Jeżeli interesuję Cię rejestracja spółki Kraków lub Rzeszów to dobry wybór. Oferujemy także wirtualne biuro, księgowość, pomoc w zakładaniu firm i zakup gotowych spółek.

Zapraszamy do naszych Oddziałów. 


Oddział w Krakowie

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 299 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.

Oddział w Rzeszowie

Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Zaproszenie Cudzoziemca

Jak legalnie przebywać w Polsce?

 Przy ubieganiu się o wjazd lub pobyt na terenie naszego kraju konieczne może być uzyskanie przez Cudzoziemca zaproszenia. Zaproszenie ma zagwarantować, że Cudzoziemiec posiada środki finansowe na pobyt w Polsce. Instytucja ta służy przede wszystkim zabezpieczeniu interesów skarbu państwa lub odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego. Z uwagi na odpowiedzialność zapraszającego powinien on dobrze przemyśleć decyzję w tym zakresie.

Kto może sporządzić zaproszenie dla Cudzoziemca? 

  Co do zasady zaproszenie mogą wystawić wyłącznie obywatele Polski, z tym zastrzeżeniem że musi on posiadać na terenie naszego kraju stale miejsce zamieszkania. Zaproszenie takie może również sporządzić osoba prawna lub ułomna osoba prawna posiadająca siedzibę na terenie Polski. Istnieje również możliwość wystawienia zaproszenia przez Cudzoziemca jednak w takim przypadku musi być spełniony dodatkowy warunek polegający na przebywaniu przez tego Cudzoziemca przez okres co najmniej 5 lat terytorium Polski. Chodzi tuta oczywiście o legalny pobyt, gdyż Cudzoziemiec przebywający na terenie naszego kraju w sposób bezprawny nie daje rękojmi wykonania obowiązków wynikających z zaproszenia. Formularze takiego zaproszenia są dostępne na stronach Internetowych Ministerstwa. W zaproszeniu tym zapraszający powinien określić czas, w którym będzie ważny ten dokument. Niezależnie od postanowień zaproszenia jest ono ważne maksymalnie przez okres 1 roku. Zaproszenia dla Cudzoziemców podlegają wpisowi do właściwej ewidencji. Organem ewidencyjnym w tym przypadku jest Wojewoda. W przypadku osób prawnych jest to Wojewoda województwa, w którym znajduje się siedziba tego podmiotu, a w przypadku osób fizycznych decyduje miejsce zamieszkania. Zapraszający musi również wykazać, ze dysponuje środkami umożliwiającymi sfinansowanie pobytu i wyjazdu Cudzoziemca z kraju, w tym celu może przedłożyć umowę o pracę, zaświadczenie od pracodawcy, lub zaświadczenie o zdeponowaniu sumy pieniężnej na rachunku bankowym. Konieczne będzie także wskazanie prawa do lokalu, w którym ma zostać zakwaterowany Cudzoziemiec. W tym zakresie zapraszającego może również reprezentować prawnik, np. adwokat lub radca prawny.

Konsekwencje sporządzenia zaproszenia dla Cudzoziemca

  W przypadku gdy Cudzoziemiec nie będzie posiadał środków na utrzymanie zostanie wydalony z terytorium RP. Takie działania wiążą się z poniesieniem przez organy władzy publicznej określonych kosztów. Wydatki te będą musiały zostać zwrócone przez zapraszającego dobrowolnie, lub zostaną ściągnięte w drodze postępowania egzekucyjnego w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. Nasze wirtualne biuro pomaga Cudzoziemcom w legalizacji pobytu. Nasze biura znajdują się niedaleko granicy z Ukrainą w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie.

Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Współautorem bloga jest doktor Adam Orłowski - Prezes Zarządu Conventia sp. z o. o., od 8 lat zarządza podmiotami z branży usług coworkingowych, wcześniej prowadził zajęcia na Uniwersytecie Rzeszowskim, posiada tytuł naukowy doktora.  

O Firmie

Conventia Sp. z o.o. to firma działająca w sektorze biurowych usług administracyjnych i księgowych. Spółka została założona 30 lipca 2018 roku i od tego czasu oferuje różnorodne usługi związane z administracyjnym wsparciem biura, przetwarzaniem danych, oraz działalnością wspomagającą ubezpieczenia i fundusze emerytalne (Aleo)​.

Firma wykazała stabilny wzrost przychodów netto ze sprzedaży, który w 2022 roku osiągnął 17,96%, a także znaczący wzrost całkowitych aktywów o 48,87%  (EMISdatalinq). 

Conventia Sp. z o.o. zarządzana jest przez  Adama Orłowskiego. 

Wśród oferowanych przez firmę usług znajduje się też szeroka gama działalności związanych z obsługą biura, które obejmują dostarczanie usług wirtualnego biura, księgowości oraz inne specjalistyczne działania wspomagające prowadzenie biura.

Znajdź Nas