Jeżeli interesuję Cię rejestracja spółki Kraków lub Rzeszów to dobry wybór. Oferujemy także wirtualne biuro, księgowość, pomoc w zakładaniu firm i zakup gotowych spółek.

Zapraszamy do naszych Oddziałów. 


Oddział w Krakowie

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 299 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.

Oddział w Rzeszowie

Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Wirtualne biuro na uroczystości patriotyczne

Patriotyzm Polaków

 Polacy są narodem silnie identyfikującym swoją tożsamość. Przez wiele lat Polska nie posiadała miejsca na mapie. Chodzi tutaj o okres zaborów. Po krótkim okresie wolności w czasach międzywojennych Polska stała się krajem uzależnionym od związku radzieckiego. Co prawda wówczas funkcjonowano formalnie państwo polskie, jednak większość decyzji była podejmowana przez naszego wschodniego sąsiada. Taki stan rzeczy powodował, że naród polski był pozbawiony suwerenności. W tamtym czasie również wybory nie były przeprowadzane w sposób demokratyczny, gdyż większość ludzi nie popierało władz komunistycznych. W tamtym czasie Polska bardzo słabo się rozwijała pod względem gospodarczym, ze względu na błędy w zakresie zarządzania gospodarką. Najlepiej funkcjonuje gospodarka kapitalistyczna, gdyż sektor prywatny lepiej funkcjonuje niż sektor publiczny. Sektor  publiczny jest zwykle narażony na niegospodarność, która przejawia się w szczególności na kształtowaniu pensji pracowników na bardzo wysokim poziomie w sposób niedopasowany do uwarunkowań rynkowych.

Współczesna polityka 

  W obecnym stanie rzeczy wielu polityków, którzy pełnili funkcję polityczne w systemie Polski Ludowej nadal działa na scenie politycznej. Jest również pewna grupa osób, która tęskni za tamtym systemem. Wynika to między innymi z faktu, że w okresie komunistycznym każdy miał zagwarantowaną pracę. Nie mniej jednak praca ta była bardzo słabo opłacana, a ponadto ze względu na braki towarów w sklepach niewiele można byłą za nią kupić.

Okres zaborów i komunizmu 

  Z uwagi na okres niewoli oraz okres komunistycznych rządów w Polsce w sposób szczególny celebrowane są uroczystości patriotyczne. W trakcie takich uroczystości biorą udział najważniejsze organy władzy państwowej oraz samorządowej. Osoby takie wygłaszają uroczyste przemówienia o tematyce patriotycznej. Najważniejszym świętem w Polsce jest święto niepodległości. Chodzi tutaj oczywiście o święta państwowe. Polska jest krajem katolickim dlatego też święta religijne również mają znaczenie państwowe. Religia jest jednym z elementów identyfikujących naszą tożsamość narodową. Z uwagi na ten fakt uroczystości państwowe zwykle zaczynają się od mszy świętej, potem następuje uroczysty pochód, a następnie uroczystości właściwe, kiedy ma miejsce przywitanie gości oraz wysłuchanie przemówień. Uroczystości takie najczęściej odbywają się w szkołach z względu na bliskość odpowiedniej infrastruktury lokalowej.

Nasza pomoc

  Wirtualne biuro w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie wspiera wszelkie inicjatywy o charakterze patriotycznym. Nasza firma gotowa jest do przedstawienia oferty, która zainteresuje potencjalnego Klienta.

Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Znajdź Nas