Zmiany w księgowości

Kiedy wchodzą w życie zmiany? 

Od tego roku ustawodawca wprowadza szereg zamian w zakresie obsługi rachunkowej. Po pierwsze od 2017 r. deklarację VAT mogą być sporządzane wyłącznie w formie elektronicznej i tak też przesyłane do właściwego urzędu skarbowego. Aby wysłać deklarację VAT-7 albo kwartalną VAT-7K nie jest jednak potrzebny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego, kwalifikowanego certyfikatu, wystarczającym jest uwierzytelnienie deklaracji za pomocą danych uwierzytelniających (kwota przychodu za poprzedni rok).

Koniec z prowadzeniem księgowości w formie papierowej 

Istotniejszą zmianą w zakresie obowiązków podatkowych jest zlikwidowanie począwszy od 2018 r. możliwości prowadzenia księgowości wyłącznie w formie papierowej. Od tego momentu każdy przedsiębiorca będzie zobowiązany prowadzić księgowość, w tym podatkową księgę przychodów i rozchodów w formie elektronicznej za pomocą programu komputerowego. Od tego roku większość przedsiębiorców jest również zobligowana do przesyłania do urzędu skarbowego jednolitego pliku kontrolnego. Póki co obowiązek ten nie dotyczy micro- przedsiębiorców, ale od 2018 r. ulegnie to zmianie i także Ci przedsiębiorcy będą zobligowani do sporządzania oraz wysyłania do US jednolitego pliku kontrolnego. W przypadku przesyłania jednolitego pliku kontrolnego nie istnieje możliwość posłużenia się danymi autoryzującymi, ani też profilem zaufanym, z uwagi na ten fakt wszyscy przedsiębiorcy począwszy od 2018 r. a niektórzy już teraz odpowiednią będą lub są zobligowani to posiadania podpisu elektronicznego, co łączy się z dodatkowym wydatkiem, którego można uniknąć powierzając księgowość biuru rachunkowemu.

Rezygnacja z prowadzenia księgowości na własną rękę

Z uwagi na powstałe zmiany w zakresie obowiązków podatkowych coraz więcej przedsiębiorców rezygnuje z prowadzenia księgowości na własną rękę powierzając te sprawy biuru rachunkowemu. Jest to działanie racjonalne, dzięki niemu przedsiębiorca może się skupić na rozwoju swojego biznesu. Księgowość przedsiębiorcy może być również prowadzona w wirtualnym biurze co jest najlepszym i najkorzystniejszym z punktu widzenia ekonomicznego rozwiązaniem dla Twojej firmy. Jest to również znacznie bardziej opłacalne, aniżeli zatrudnienie księgowego na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia z uwagi na bardzo wysokie koszty takiego rozwiązania.

Nasza oferta

Zapraszamy do naszych biur w Jarosławiu, a także w Rzeszowie i Przeworsku. Udzielimy niezbędnych informacji dotyczących naszej oferty. Z nami prowadzenie biznesu może okazać się naprawdę proste i ograniczone do minimum formalności. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego. Jesteśmy do państwa dyspozycji przez całą dobę.