi na kwotę wolną od podatku nie jest zobowiązany do zapłaty podatku musi złożyć deklarację. W przypadku elektronicznej formy składania deklaracji podatnik może skorzystać z uwierzytelnienia za pomocą kwoty przychodów za rok ubiegły.

Karta podatkowa, a termin złożenia deklaracji

Do 31 stycznia roku następnego deklaracje muszą złożyć deklarację osoby rozliczające się na podstawie karty podatkowej, ryczałtu oraz osoby duchowne odpowiednio na formularzach PIT-16A, PIT-28 oraz PIT-19A. Natomiast do 28 lutego roku następnego deklarację roczną złożyć musi pracodawca rozliczający pracownika (PIT-40) oraz organ ZUS rozliczający świadczeniobiorcę (PIT-40A). Do 2 maja roku następującego po roku podatkowym deklaracje muszą złożyć osoby, które osiągnęły przychód z działalności gospodarczej (PIT-36), osoby rozliczające się według podatku liniowego (PIT-36L). Również w tym terminie z Urzędem skarbowym muszą rozliczyć się pracownicy na deklaracji PIT-37, a także osoby, które osiągnęły przychody z tytułu sprzedaży papierów wartościowych (PIT-38) oraz z tytuły realizacji prawa związanych z nieruchomościami (PIT-9).

Jak wypełnić deklarację? 

Ważne jest, aby deklaracje podatkową wypełnić w sposób rzetelny i staranny. Co prawda błędne wypełnienie deklaracji jeżeli nie nosi cech umyślności nie będzie wiązać się z istotnymi konsekwencjami, jednak podatnik będzie zobowiązany do złożenia korekty, która stanowić będzie poprawnie wypełnioną deklarację. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą to biuro rachunkowe powinno czuwać nad tym, aby przedsiębiorca osobiście lub pracownik biura rachunkowego w jego imieniu złożył deklarację podatkową. Ważne jest również, aby pracodawca sporządził PIT-4R w wysłał go do właściwego ze względu na swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania Urzędu Skarbowego oraz to, aby złożył do US właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pracownika PIT-11 oraz drugi egzemplarz wręczył pracownikowi (deklaracja ta zawiera informację potrzebne pracownikowi do rozliczenia rocznego).

Kontakt z naszym biurem rachunkowy

Zapraszamy do naszego biura rachunkowego, które zajmuje się między innymi wypełnianiem rocznych deklaracji podatkowych. Posiadamy biura w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie.

Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Znajdź Nas