Wirtualne biuro dla pielęgniarki

Na czym polega zawód pielęgniarki?

Zawód pielęgniarki jest często niedoceniany przez społeczeństwo Zarobki pielęgniarek są uzależnione od tego w jakim zakładzie opieki zdrowotnej są zatrudnione. Zawód ten można wykonywać także w ramach własnej działalności gospodarczej. Oczywiście pielęgniarka nie może wykonywać czynności, dla których wyłącznie kompetentną osobą jest lekarz nie mniej jednak pozostaje bardzo szeroki zakres czynności, które mogą być wykonywane również przez pielęgniarkę. Aby móc wykonywać ten zawód należy ukończyć stosowne studia pielęgniarskie. Polskie uczelnie wyższe kształcą pielęgniarki zarówno na szczeblu studiów licencjackich jak i magisterskich. Nie należy mylić zawodu pielęgniarki z zawodem opiekuna medycznego. Opiekun medyczny to specjalność o znacznie mniejszych uprawnieniach, który wykonuje czynności pomocnicze związane z pielęgnacją chorych na zlecenie lekarza lub pielęgniarki.

Wykonywanie zawodu pielęgniarki

Pielęgniarka ze względu na węższy zakres swoich uprawień w porównaniu do lekarza nie może wykonywać zabiegów. Z uwagi na ten fakt przy prowadzeniu działalności gospodarczej nie potrzebuje wysokospecjalistycznego sprzętu. Zabiegi, których wykonywanie jest dozwolone przez pielęgniarki są wykonywane najczęściej w domu pacjenta. Z uwagi na ten fakt pielęgniarka prowadząca firmę nie musi posiadać faktycznie wynajmowanego lokalu, a wystarczające jest tutaj skorzystanie z usług wirtualnego biura w Przeworsku, Rzeszowie lub Jarosławiu. W biurze takim będzie odbierana korespondencja skierowana do pielęgniarki. Pielęgniarka może podobnie jak lekarz korzystać z usług rejestratorki. Wiąże się to z dużymi kosztami, które ile w przypadku lekarza są do zaakceptowania  dla pielęgniarki mogą okazać się zbyt dużym wydatkiem. Możliwe jest jednak skorzystanie z usługi administracyjnej w ramach wirtualnego biura co zapewni usługi w zakresie umawiania pacjentów za bardzo niewielką kwotę.

Formy zatrudnienia pielęgniarki

Pielęgniarki mogą świadczyć usługi na rynku prywatnym albo podpisać kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wówczas pielęgniarka świadczy swoje usługi na rzecz osób podlegających powszechnemu ubezpieczeniu zwrotnemu, a za te usługi otrzymuje zapłatę od NFZ, a nie od pacjentów. W przypadku takich kontraktów obowiązują jednak najczęściej bardzo rygorystyczne limity. W celu skupienia się na swojej pracy pielęgniarka może wszelkie obowiązki związane z zawarciem ww. kontraktu zlecić pracownikowi wirtualnego biura. W wirtualnym biurze istnieje też możliwość skorzystania z usług księgowych, co jest korzystnym rozwiązaniem z uwagi na fakt, iż wszelkie faktury związane z firmą przychodzą na właśnie ten adres.