Jeżeli interesuję Cię rejestracja spółki Kraków lub Rzeszów to dobry wybór. Oferujemy także wirtualne biuro, księgowość, pomoc w zakładaniu firm i zakup gotowych spółek.

Zapraszamy do naszych Oddziałów. 


Oddział w Krakowie

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 299 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.

Oddział w Rzeszowie

Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Wirtualne biuro dla drogowca

Rynek usług budownictwa dróg

W dzisiejszych czasach, zwłaszcza na terenie Polski powstaje wiele nowych dróg. Większość tych inwestycji jest finansowanych lub współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Zarządcami dróg są zarówno organy państwowe w przypadku dróg krajowych, jak i organy jednostek samorządu terytorialnego w przypadku dróg go charakterze lokalnym czy regionalnym. Najczęściej to właśnie drogi gminne znajdują się w najgorszym stanie. Dlatego postuluje się zmienić status dróg gminnych na powiatowe lub wojewódzkie. Ludzie budują też własne, prywatne drogi. Stanowi to jednak bardzo mały udział rynku drogowego. Z uwagi na ten fakt kluczowym dla firmy zajmująca się przygotowaniem inwestycji drogowych jest udział w przetargach. Dlatego też przedsiębiorca działający w tej branży powinien znać procedury związane z przeprowadzaniem przetargów przez jednostki sektora publicznego oraz posiadać praktyczną wiedzę w zakresie udzielania zamówień publicznych. Właśnie ta wiedza i umiejętności w połączeniu z odpowiednią infrastrukturą może zagwarantować przedsiębiorcy odniesienie sukcesu. Wartość przetargów organizowanych przez jednostki finansów publicznych jest naprawdę wysoka dlatego branża drogowa może okazać się bardzo dochodowa. Najczęściej jest tak, że w przetargu startuje główny wykonawca, który zleca wykonanie poszczególnych odcinków drogi podwykonawcom. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku solidarną odpowiedzialności względem Zamawiającego ponosi zarówno wykonawca główny jak i jego podwykonawcy.

Czas realizacji inwestycji budowlanej 

Dodatkowo w przypadku inwestycji drogowych ważne jest czas realizacji danego projektu. Bardzo często generalni Wykonawcy spóźniają się z oddaniem robót do użytku. W niektórych sytuacjach wynika to z przyczyn nienależnych i obiektywnych, innym natomiast razem opóźnienia są konsekwencją zaniedbań ze strony Wykonawcy. W takiej sytuacji podmiot publiczny ma prawo do dochodzenia odszkodowania w związku ze szkodą powstałą w wyniku opóźnienia terminu oddania robót. Niezależnie od tego w umowie o realizacje robót budowlanych może być przewidziany obowiązek zapłaty kary umownej w przypadku nieterminowego zrealizowania zobowiązania.

Wirtualne biuro dla firm z branży budowlanej

W wirtualnym biurze na terenie województwa Podkarpackiego, tj. Przeworsku, Jarosławiu lub Rzeszowie swoje wirtualne biuro może posiadać firma zajmująca się budową obiektów budowlanych. W wirtualnym biurze będzie odbierana korespondencja adresowana do takiej firmy oraz świadczenie innych usług w ramach oferty usług o charakterze administracyjnym. W tym zakresie możemy w przygotowaniu kompletu dokumentów niezbędnych w celu przystąpienia do przetargu nas roboty budowlane.

Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Znajdź Nas