Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 450 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.


Wniosek o wpis spółki do rejestru w systemie s24 - szczegółowa instrukcja

Utworzenie wzorca wniosku o wpis spółki do rejestru 

1. Wybranie przedsiębiorstwa

Aby wybrać przedsiębiorstwo, należy zalogować się do systemu S24 i przejść do zakładki "Moje przedsiębiorstwa" w panelu górnym (strzałka nr 1 na obrazku znajdującym się poniżej). Następnie należy wybrać przedsiębiorstwo, dla którego chcemy przygotować wniosek o wpis do rejestru (strzałka nr 2 na obrazku znajdującym się poniżej). Po wybraniu przedsiębiorstwa, kliknij przycisk "Wybierz przedsiębiorstwo" (strzałka nr 3 na obrazku znajdującym się poniżej).

Kluczowe kroki:

  1. Zaloguj się do systemu S24.
  2. Przejdź do zakładki "Moje przedsiębiorstwa".
  3. Wybierz odpowiednie przedsiębiorstwo.
  4. Kliknij "Wybierz przedsiębiorstwo".

Ten proces pozwoli Ci rozpocząć przygotowanie wniosku o wpis do rejestru dla wybranego przedsiębiorstwa.


Wybierz przedsibiorstwoPNG

2. Wybranie nowego dokumentu 

Po wyborze przedsiębiorstwa możesz wybrać nowy dokument. W tym celu:

  1. Przejdź do zakładki "Dokumenty" w panelu bocznym (strzałka nr 1 na obrazku znajdującym się poniżej).
  2. Wybierz opcję "Nowy dokument" (strzałka nr 2 na obrazku znajdującym się poniżej).

Kluczowe kroki:

  1. Przejdź do zakładki "Dokumenty" w panelu bocznym.
  2. Kliknij "Nowy dokument".

Ten proces umożliwi Ci utworzenie nowego dokumentu dla wybranego przedsiębiorstwa.

Nowy dokumentPNG

3. Utworzenie wzorca wniosku o wpis spółki do rejestru 

W tym etapie zaznacz "Wniosek o rejestracje podmiotu w w rejestrze przedsiębiorców ..." (strzałka nr 1 na obrazku znajdującym się poniżej)i wciśnij opcję "Wybierz wzorzec dokumentu" .

Wybierz wzorzec dokumentupng

4. Lista załączników do wniosku 

➜ przejdź do artykułu na temat dokumentów potrzebnych do rejestracji spółki w systemie s-24

Po wygenerowaniu nowego wniosku o wpis do rejestru, wyświetli się okienko zawierające listę uprzednio przygotowanych załączników do wniosku. Wystarczy kliknąć przycisk "OK" (strzałka na obrazku poniżej), aby przejść do następnego kroku.

Lista zacznikwpngWypełnienie wniosku o wpis spółki do rejestru 

KROK 1 - Dane podstawie spółki

W ramach tego kroku wszystkie dane zostaną wypełnione automatycznie (nazwa spółki, siedziba, oznaczenie wnioskodawcy, adres e-mail do powiadomień o statusie wniosku, informacja czy wnioskodawca działa przez pełnomocnika procesowego) - strzałki nr 1-3 na obrazku znajdującym się poniżej. W związku z tym nie musisz samodzielnie wpisywać tych danych, a możesz przejść od razu do przycisku "Następny" (strzałka nr 4 na obrazie znajdującym się poniżej).

Wniosek o rejestracj spki - KROK 1png


KROK 2 - Adres spółki

Jeżeli chodzi o dane spółki, oznaczenie formy prawnej zostanie wygenerowane automatycznie. Tutaj należy określić, czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzi działalność z innymi przedsiębiorcami na podstawie umowy spółki cywilnej (strzałka nr 1 na obrazku znajdującym się poniżej).

Następnie należy podać adres spółki (strzałka nr 2 na obrazku znajdującym się poniżej). Chodzi tutaj o sam adres, a nie nazwę miejscowości, gdyż nazwa miejscowości zostanie wygenerowana automatycznie na podstawie umowy spółki. Warto także podać adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej (strzałka nr 3 na obrazku znajdującym się poniżej). Informacje te zostaną ujawnione w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Strzałka nr 4 na obrazku znajdującym się poniżej wskazuje na datę zawarcia umowy, dzień kończący pierwszy rok obrotowy i czas, na jaki została utworzona spółka. Te dane zostaną wygenerowane automatycznie na podstawie umowy spółki, dlatego też nie trzeba ich wypełniać.

W celu przejścia do następnego kroku należy wcisnąć przycisk "Następny" (strzałka nr 5 na obrazku znajdującym się poniżej).

Jeżeli szukasz adresu dla spółki tutaj możesz automatyczni wygenerować zgodę na użycie adresu do celów rejestracji.

Krok 2 - podanie adresu spkipng


KROK 3 - dane oddziałów. wspólników i członków zarządu 

W tym kroku wyświetlają się dane oddziałów spółki, jeżeli takie zostały utworzone. W niniejszej instrukcji nie przewidzieliśmy tworzenia oddziałów spółki, dlatego też pole to pozostaje puste.

Poniżej znajdują się dane wspólników, a jeszcze niżej członków zarządu. Dane te zostaną wygenerowane automatycznie. Niemniej jednak, w celu prawidłowego wypełnienia dokumentu należy kliknąć na każdego z członków zarządu. Wyświetli się okienko, w którym należy wskazać, czy członek zarządu jest zawieszony.

Następnie można wcisnąć  przycisk "Następny" w celu przejścia do kolejnego kroku.Krok 3 - wsplnicy i czonkowie zarzdupng


KROK 4 - Kody PKD

W tym kroku automatycznie pojawią się dane członków rady nadzorczej, pełnomocników i prokurentów, jeżeli takie osoby zostały ustanowione. 

Poniżej należy dodać przeważający kod PKD (strzałka nr 1 na obrazku poniżej).

Niestety, nie można dodać kodu PKD z listy zawartej w umowie spółki. Należy ponownie wybrać kod PKD. Ważne jest, aby został on wskazany na poziomie podklasy, np. 01.22.Z zamiast samego 01.22. Należy również zadbać o to, aby podać kod PKD objęty umową spółki. W przypadku podania innego kodu PKD spółka nie zostanie zarejestrowana.

Dodatkowo można podać uzupełniające kody PKD (strzałka nr 2 na obrazku poniżej). W tym celu wystarczy kliknąć na listę kodów PKD wygenerowanych na podstawie umowy spółki. Co ważne, w tym przypadku kody PKD nie muszą być wskazane na poziomie podklasy.

Po podaniu wszystkich informacji można przejść do następnego kroku, klikając przycisk "Następny".

Krok 4 - Rada Nadzorcza i kdy PKDpng

Podpisanie wniosku o wpis spółki do rejestru 

W tym kroku możesz podpisać wniosek o wpis spółki do rejestru  klikając przycisk "Podpisz" (strzałka na obrazku znajdującym się poniżej). Wniosek ten podpisuje się zgodnie z zasadami reprezentacji. Oznacza to, że jeżeli członkowie zarządu są upoważnieni do reprezentowania spółki samodzielnie, wystarczy, że tylko jeden z nich podpisze wniosek. 

Jeżeli wymagane jest podpis więcej niż jednego członka zarządu procedurę podpisania dokumentu należy powtórzyć.  

➔ przejdź do artykułu o dopisywaniu dokumentów, w tym wniosku w wpis spółki do rejestru w systemie S24

Wniosek - podpispng

Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Poznaj doktora Adama Orłowskiego – eksperta w branży coworkingowej i współautora naszego Bloga

Doktor Adam Orłowski, pełniący rolę Prezesa Zarządu w Conventia sp. z o.o., jest doświadczonym liderem w sektorze usług coworkingowych. Jego bogata, ośmioletnia praktyka w zarządzaniu podmiotami branżowymi zdobyła uznanie na rynku, czego dowodem są liczne innowacyjne projekty i inicjatywy, które miały miejsce pod jego kierownictwem. 

Przed objęciem roli prezesa spółki  Adam Orłowski zdobywał doświadczenie akademickie, prowadząc zajęcia na Uniwersytecie Rzeszowskim. Jego głębokie zrozumienie teorii zarządzania oraz praktyczne podejście do biznesu przyczyniły się do rozwijania kreatywnych i efektywnych przestrzeni pracy wspólnej, które odpowiadają na potrzeby współczesnych przedsiębiorców i freelancerów.


O Firmie

Conventia Sp. z o.o. to firma działająca w sektorze biurowych usług administracyjnych i księgowych. Spółka została założona 30 lipca 2018 roku i od tego czasu oferuje różnorodne usługi związane z administracyjnym wsparciem biura, przetwarzaniem danych, oraz działalnością wspomagającą ubezpieczenia i fundusze emerytalne (Aleo)​.
Conventia jest wpisana na listę Działalności na rzecz spółek i trustów prowadzoną przez Dyrektora Izby Skarbowej pod numer RDST-243 (slaskie.kas.gov.pl).

Firma wykazała stabilny wzrost przychodów netto ze sprzedaży, który w 2022 roku osiągnął 17,96%, a także znaczący wzrost całkowitych aktywów o 48,87%  (EMISdatalinq). 

Conventia Sp. z o.o. zarządzana jest przez  Adama Orłowskiego. 

Wśród oferowanych przez firmę usług znajduje się też szeroka gama działalności związanych z obsługą biura, które obejmują dostarczanie usług wirtualnego biura, księgowości oraz inne specjalistyczne działania wspomagające prowadzenie biura.

Znajdź Nas