Zmiany w księgowości

  Od tego roku ustawodawca wprowadza szereg zamian w zakresie obsługi rachunkowej. Po pierwsze od 2017 r. deklarację VAT mogą być sporządzane wyłącznie w formie elektronicznej i tak też przesyłane do właściwego urzędu skarbowego. Aby wysłać deklarację VAT-7 albo kwartalną VAT-7K nie jest jednak potrzebny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego, kwalifikowanego certyfikatu, wystarczającym jest uwierzytelnienie deklaracji za pomocą danych uwierzytelniających (kwota przychodu za poprzedni rok).

  Istotniejszą zmianą w zakresie obowiązków podatkowych jest zlikwidowanie począwszy od 2018 r. możliwości prowadzenia księgowości wyłącznie w formie papierowej. Od tego momentu każdy przedsiębiorca będzie zobowiązany prowadzić księgowość, w tym podatkową księgę przychodów i rozchodów w formie elektronicznej za pomocą programu komputerowego. Od tego roku większość przedsiębiorców jest również zobligowana do przesyłania do urzędu skarbowego jednolitego pliku kontrolnego. Póki co obowiązek ten nie dotyczy micro przedsiębiorców, ale od 2018 r. ulegnie to zmianie i także Ci przedsiębiorcy będą zobligowani do sporządzania oraz wysyłania do US jednolitego pliku kontrolnego. W przypadku przesyłania jednolitego pliku kontrolnego nie istnieje możliwość posłużenia się danymi autoryzującymi, ani też profilem zaufanym, z uwagi na ten fakt wszyscy przedsiębiorcy począwszy od 2018 r. a niektórzy już teraz odpowiednią będą lub są zobligowani to posiadania podpisu elektronicznego, co łączy się z dodatkowym wydatkiem, którego można uniknąć powierzając księgowość biurze rachunkowemu.

  Z uwagi na powstałe zmiany w zakresie obowiązków podatkowych coraz więcej przedsiębiorców rezygnuje z prowadzenia księgowości na własną rękę powierzając te sprawy biuru rachunkowemu. Jest to działanie racjonalne, dzięki niemu przedsiębiorca może się skupić na rozwoju swojego biznesu. Księgowość przedsiębiorcy może być również prowadzona w wirtualnym biurze co jest najlepszym i najkorzystniejszym  z punktu widzenia ekonomicznego rozwiązaniem dla Twojej firmy. Jest to również znacznie bardziej opłacalne, aniżeli zatrudnienie księgowego na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia z uwagi na bardzo wysokie koszty takiego rozwiązania.

  Zapraszamy do naszych biur w Jarosławiu, a także w Rzeszowie i Przeworsku. Udzielimy niezbędnych informacji dotyczących naszej oferty. Z nami prowadzenie biznesu może okazać się naprawdę proste i ograniczone do minimum formalności. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego. Jesteśmy do państwa dyspozycji przez całą dobę.