Jeżeli interesuję Cię rejestracja spółki Kraków lub Rzeszów to dobry wybór. Oferujemy także wirtualne biuro, księgowość, pomoc w zakładaniu firm i zakup gotowych spółek.

Zapraszamy do naszych Oddziałów. 


Oddział w Krakowie

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 299 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.

Oddział w Rzeszowie

Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Wirtualne biuro dla specjalisty

Brakuje specjalistów 

W dzisiejszych czasach na rynku brakuje specjalistów. Chodzi tutaj zarówno o to, że pracodawcy nie mogą pozyskać fachowców w celu zatrudnienie ich w swoich firmach, jak i o osoby indywidualne, które potrzebują skorzystać z określonego rodzaju usług. Wynika to między innymi z tego, że młodzież nie wykazuje chęci do kształcenia się w bardziej specjalistycznych kierunkach. Do kierunków takich należą zawody medyczne, techniczne oraz prawnicze. Osoby takie zwykle uzyskują zatrudnienie, gdyż wykonują określony zawód. Młodzież coraz częściej wybiera kierunki humanistyczne, które bardzo często nie gwarantują pracy. Nie mniej jednak osoby o takim wykształceniu również są potrzebne na rynku pracy, aczkolwiek w znacznie mniejszych ilościach niż są kształcone przez uczelnie wyższe.

Kim jest specjalista?

Specjalista to osoba wykształcona w określonym kierunku posiadająca zarówno wystarczającą wiedzę teoretyczną oraz praktyczną. Nie można tym mianem nazwać absolwenta szkoły lub kierunku studiów nawet jeżeli jej profil ma charakter stricte specjalistyczny jeżeli osoba taka nie posiada wystarczających umiejętności praktycznych. Bardzo dużo studentów co prawda pracuje w trakcie odbywania studiów jednak nie jest to praca związana z wykonywaniem zawodu, który jest przedmiotem kształcenia studiów. Kształcenie na profilach specjalistycznych jest znacznie bardziej żmudne oraz wymaga dużego nakładu pracy. Wynika to z faktu, iż nie można dopuścić osobę do wykonywania określonego sprecyzowanego zawodu bez gruntowanego sprawdzania poziomy wiedzy, predyspozycji oraz umiejętności takiej osoby.

Gdzie zatrudnienie znajdują specjaliści? 

Specjaliści znajdują zatrudnienie głównie w sektorze prywatnym, gdyż w sektorze publicznym nie ma dużego na nich zapotrzebowania. W sektorze publicznym znaleźć mogą natomiast pracę osoby, które nie posiadają określone zawodu, gdyż czynności biurowo-administracyjne nie wymagają dużego przygotowania. Nie zawsze jednak tak jest, gdyż w niektórych urzędach, w szczególności w Urzędach Skarbowych muszą być zatrudniani odpowiedni fachowcy. Można wyróżnić specjalistów pracujących przede wszystkim intelektualnie takich jak inżynierowie, prawnicy lekarze oraz takich którzy wykonują pracę fizyczne, np. budowlane takich jak murarze, tynkarze, płytkarze.

Kto może korzystać z usług wirtualnego biura? 

Zarówno specjalista po studiach jak i ten po odpowiedniej szkole zawodowej może skorzystać z usług wirtualnego biura w Rzeszowie. W celu nawiązania współpracy prosimy o kontakt z podaniem informacji o formie prowadzonej działalności gospodarczej oraz jej rodzaju. Na podstawie tych informacji opracowujemy ofertę wirtualnego biura dopasowaną do potrzeb konkretnego przedsiębiorcy.

Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Znajdź Nas