Jeżeli interesuję Cię rejestracja spółki Kraków lub Rzeszów to dobry wybór. Oferujemy także wirtualne biuro, księgowość, pomoc w zakładaniu firm i zakup gotowych spółek.

Zapraszamy do naszych Oddziałów. 


Oddział w Krakowie

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 299 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.

Oddział w Rzeszowie

Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Podstawowe obowiązki pracodawcy

Konieczność zatrudnienia pracowników 

W przypadku prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej lub spółki będącą osobą prawna lub ułomną osobą prawną, w niektórych sytuacjach konieczne jest zatrudnienie pracowników. W takim przypadku przedsiębiorcę obciążają dodatkowe wymagania określone w kodeksie pracy. Można wyróżnić podstawowe obowiązki pracodawcy i obowiązki pozostałe względem pracownika. Do tych pierwszych zaliczymy najistotniejsze z punktu widzenia stosunku zatrudnienia pracownika, takie jak obowiązek zapłaty wynagrodzenia, przeprowadzenia szkolenia bhp, natomiast do drugiej kategorii należą obowiązki, których naruszenie ma mniej istotny charakter. W przypadku naruszenia przez pracodawcę podstawowych obowiązków pracowniczych pracownik ma prawo do rozwiązania stosunku pracy w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy pracodawcy. W związku z tym, że stosunek pracy w tym przypadku został rozwiązany z przyczyn, które są zawinione przez podmiot zatrudniający pracownika przysługuje dodatkowo odszkodowanie. Wysokość tego odszkodowania stanowi wynagrodzenie pracownika za okres wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia jest uzależniona od czasu przepracowanego u danego pracodawcy, a w przypadku umów na okres próbny okresu, na który umowa o pracę o takich charakterze została zawarta.

Inne obowiązki pracodawcy 

Niektóre obowiązki ciąża na pracodawcy i ich beneficjentem jest pracownik w ostatecznych rozrachunku jednak ich wykonanie nie dotyka tak bezpośrednio pracownika w czasie rzeczywistym. Do obowiązków tych należy rozliczenie się pracodawcy z fiskusem, w szczególności odprowadzenie zaliczki na podatek dochodowy pracownika oraz złożenie stosownych deklaracji do Urzędu Skarbowego, tj. PIT-4R oraz PIT-11, ten drugi formularz po uzupełnieniu wysyła się również do pracownika, dzięki czemu będzie on posiadał informację konieczne do sporządzenia rocznej deklaracji podatkowej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych. Istotne są również obowiązki wynikające z przepisów o ubezpieczeniach społecznych. Pracodawca musi zgłosić pracownika do ubezpieczeń najpóźniej w terminie 7 dni od podjęcia przez pracownika pracy, a następnie składać deklarację do ZUS do każdego 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym. Niezastosowanie się przez pracodawcę do tych obowiązków może wiązać się z zastosowaniem przez właściwego organy sankcji.

Nasza oferta, z zakresu prowadzenia księgowości 

Jeżeli chciałbyś powierzyć zewnętrznej firmie obowiązki wynikające z prawa pracy zapraszamy do umówienia spotkania w naszym biurze rachunkowym w Jarosławiu, Przeworsku lub Rzeszowie celem umówienia szczegółowych zasad w współpracy.

Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Współautorem bloga jest doktor Adam Orłowski - Prezes Zarządu Conventia sp. z o. o., od 8 lat zarządza podmiotami z branży usług coworkingowych, wcześniej prowadził zajęcia na Uniwersytecie Rzeszowskim, posiada tytuł naukowy doktora.  

O Firmie

Conventia Sp. z o.o. to firma działająca w sektorze biurowych usług administracyjnych i księgowych. Spółka została założona 30 lipca 2018 roku i od tego czasu oferuje różnorodne usługi związane z administracyjnym wsparciem biura, przetwarzaniem danych, oraz działalnością wspomagającą ubezpieczenia i fundusze emerytalne (Aleo)​.

Firma wykazała stabilny wzrost przychodów netto ze sprzedaży, który w 2022 roku osiągnął 17,96%, a także znaczący wzrost całkowitych aktywów o 48,87%  (EMISdatalinq). 

Conventia Sp. z o.o. zarządzana jest przez  Adama Orłowskiego. 

Wśród oferowanych przez firmę usług znajduje się też szeroka gama działalności związanych z obsługą biura, które obejmują dostarczanie usług wirtualnego biura, księgowości oraz inne specjalistyczne działania wspomagające prowadzenie biura.

Znajdź Nas