Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 450 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.


Dokumenty potrzebne do rejestracji spółki z o.o. w systemie S24

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w systemie S24 jest procesem, który wymaga precyzyjnego przygotowania dokumentacji. Poniżej przedstawiamy pełną listę dokumentów, które musisz zgromadzić oraz instrukcje, jak je wygenerować, aby proces rejestracji przebiegł sprawnie.

Automatycznie generowane dokumenty w systemie S24:

 przejdź do instrukcji generowania dokumentów wewnętrznych w systemie s24

 1. Umowa spółki – Jest to kluczowy dokument, który określa zasady funkcjonowania i strukturę spółki. Nasz artykuł szczegółowo wyjaśnia, jak krok po kroku wygenerować umowę spółki za pomocą systemu S24.  
  ➡ przejdź do instrukcji utworzenia dokumentu
 2. Lista wspólników – Zawiera niezbędne dane identyfikacyjne wszystkich wspólników. 
  ➡ przejdź do instrukcji utworzenia dokumentu
 3. Oświadczenie członków zarządu o wniesieniu kapitału zakładowego – Jest to deklaracja członków zarządu o wniesieniu określonego kapitału niezbędnego do rozpoczęcia działalności.
  ➡ przejdź do instrukcji utworzenia dokumentu
 4. Uchwała o powołaniu prokury – niezbędna, jeśli w strukturze spółki przewidziano funkcję prokurenta.
  ➡ przejdź do instrukcji utworzenia dokumentu

Dokumenty do samodzielnego przygotowania i dołączenia jako załączniki:

 przejdź do instrukcji generowania dokumentów zewnętrznych w systemie s24

 1. Oświadczenie czy spółka jest Cudzoziemcem  
  ➡ przejdź do wzoru dokumentu
  Znajdziesz tam również link do bezpłatnego generatora dokumentów potrzebnych do zarejestrowania spółki w KRS oraz link do artykułu zawierającego instrukcję jak dodać ten dokument do systemu S24.
 2. Lista adresów do doręczeń dla wspólników – osób powołując zarząd. 
  ➡ przejdź do wzoru dokumentu
  Znajdziesz tam również link do bezpłatnego generatora dokumentów potrzebnych do zarejestrowania spółki w KRS oraz link do artykułu zawierającego instrukcję jak dodać ten dokument do systemu S24.
 3. Lista adresów do doręczeń dla członków zarządu 
  Znajdziesz tam również link do bezpłatnego generatora dokumentów potrzebnych do zarejestrowania spółki w KRS oraz link do artykułu zawierającego instrukcję jak dodać ten dokument do systemu S24.
  ➡ przejdź do wzoru dokumentu
 4. Zgoda na pełnienie funkcji przez prokurenta, w przypadku jego  powołania
  Znajdziesz tam również link do bezpłatnego generatora dokumentów potrzebnych do zarejestrowania spółki w KRS oraz link do artykułu zawierającego instrukcję jak dodać ten dokument do systemu S24.
  ➡ przejdź do wzoru dokumentu

Podkreślamy, że lista ta może być rozszerzona o dodatkowe dokumenty w zależności od specyficznych wymagań prawnych lub operacyjnych twojej spółki. Na przykład, jeśli któryś z wspólników lub członek zarządu ustanowi pełnomocnika do doręczeń, konieczna będzie zgoda tego pełnomocnika.


Umowa spółki

Jeśli nie jesteś pewien, jak stworzyć i zarejestrować umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za pomocą systemu S24, nasz artykuł Jak zawrzeć umowę spółki w systemie S24 jest idealnym źródłem informacji. Znajdziesz w nim odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące tego procesu oraz szczegółowe instrukcje, które krok po kroku przeprowadzą Cię przez każdy etap tworzenia i podpisywania umowy. Zapewniamy praktyczne wskazówki i porady, które ułatwią Ci nawigację w systemie i zapewnią, że wszystkie formalności zostaną wykonane prawidłowo. Umówiliśmy to zagadnienie osobnym artykule ze względu na jego objętość.  

Utworzenie dokumentu generowanego automatycznie

1. Wybór przedsiębiorstwa

Aby wygenerować dokumenty w systemie S24, ważne jest, aby poprawnie wybrać przedsiębiorstwo. Poniżej znajdziesz krok po kroku instrukcję, jak to zrobić:

 1. Wejdź w zakładkę Moje Przedsiębiorstwa (strzałka nr 1 na obrazku znajdującym się poniżej) - zakładka ta znajduje się w górnym panelu interfejsu systemu S24 i pozwala na przeglądanie listy Twoich firm.
 2. Znajdź na liście i kliknij w nazwę przedsiębiorstwa, które chcesz wybrać (strzałka nr 2 na obrazku znajdującym się poniżej) - to przekieruje Cię do szczegółów wybranej firmy.
 3. Kliknij przycisk Wybierz (strzałka nr 3 na obrazku znajdującym się poniżej) - po jego wybraniu możesz przejść do generowania dokumentów dla danej spółki.
Wybierz przedsibiorstwoPNG

2. Wybranie nowego dokumentu

W celu wybrania nowego dokumentu musisz wybrać w panelu bocznym zakładkę „Dokumenty(strzałka nr 1 na obrazku znajdującym się poniżej), a następnie kliknąć w przycisk „Nowy (strzałka nr 2 na obrazku znajdującym się poniżej).

Nowy dokumentPNGLista wspólników

1. Wybranie dokumentu

Dokument ten nie jest obowiązkowy w każdym przypadku. Wiele przedsiębiorców decyduje się jednak na powołanie prokurenta.

 1. W panelu bocznym wybierz zakładkę Dokumenty.
 2. Na liście dokumentów wybierz opcję Lista wspólników (strzałka nr 1 na obrazku).
 3. Następnie kliknij Wybierz (strzałka nr 2 na obrazku), aby przejść do edycji i zatwierdzenia dokumentu.

Lista wsplnikw -wybierzPNG

2. Wypełnienie dokumentu

W dokumencie dane wspólników zostaną wczytane automatycznie z umowy. Należy tylko wpisać datę (strzałka nr 1 znajdująca się na obrazku poniżej). Następnie można podpisać dokument (strzałka nr 2 znajdująca się na obrazku poniżej). Po wciśnięciu przycisku „Podpisy” zostaniesz przekierowany do wyboru formy podpisu. Możesz wybrać profil zaufany lub podpis elektroniczny. Dokument ten podpisuje się tak samo jak w przypadku umowy spółki. Szczegółową instrukcję podpisania umowy spółki znajdziesz w artykule dotyczącym podpisywania dokumentów w systemie s24. Co ważne listę wspólników powinni podpisać wszyscy członkowie zarządu.

Lista wsplnikw wypenienie dokumentuPNGOświadczenie o wniesieniu kapitału zakładowego

1. Wybór dokumentu

Dokument ten nie jest obowiązkowy w każdym przypadku. Wiele przedsiębiorców decyduje się jednak na powołanie prokurenta.

 1. W panelu bocznym wybierz zakładkę Dokumenty.
 2. Na liście dokumentów wybierz opcję Oświadczenie o wniesieniu kapitału (strzałka nr 1 na obrazku).
 3. Następnie kliknij Wybierz (strzałka nr 2 na obrazku), aby przejść do edycji i zatwierdzenia dokumentu.

Owiadczenie o wniesieniu kapitau -wybierzPNG

2. Wypełnienie dokumentu

W tym przypadku procedura wygląda również  identycznie, jak w przypadku Listy wspólników. Wystarczy wpisać do formularza datę (strzałka nr 1 na obrazku znajdującym się poniżej) Następnie można podpisać dokument (strzałka nr 2 znajdująca się na obrazku poniżej). Po wciśnięciu przycisku „Podpisyzostaniesz przekierowany do wyboru formy podpisu. Możesz wybrać profil zaufany lub podpis elektroniczny. Dokument ten podpisuje się tak samo jak w przypadku umowy spółki i listę wspólników. Szczegółową instrukcję podpisania dokumentu znajdziesz w artykule dotyczącym podpisywania dokumentów w systemie s24. Co ważne oświadczeniem o wniesieniu kapitału zakładowego  powinni podpisać wszyscy członkowie zarządu

Wniesienie kapitału zakładowego spółki potwierdza się oświadczeniem. Nie ma konieczności dołączania do wniosku o rejestrację spółki dokumentów potwierdzających dokonanie tej czynności, takich jak dowód przelewu. Co więcej, nie istnieje wymóg wniesienia kapitału na rachunek bankowy – możliwe jest również wniesienie go w gotówce. To uproszczenie znacznie przyspiesza i ułatwia proces rejestracji spółek, co jest szczególnie korzystne dla przedsiębiorców chcących szybko rozpocząć działalność.

Owiadczenie o wniesieniu kapitau -dataPNGUchwała o powołaniu Prokury

1. Wybór dokumentu

Dokument ten nie jest obowiązkowy w każdym przypadku. Wiele przedsiębiorców decyduje się jednak na powołanie prokurenta.

 1. W panelu bocznym wybierz zakładkę Dokumenty.
 2. Na liście dokumentów wybierz opcję Uchwała w sprawie prokury (strzałka nr 1 na obrazku).
 3. Następnie kliknij Wybierz (strzałka nr 2 na obrazku), aby przejść do edycji i zatwierdzenia dokumentu.

Uchwaa w sprawie prokury- wczytajPNG

2. Wypełnianie dokumentu

Aby uzupełnić uchwałę o powołanie prokury, musisz wpisać numer uchwały i datę w miejscu wskazanym przez strzałkę nr 1 na obrazku znajdującym się poniżej. Zwykle będzie to numer 1, zakładając, że zarząd Twojej spółki nie podjął wcześniej żadnych uchwał. Następnie kliknij przycisk „Dodaj (strzałka nr 2 na obrazku). Pojawi się okienko, w którym będziesz mógł wpisać dane prokurenta, co pozwoli na formalne uzupełnienie dokumentu.

Uchwaa w sprawie prokury- dataPNG

3. Dodanie danych Prokurenta

Teraz wyświetli Ci się okienko, w którym będziesz mógł wpisać dane prokurenta. Są to standardowe dane, takie jak imię i nazwisko, numer PESEL oraz ewentualnie dane paszportowe, jeżeli prokurent nie posiada numeru PESEL. Te podstawowe dane wpiszesz w polach wskazanych przez strzałkę nr 1 na obrazku poniżej.

Na początek należy podać dane adresowe Prokurenta (strzałka nr 3 na obrazku znajdującym poniżej). Upewnij się, że wszystkie informacje są poprawne i aktualne.

Następnie musisz wskazać rodzaj Prokury (strzałka nr 2 na obrazku znajdującym poniżej). Masz do wyboru dwa rodzaje Prokury:

 • Prokura samoistna: Prokurent może składać oświadczenia w imieniu spółki samodzielnie. Oznacza to, że ma pełne uprawnienia do działania bez konieczności współdziałania z innymi osobami.
 • Prokura niesamoistna: Wymaga współdziałania Prokurenta z członkiem zarządu. Oznacza to, że na przykład umowę w imieniu spółki muszą podpisać zarówno Prokurent, jak i członek zarządu. Sam podpis Prokurenta nie wystarczy.

W tym miejscu należy też określić, czy Prokura jest ograniczona do oddziału. Prokura może być ograniczona do oddziału, jeśli spółka posiada takie jednostki. W takiej sytuacji mówimy o prokurze oddziałowej. Oznacza to, że prokurent może składać oświadczenia w imieniu spółki tylko w zakresie spraw dotyczących wyodrębnionego oddziału. Tego rodzaju prokura jest przydatna, gdy zarządzanie poszczególnymi oddziałami spółki wymaga wyraźnego rozgraniczenia kompetencji.

Po wprowadzeniu danych adresowych i wyborze rodzaju Prokury, upewnij się, że wszystkie informacje są prawidłowe. Jeżeli tak możesz wcisnąć przycisk „Zapisz” (strzałka nr 4 znajdująca się na obrazku znajdującym się poniżej)

Następnie zatwierdź swój wybór, aby zakończyć proces. Jeżeli Prokurentów jest więcej niż jeden, proces dodawania Prokurenta należy powtórzyć, aż do momentu, gdy dane wszystkich Prokurentów zostaną wypełnione. Procedura podpisania uchwały o ustanowieniu prokury wygląda analogicznie jak w przypadku umowy spółki, listy wspólników oraz oświadczenia o pokryciu kapitału zakładowego.

Szczegółową instrukcję podpisania umowy spółki znajdziesz w artykule dotyczącym podpisywania dokumentów w systemie s24. Co ważne, uchwałę o ustanowieniu prokury powinni podpisać wszyscy członkowie zarządu (odwołać prokurenta może natomiast każdy członek zarządu samodzielnie).

Uchwaa w sprawie prokury- dane ProkurentaPNGDokumenty, które należy przygotować samodzielnie

Jak wybrać dokument zewnętrzny w systemie s24?

W tym celu należy  wybrać w panelu bocznym zakładkę „Dokumenty(strzałka nr 1 na obrazku znajdującym się poniżej), a następnie kliknąć w przycisk „Wczytaj(strzałka nr 2 na obrazku znajdującym się poniżej). 

Wczytaj dokument zewntrznyPNGOświadczenie, czy spółka jest Cudzoziemcem

1. Przygotowanie dokumentu

W celu dodania takiego oświadczenia najpierw musisz je przygotować. Możesz, w tym celu skorzystać z wzoru oświadczenia czy spółka jest Cudzoziemcem dostępnego na naszym blogu. Znajdziesz tam również bezpłatny generator wszystkich dokumentów, które nie są generowane automatycznie w systemie S24 (Lista wspólników z adresami, Lista członków zarządu z adresami i Oświadczenie czy spółka jest Cudzoziemcem).

Spółka jest cudzoziemcem, jeżeli większość głosów na zgromadzeniu wspólników posiadają cudzoziemcy (w przypadku braku uprzywilejowania udziałów dotyczy to sytuacji, gdy Cudzoziemcy posiadają więcej niż 50 % udziałów w spółce). W przypadku posiadania statusu cudzoziemca, spółka musi także złożyć oświadczenie, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości położonych na terytorium Polski.
Owiadczenie czy spka jest Cudzoziemcem - przykadpng

2. Załaduj dokument do systemu S24

 W tym celu wybierz z listy rozwijanej opcję „Oświadczenie, czy spółka jest cudzoziemcem (zobacz strzałkę nr 1 na obrazku znajdującym się poniżej). Następnie kliknij przycisk Wybierz dokument  (strzałka nr 2 na obrazku znajdującym się  poniżej). Po załadowaniu dokumentu, możesz wcisnąć przycisk Zapisz (strzałka nr 3 na obrazku znajdującym się poniżej)."


Owiadczenie czy spka jest Cudzoziemcempng


3. Wybierz dokument do podpisu

"Po podpisaniu dokumentu można od razu załadować podpisany plik do systemu.Można również załadować dokument bez podpisu, a następnie podpisać go w systemie S24. W tym celu należy wybrać zakładkę „Dokumenty" (zobacz strzałkę nr 1 na obrazku znajdującym się poniżej), następnie zaznaczyć opcję „Oświadczenie, czy spółka jest cudzoziemcem"  i kliknąć przycisk
Wybierz dokument " (strzałka nr 3 na obrazku poniżej)."

Owiadczenie czy spka jest Cudzoziemcem - podpispng

4. Podpisz dokument w S24- dodaj podpisującego i złóż podpis

 1. W celu dodania  osoby podpisującej  dokument - kliknij przycisk „ Dodaj osobę podpisującą" (strzałka nr 1 na obrazku znajdującym poniżej).
 2. Następnie pojawi się okno do dodania osób podpisujących. W tym oknie wymienieni będą członkowie zarządu spółki. Możesz też dodać dowolną osobę w zakładce "Dodanie dowolnej osoby podpisującej", jednakże dokument muszą podpisać wszyscy członkowie zarządu. Zaznacz wybraną osobę (strzałka nr 2 na obrazku znajdującym się poniżej), a  i kliknij przycisk „Dodaj" (strzałka nr 3 na obrazku poniżej).
 3. Po wykonaniu tej operacji wrócisz do poprzedniego okna, w celu złożenia podpisu będziesz musiał wcisnąć przycisk „Podpisz" (strzałka nr 4 na obrazku znajdującym się poniżej). Podpisywanie dokumentu wygląda w tym przypadku tak samo, jak w przypadku umowy spółki.

Szczegółową instrukcję podpisania umowy spółki znajdziesz w artykule dotyczącym podpisywania dokumentów w systemie s24.  Co ważne oświadczenie czy spółka jest Cudzoziemcem powinni podpisać wszyscy członkowie zarządu.  

Na obrazku poniżej znajduje się tylko jedna osoba podpisująca , gdyż dodano tylko jednego członka zarządu  jest tylko jeden członek zarządu, ale w rzeczywistości jest ich więcej, każdy z nich musi powtórzyć tę procedurę.


Dodanie osb podpisujcyh zewntrzny dokument w s24png

Lista adresów wspólników – osób powołujących  zarząd

1. Przygotowanie listy wspólników

W niniejszej instrukcji przyjęliśmy założenie, że Rada Nadzorcza nie zostanie powołana. W związku z tym, to zgromadzenie wspólników będzie organem powołującym zarząd spółki. W systemie S24 można wygenerować listę wspólników, jednak nie zawiera ona adresów do doręczeń, a jedynie dane dotyczące posiadanych przez wspólników udziałów. Poniżej znajduje się przykładowa lista wspólników z podaniem adresów do doręczeń.


Lista wsplnikw - przykadowapng

2. Załaduj dokument do systemu S24

 W tym celu wybierz z listy rozwijanej opcję „Lista adresów do doręczeń członków organu uprawnionego do powołania zarządu (zobacz strzałkę nr 1 na obrazku znajdującym się poniżej). Następnie kliknij przycisk Wybierz dokument  (strzałka nr 2 na obrazku znajdującym znajdującym się poniżej). Po załadowaniu dokumentu, możesz wcisnąć przycisk Zapisz (strzałka nr 3 na obrazku znajdującym  poniżej)."

Lista wsplnikw - wczytajpng

3. Wybierz dokument do podpisu

"Po podpisaniu dokumentu można od razu załadować podpisany plik do systemu. Można również załadować dokument bez podpisu, a następnie podpisać go w systemie S24. W tym celu należy wybrać zakładkę „Dokumenty" (zobacz strzałkę nr 1 na obrazku znajdującym się poniżej), następnie zaznaczyć opcję Lista adresów do doręczeń członków organu uprawnionego do powołania zarządu i kliknąć przycisk Wybierz dokument " (strzałka nr 3 na obrazku poniżej)."

Wybierz dokument do podpisu - lista wsplnikwpng

4. Podpisz dokument w S24- dodaj podpisującego i złóż podpis

 1. Dodać osobę podpisującą dokument - kliknij przycisk „Dodaj osobę podpisującą" (strzałka nr 1 na obrazku znajdującym poniżej).
 2. Następnie pojawi się okno do dodania osób podpisujących. W tym oknie wymienieni będą członkowie zarządu spółki. Możesz też dodać dowolną osobę w zakładce "Dodanie dowolnej osoby podpisującej", jednakże dokument muszą podpisać wszyscy członkowie zarządu. Zaznacz wybraną osobę (strzałka nr 2 na obrazku znajdującym się poniżej), a następnie kliknij przycisk „Dodaj" (strzałka nr 3 na obrazku poniżej).
 3. Po wykonaniu tej operacji wrócisz do poprzedniego okna, w celu złożenia podpisu będziesz musiał wcisnąć przycisk „Podpisz" (strzałka nr 4 na obrazku znajdującym się poniżej). Podpisywanie dokumentu wygląda w tym przypadku tak samo, jak w przypadku umowy spółki.

Szczegółową instrukcję podpisania umowy spółki znajdziesz w artykule dotyczącym  podpisywania dokumentów w systemie S24.  Co ważne listę adresów wspólników powinni podpisać wszyscy członkowie zarządu.  

Na obrazku poniżej znajduje się tylko jedna osoba podpisująca , gdyż dodano tylko jednego członka zarządu jest tylko jeden członek zarządu, ale w rzeczywistości jest ich więcej, każdy z nich musi powtórzyć tę procedurę.


Dodanie osb podpisujcyh zewntrzny dokument w s24png

Lista adresów członków zarządu - osób reprezentujących spółkę 

1. Przygotowanie listy adresów członków zarządu

Do wniosku o wpis spółki do rejestru należy dołączyć listę członków zarządu z podaniem ich adresów. Listę muszą podpisać wszyscy członkowie zarządu. Poniżej, na obrazku znajdują się przykładowy dokument.

Lista czonkw zarzdu - przykadpng

2. Załaduj dokument do systemu S24

 W tym celu wybierz z listy rozwijanej opcję „Lista adresów do doręczeń osób reprezentujących spółkę”  (zobacz strzałkę nr 1 na obrazku znajdującym się poniżej). Następnie kliknij przyciskWybierz dokument (strzałka nr 2 na obrazku znajdującym znajdującym się poniżej). Po załadowaniu dokumentu, możesz wcisnąć przyciskZapisz”  (strzałka nr 3 na obrazku znajdującym  poniżej)."


Lista adresw czonkw zarzdu 2png

3. Wybierz dokument do podpisu

Po podpisaniu dokumentu można od razu załadować podpisany plik do systemu. Można również załadować dokument bez podpisu, a następnie podpisać go w systemie S24. W tym celu należy wybrać zakładkę „Dokumenty" (zobacz strzałkę nr 1 na obrazku znajdującym się poniżej), następnie zaznaczyć opcję „Lista adresów do doręczeń osób nieprezentujących spółkę"   i kliknąć przycisk Wybierz dokument" (strzałka nr 3 na obrazku poniżej)."


Lista dokumentw - czonkowie zarzdupng

4. Podpisz dokument w S24- dodaj podpisującego i złóż podpis

 1. Dodać osobę podpisującą dokument - kliknij przycisk „Dodaj osobę podpisującą" (strzałka nr 1 na obrazku znajdującym poniżej).
 2. Następnie pojawi się okno do dodania osób podpisujących. W tym oknie wymienieni będą członkowie zarządu spółki. Możesz też dodać dowolną osobę w zakładce "Dodanie dowolnej osoby podpisującej", jednakże dokument muszą podpisać wszyscy członkowie zarządu. Zaznacz wybraną osobę (strzałka nr 2 na obrazku znajdującym się poniżej), a następnie kliknij przycisk „Dodaj" (strzałka nr 3 na obrazku poniżej).
 3. Po wykonaniu tej operacji wrócisz do poprzedniego okna, w celu złożenia podpisu będziesz musiał wcisnąć przycisk „Podpisz" (strzałka nr 4 na obrazku znajdującym się poniżej). Podpisywanie dokumentu wygląda w tym przypadku tak samo, jak w przypadku umowy spółki.

Szczegółową instrukcję podpisania umowy spółki znajdziesz w artykule dotyczącym podpisywania dokumentów w systemie S24.  Co ważne Listę adresów członków zarządu powinni podpisać wszyscy członkowie zarządu.  

Na obrazku poniżej znajduje się tylko jedna osoba podpisująca  gdyż dodano tylko jednego członka zarządu jest tylko jeden członek zarządu, ale w rzeczywistości jest ich więcej to każdy z nich musi powtórzyć tę procedurę.

Lista adresw czonkw zarzdu - podpispng

➜ dalsza część artykułu dotycząca oświadczenia prokurenta (zgoda na pełnienie funkcji i adres)

➔przejdź do instrukcji jak sporządzić wniosek o wpis spółki do rejestru w systemie s24


Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Poznaj doktora Adama Orłowskiego – eksperta w branży coworkingowej i współautora naszego Bloga

Doktor Adam Orłowski, pełniący rolę Prezesa Zarządu w Conventia sp. z o.o., jest doświadczonym liderem w sektorze usług coworkingowych. Jego bogata, ośmioletnia praktyka w zarządzaniu podmiotami branżowymi zdobyła uznanie na rynku, czego dowodem są liczne innowacyjne projekty i inicjatywy, które miały miejsce pod jego kierownictwem. 

Przed objęciem roli prezesa spółki  Adam Orłowski zdobywał doświadczenie akademickie, prowadząc zajęcia na Uniwersytecie Rzeszowskim. Jego głębokie zrozumienie teorii zarządzania oraz praktyczne podejście do biznesu przyczyniły się do rozwijania kreatywnych i efektywnych przestrzeni pracy wspólnej, które odpowiadają na potrzeby współczesnych przedsiębiorców i freelancerów.


O Firmie

Conventia Sp. z o.o. to firma działająca w sektorze biurowych usług administracyjnych i księgowych. Spółka została założona 30 lipca 2018 roku i od tego czasu oferuje różnorodne usługi związane z administracyjnym wsparciem biura, przetwarzaniem danych, oraz działalnością wspomagającą ubezpieczenia i fundusze emerytalne (Aleo)​.
Conventia jest wpisana na listę Działalności na rzecz spółek i trustów prowadzoną przez Dyrektora Izby Skarbowej pod numer RDST-243 (slaskie.kas.gov.pl).

Firma wykazała stabilny wzrost przychodów netto ze sprzedaży, który w 2022 roku osiągnął 17,96%, a także znaczący wzrost całkowitych aktywów o 48,87%  (EMISdatalinq). 

Conventia Sp. z o.o. zarządzana jest przez  Adama Orłowskiego. 

Wśród oferowanych przez firmę usług znajduje się też szeroka gama działalności związanych z obsługą biura, które obejmują dostarczanie usług wirtualnego biura, księgowości oraz inne specjalistyczne działania wspomagające prowadzenie biura.

Znajdź Nas