Jeżeli interesuję Cię rejestracja spółki Kraków lub Rzeszów to dobry wybór. Oferujemy także wirtualne biuro, księgowość, pomoc w zakładaniu firm i zakup gotowych spółek.

Zapraszamy do naszych Oddziałów. 


Oddział w Krakowie

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 299 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.

Oddział w Rzeszowie

Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

PKPiR

Czym jest PKPiR? 

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów jest formą dokumentacji czynności podatkowych związanych z podatkiem dochodowym wykonywaną w ramach tak zwanej uproszczonej księgowości. Nie każdy przedsiębiorca może jednak skorzystać z uproszczonej formy prowadzenia rachunkowość w firmie. Wyłączone są z tego grona przede wszystkim kapitałowe spółki prawa handlowego, tj. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna. Uproszczoną księgowość mogą prowadzić osoby zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, tj. jednoosobowi przedsiębiorcy, przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod warunkiem, że ich Przychody netto nie przekraczają kwoty jednego miliona dwustu tysięcy euro. Również osobowe spółki prawa handlowego takie jak spółka partnerska, czy też spółka jawna jeżeli ich przychód netto nie przekracza podanej powyżej kwoty mogą korzystać z uproszczonego rozwiązania w zakresie ewidencji podatkowych. Nie dotyczy to przypadków gdy wspólnikami takich spółek są również osoby prawne. Pod pewnymi dodatkowymi dość restrykcyjnymi warunkami również spółka komandytowa może prowadzić uproszczoną księgowość, w żadnym przypadku nie dotyczy to jednak spółki komandytowo-akcyjnej.

Zgłoszenie do właściwego US

Wybór uproszczonej formy prowadzenia księgowości należy zgłosić do właściwego Urzędu Skarbowego. W przypadku przedsiębiorców zarejestrowanym w CEIDG zgłoszenie takie zawiera za wniosek o wpis działalności gospodarczej. Należy również zgłosić miejsce prowadzenia księgowości i przechowywania dokumentów księgowych. W przypadku przedsiębiorców nie podlegających rejestracji w CEIDG konieczne jest złożenie odrębnego zgłoszenia. Zapisów w księdze przychodów i rozchodów należy dokonywać codziennie w sposób chronologiczny. W księdze należy uwzględniać zarówno nabycie towarów i usług związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej po stronie kosztów, jak i sprzedaż towarów i usług po stronie przychodów. PKPiR można na dzień dzisiejszy prowadzić również w formie papierowej. Dostępne są także gotowe wzory do ręcznego uzupełniania tej ewidencji. Zaleca się jednak prowadzenie PKPIR w formie elektronicznej z wykorzystaniem programu komputerowego, co ze względu na obowiązki związane z Jednolitym Plikiem Kontrolnym jest niezbędne.

Nasza oferta 

Oferujemy prowadzenie uproszczonej rachunkowości, z której skorzystać może większość podatników. Jeżeli jesteś zainteresowany oferta biura rachunkowego zapraszamy do naszych siedzib w Jarosławiu, Przeworsku, bądź Rzeszowie. Dzięki współpracy z naszą firmą będziesz mógł skupić się na rozwoju swojego biznesu, a dodatkowe formalności związane z prowadzeniem rachunkowości powierzyć firmie zewnętrznej. Serdecznie zapraszamy do kontaktu.  

Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Znajdź Nas