Jeżeli interesuję Cię rejestracja spółki Kraków lub Rzeszów to dobry wybór. Oferujemy także wirtualne biuro, księgowość, pomoc w zakładaniu firm i zakup gotowych spółek.

Zapraszamy do naszych Oddziałów. 


Oddział w Krakowie

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 299 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.

Oddział w Rzeszowie

Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Wirtualne biuro dla upadłego

Czym jest upadłość?  

 W dzisiejszych czasach bardzo często dochodzi do niewypłacalności. Sytuacja ta polega na tym, że dana osoba nie jest wstanie regulować swoich wymagalnych zobowiązań. W takiej sytuacji prowadzona egzekucja będzie nieskuteczna, dlatego ogłoszenie upadłości leży czasami również w interesie wierzycieli. Upadłość dotyczy zarówno przedsiębiorców, jak i konsumentów. W celu ogłoszenia upadłości należy złożyć stosowny wniosek we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika Sądzie Rejonowym. W przypadku gdy dłużnik zamieszkuje lub ma siedzibę na terenie takich miast jak Przeworsk, Jarosław właściwy będzie Sąd Rejonowy w Rzeszowie. W wirtualnym biurze przedsiębiorca może zgromadzić wszelką niezbędną do ogłoszenia upadłości dokumentację, a także prowadzić negocjację z wierzycielami oraz syndykiem. W takim przypadku wskazane jest korzystanie również z pomocy prawnika, najlepiej takiego który może również reprezentować strony w Sądzie czyli adwokata lub radcę prawnego.

Upadłość konsumencka 

  Upadłość konsumencka to rozwiązanie dla osób które popadły w spirale zadłużeń i nie są w stanie z niej wyjść. Oczywiście ogłoszenie upadłości nie zawsze leży w interesie wierzycieli, gdyż takie podmioty mogą być poszkodowane w toku prowadzonego postępowania. Po przeprowadzeniu skutecznego postępowania upadłościowego dłużnik jest wolny od zadłużenia i może zacząć swoje życie pod względem finansowym na nowo. Warto jednak pamiętać, że nie można co chwile ogłaszać upadłość konsumencką. W tym przypadku obowiązuje termin 10 letni. Jest to zrozumiałe, gdyż w przeciwnym przypadku dłużnicy mogli by w złej wierze wykorzystywać swoje uprawnienia.

Wady upadłości konsumenckiej 

  Upadłość nie zawsze jest korzystna dla dłużnika. Dotyczy to zwłaszcza przypadków, gdy dłużnik posiada wartościowy majątek. Majątek taki wejdzie do masy upadłościowej i będzie zlicytowany przez syndyka w celu zaspokojenia wierzycieli dłużnika. W przypadku gdy majątek dłużnika nie wystarczy na zaspokojenie zobowiązań Sąd przy udziale syndyka ustali plan spłaty. Maksymalnie taki plan spłaty może obejmować 36 miesięcy. Plan spłaty jest ustalony jednak tylko wówczas, gdy istnieje prawdopodobieństwo, że dłużnik będzie w stanie go wykonać. Jeżeli dla przykładu dłużnik jest osobą całkowicie niezdolną do pracy Sąd powinien zrezygnować z ustalania planu spłaty i zakończyć postępowanie na likwidacji masy upadłości. Takie rozwiązanie jest wyjątkowo korzystne dla dłużnika, dlatego najczęściej wierzyciele będą dążyć do innego rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania.

Nasza oferta dla upadłych i syndyków 

  Jeżeli jesteś zainteresowany naszą ofertą zapraszamy do współpracy. Świadczymy usługi zarówno dla syndyków, jak i wierzycieli oraz dłużników.

Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Współautorem bloga jest doktor Adam Orłowski - Prezes Zarządu Conventia sp. z o. o., od 8 lat zarządza podmiotami z branży usług coworkingowych, wcześniej prowadził zajęcia na Uniwersytecie Rzeszowskim, posiada tytuł naukowy doktora.  

O Firmie

Conventia Sp. z o.o. to firma działająca w sektorze biurowych usług administracyjnych i księgowych. Spółka została założona 30 lipca 2018 roku i od tego czasu oferuje różnorodne usługi związane z administracyjnym wsparciem biura, przetwarzaniem danych, oraz działalnością wspomagającą ubezpieczenia i fundusze emerytalne (Aleo)​.

Firma wykazała stabilny wzrost przychodów netto ze sprzedaży, który w 2022 roku osiągnął 17,96%, a także znaczący wzrost całkowitych aktywów o 48,87%  (EMISdatalinq). 

Conventia Sp. z o.o. zarządzana jest przez  Adama Orłowskiego. 

Wśród oferowanych przez firmę usług znajduje się też szeroka gama działalności związanych z obsługą biura, które obejmują dostarczanie usług wirtualnego biura, księgowości oraz inne specjalistyczne działania wspomagające prowadzenie biura.

Znajdź Nas