Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 450 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.


Jak utworzyć w systemie S24 uchwałę w sprawie ustanowienia Prokury?

Powołanie Prokurenta nie jest obligatoryjne

1. Wybór dokumentu

Dokument ten nie jest obowiązkowy w każdym przypadku. Wiele przedsiębiorców decyduje się jednak na powołanie prokurenta.

  1. W panelu bocznym wybierz zakładkę Dokumenty.
  2. Na liście dokumentów wybierz opcję Uchwała w sprawie prokury (strzałka nr 1 na obrazku).
  3. Następnie kliknij Wybierz (strzałka nr 2 na obrazku), aby przejść do edycji i zatwierdzenia dokumentu.
Uchwaa w sprawie prokury- dataPNG

2. Wypełnianie dokumentu

Aby uzupełnić uchwałę o powołanie prokury, musisz wpisać numer uchwały i datę w miejscu wskazanym przez strzałkę nr 1 na obrazku znajdującym się poniżej. Zwykle będzie to numer 1, zakładając, że zarząd Twojej spółki nie podjął wcześniej żadnych uchwał. Następnie kliknij przycisk „Dodaj (strzałka nr 2 na obrazku). Pojawi się okienko, w którym będziesz mógł wpisać dane prokurenta, co pozwoli na formalne uzupełnienie dokumentu.

Wypenienie dokumentu - Prokurapng

3. Dodanie danych Prokurenta

Teraz wyświetli Ci się okienko, w którym będziesz mógł wpisać dane prokurenta. Są to standardowe dane, takie jak imię i nazwisko, numer PESEL oraz ewentualnie dane paszportowe, jeżeli prokurent nie posiada numeru PESEL. Te podstawowe dane wpiszesz w polach wskazanych przez strzałkę nr 1 na obrazku poniżej.

Na początek należy podać dane adresowe Prokurenta (strzałka nr 3 na obrazku znajdującym poniżej). Upewnij się, że wszystkie informacje są poprawne i aktualne.

Następnie musisz wskazać rodzaj Prokury (strzałka nr 2 na obrazku znajdującym poniżej). Masz do wyboru dwa rodzaje Prokury:

  • Prokura samoistna: Prokurent może składać oświadczenia w imieniu spółki samodzielnie. Oznacza to, że ma pełne uprawnienia do działania bez konieczności współdziałania z innymi osobami.
  • Prokura niesamoistna: Wymaga współdziałania Prokurenta z członkiem zarządu. Oznacza to, że na przykład umowę w imieniu spółki muszą podpisać zarówno Prokurent, jak i członek zarządu. Sam podpis Prokurenta nie wystarczy.

W tym miejscu należy też określić, czy Prokura jest ograniczona do oddziału. Prokura może być ograniczona do oddziału, jeśli spółka posiada takie jednostki. W takiej sytuacji mówimy o prokurze oddziałowej. Oznacza to, że prokurent może składać oświadczenia w imieniu spółki tylko w zakresie spraw dotyczących wyodrębnionego oddziału. Tego rodzaju prokura jest przydatna, gdy zarządzanie poszczególnymi oddziałami spółki wymaga wyraźnego rozgraniczenia kompetencji.

Po wprowadzeniu danych adresowych i wyborze rodzaju Prokury, upewnij się, że wszystkie informacje są prawidłowe. Jeżeli tak możesz wcisnąć przycisk „Zapisz” (strzałka nr 4 znajdująca się na obrazku znajdującym się poniżej)

Następnie zatwierdź swój wybór, aby zakończyć proces. Jeżeli Prokurentów jest więcej niż jeden, proces dodawania Prokurenta należy powtórzyć, aż do momentu, gdy dane wszystkich Prokurentów zostaną wypełnione. Procedura podpisania uchwały o ustanowieniu prokury wygląda analogicznie jak w przypadku umowy spółki, listy wspólników oraz oświadczenia o pokryciu kapitału zakładowego.

Szczegółową instrukcję podpisania umowy spółki znajdziesz w artykule dotyczącym zawierania umowy spółki w systemie S24, w kroku nr 17 i 18. Co ważne, uchwałę o ustanowieniu prokury powinni podpisać wszyscy członkowie zarządu (odwołać prokurenta może natomiast każdy członek zarządu samodzielnie).

Uchwaa w sprawie prokury- dane ProkurentaPNG

Oświadczenie Prokurenta 

Warto pamiętać, że w związku z ustanowieniem prokury konieczne będzie dołączenie do wniosku o wpis spółki do rejestru oświadczenia  Prokurenta, w którym wyrazi on swoją zgodę na pełnienie funkcji i oraz poda swój adres do doręczeń.
➜ przejdź do wzoru oświadczenia Prokurenta 

Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Poznaj doktora Adama Orłowskiego – eksperta w branży coworkingowej i współautora naszego Bloga

Doktor Adam Orłowski, pełniący rolę Prezesa Zarządu w Conventia sp. z o.o., jest doświadczonym liderem w sektorze usług coworkingowych. Jego bogata, ośmioletnia praktyka w zarządzaniu podmiotami branżowymi zdobyła uznanie na rynku, czego dowodem są liczne innowacyjne projekty i inicjatywy, które miały miejsce pod jego kierownictwem. 

Przed objęciem roli prezesa spółki  Adam Orłowski zdobywał doświadczenie akademickie, prowadząc zajęcia na Uniwersytecie Rzeszowskim. Jego głębokie zrozumienie teorii zarządzania oraz praktyczne podejście do biznesu przyczyniły się do rozwijania kreatywnych i efektywnych przestrzeni pracy wspólnej, które odpowiadają na potrzeby współczesnych przedsiębiorców i freelancerów.


O Firmie

Conventia Sp. z o.o. to firma działająca w sektorze biurowych usług administracyjnych i księgowych. Spółka została założona 30 lipca 2018 roku i od tego czasu oferuje różnorodne usługi związane z administracyjnym wsparciem biura, przetwarzaniem danych, oraz działalnością wspomagającą ubezpieczenia i fundusze emerytalne (Aleo)​.
Conventia jest wpisana na listę Działalności na rzecz spółek i trustów prowadzoną przez Dyrektora Izby Skarbowej pod numer RDST-243 (slaskie.kas.gov.pl).

Firma wykazała stabilny wzrost przychodów netto ze sprzedaży, który w 2022 roku osiągnął 17,96%, a także znaczący wzrost całkowitych aktywów o 48,87%  (EMISdatalinq). 

Conventia Sp. z o.o. zarządzana jest przez  Adama Orłowskiego. 

Wśród oferowanych przez firmę usług znajduje się też szeroka gama działalności związanych z obsługą biura, które obejmują dostarczanie usług wirtualnego biura, księgowości oraz inne specjalistyczne działania wspomagające prowadzenie biura.

Znajdź Nas