Targi pracy

Jak znaleźć ciekawą pracę? 

 Targi pracy jest to wydarzenie, którego celem jest zapoznanie się przez pracowników z wymaganiami i oczekiwaniami pracodawców. Co prawda sytuacja na rynku pracy znacznie się poprawiła co przejawia się w spadku bezrobocia jednak należy wskazać, że nadal wiele osób nie może znaleźć pracy. Wynika to z faktu, ż pomimo tego, iż na rynku pracy istnieje duża podaż na pracowników to dotyczy to przede wszystkim pracowników posiadających ściśle określone kwalifikację, które są niezbędne do wykonywania określonej pracy na danym stanowisku. Przyszli pracownicy powinni znać podstawowe zasady jakie funkcjonują na rynku pracy zanim dokonają wyboru ścieżki kariery zawodowej. Jest to szczególnie ważne dla osób, które rozpoczynają pracę po raz pierwszy. Na targach pracy swoje oferty przedstawiają zwykle również uczelnie wyższe. W tym zakresie omawiają proces rekrutacji oraz wskazują na możliwości absolwentów uczelni.

Jakie zawody są cenione?

  Ostatnimi czasy renesans przezywają szkoły zawodowe. Szkolnictwo zawodowe niegdyś było zapomnianym elementem systemu edukacji narodowej. Doprowadziło to do sytuacji, iż na rynki zaczęło brakować osób z wykształceniem zawodowym. Osoby takie wykonują proste pracę o charakterze technicznym, jednak ich zawody kwalifikują te osoby jako  robotników wykwalifikowanych. Wynagrodzenie takich osób może być pokaźne zwłaszcza wówczas, gdy pracują one za granicą. W związku z wyjazdami pracowników fizycznych za granice niedobór na rynku pracy się pogłębia. Na szczęście wzrost gospodarczy doprowadził do sytuacji, że coraz więcej pracowników z Polski wraca do kraju. Wynika to między innymi z podwyższenia kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz ze wzrostu wysokości różnego rodzaju świadczeń socjalnych. Tutaj można wymienić, w szczególności świadczenie wychowawcze.  W pewnym zakresie poprawa sytuacji na rynku pracy jest również efektem działań nowego rządu. Nowe władzę stawiają właśnie na rozwój gospodarczy, dlatego też efekty jej pracy są tak bardzo widoczne. Oczywiście minie jeszcze dużo czasu zanim zarobki Polaków zbliżą się do średniej europejskiej, gdyż ten proces jest długotrwały i ewolucyjny. Dodatkowo należy wskazać, że kraje zachodnie rozwijały się przez wiele lat, a rozwój naszego kraju nastąpił dopiero po transformacji ustrojowej.

Wirtualne biuro na targi pracy 

  Wirtualne biuro w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie to doskonałe miejsce na zorganizowanie targów pracy. Z jednej strony zapewniam niezbędną bazę lokalową, z drugiej natomiast gwarantujemy obsługę administracyjną i techniczną na najwyższym poziomie  Nasze działania są skierowane na pomoc w znalezieniu zatrudnienia oraz pracowników. Zapraszamy do kontaktu.